Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie tworzy podstawy rozwoju dwujęzyczności funkcjonalnej.

Przedszkole „Wesoła Trójeczka“ w Lubaczowie zapewnia dzieciom wysokiej jakości opiekę dydaktyczną i wychowawczą poprzez podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego dziecka. Nauczycielki przedszkola organizują ciekawe sytuacje edukacyjne zapewniając dziecku dobry strat do szkoły. Jednym z priorytetów koncepcji rozwojowej przedszkola jest rozwijanie kompetencji językowych u przedszkolaków. Kompetencje językowe to podstawowe kompetencje XXI wieku. Znajomość języków obcych, a […]

eTwinning to społeczność szkolna

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie realizuje projekty edukacyjne ze społecznością przedszkolną krajów Unii Europejskiej. eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy a nawet niej, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Projekty e Twinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, […]

Dzień dobry – Good morning – सुप्रभात

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie kolejny raz realizowało projekt edukacyjny Fundacji AISSEC, którego celem było umacnianie współpracy i zrozumienia między krajami, poszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie społeczno – ekonomicznym i kulturalnym. Tym razem przedszkole gościło studentki z Brazylii oraz Indii. Przez okres dwóch tygodni realizowanych było wiele wydarzeń przedszkolnych, w których uczestniczyli nasi […]

Gabinet specjalistyczny

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie rozszerzyło dotychczasową ofertę zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz rodziców. Od stycznia 2019 r. zajęcia specjalistyczne prowadzone będą w nowym pomieszczeniu tj. gabinecie specjalistycznym „Myślę, widzę, mówię”. Gabinet stanowić będzie strefę stymulacji wszechstronnego rozwoju dziecka, […]

„LOGOPEDYCZNE IGRASZKI” PROGRAM WSPAMAGAJĄCY PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM REALIZOWANY W GRUPIE „MOTYLE”

Autor programu: mgr Małgorzata Trojnar – nauczyciel wychowania przedszkolnego, neurologopeda Program „Logopedyczne igraszki” realizowany był w poprzednim roku szkolnym w grupie „Misiolandia”. Ciesząc się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci w poprzednim roku szkolnym będzie realizowany również w grupie dzieci 6 – letnich „Motyle” w bieżącym roku szkolnym. Głównym celem programu jest usprawnianie i kształtowanie sprawności […]

„LOGOPEDYCZNE IGRASZKI” PROGRAM WSPOMAGAJĄCY PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM REALIZOWANY W GRUPIE „MISIOLANDIA”

Autor programu: mgr Małgorzata Trojnar – nauczyciel wychowania przedszkolnego, neurologopeda Mowa to „ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej”. Mowa każdego człowieka jest jedną z ważniejszych form aktywności. Jest kluczem do wiedzy i ważnym czynnikiem kształtującym osobowość. Mowa jest przede wszystkim atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych – daje możliwość precyzyjnego porozumiewania się, […]

Dzień angielski

W piątek 17 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu „DZIEŃ ANGIELSKI”. Celem było zapoznanie z kulturą, zwyczajami, zabytkami Anglii oraz zachęcenie do nauki j. angielskiego. Wszystkie dzieci w tym dniu przyszły ubrane w kolory flagi oraz przyniosły wiele rekwizytów związanych z Anglią. Wyruszyliśmy samolotem do Anglii aby lepiej ją poznać. Już w samolocie poznaliśmy flagę, charakterystyczną […]

Miś Krzyś 2017/2018

BIEDRONKI przystąpiły do drugiej edycji MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. Czytanie wpływa wszechstronnie, wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka: intelekt, emocje, także rozwój społeczny, ale i wiele innych, niezdefiniowanych obszarów, bo każdy moment czytania i każdy tekst inaczej działa na dziecko. Czytanie na pewno stymuluje rozwój intelektualny, przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności […]

Sprawozdanie z programu „Czysto, zdrowo i aktywnie”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROZDROWOTNEGO„CZYSTO, ZDROWO I AKTYWNIE”REALIZOWANEGO W GRUPIE „SMERFOLANDIA”W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR3„WESOŁA TRÓJECZKA”W LUBACZOWIEROKU SZKOLNYM 2016/2017 AUTOR PROGRAMUmgr Małgorzata Trojnar Program prozdrowotny realizowany był w grupie „Smerfolandia” w roku szkolnym 2016/2017. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmowało […]

Bo zdrowe jest modne !

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Przedszkole ma za zadanie wzbogacać wiedzę wychowanków z dziedziny zdrowia i kształtować postawy prozdrowotne dzieci. Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal […]