Zajęcia muzyczno-ruchowe

„Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym i może stanowić najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania spontaniczności”

R. Gloton, C.Clero

W naszym przedszkolu nie mogłoby zabraknąć zajęć muzyczno-ruchowych. Zajęcia te są dla naszych dzieci źródłem radości, dają odprężenie, ożywiają pracę umysłu. Muzyka ma również działanie terapeutyczne, obcowanie z muzyką rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki. Dzięki zabawie z muzyką dzieci stają się bardziej otwarte i chętne do współpracy z rówieśnikami. Takie zabawy i ćwiczenia wyrabiają poczucie rytmu, płynność ruchów, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową, rozwijają pamięć i słuch muzyczny.

Podstawowym zadaniem wychowania muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym jest dostarczenie im radości płynącej z kontaktu z muzyką. Zgodnie z przyjętymi koncepcjami wychowanie muzyczne powinno opierać się na następujących formach aktywności dzieci:

  • słuchanie,
  • działanie,
  • tworzenie.

Działania muzyczne w przedszkolu to:

  • łuchanie muzyki – kształcenie zdolności percepcyjnych ma duże znaczenie dla rozwoju mowy i myślenia, sprzyja przygotowaniu dziecka do słuchania i stworzą ku temu najlepsze warunki;
  • Śpiew – kształci słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, rozwija aparat głosowy, uwagę, wyobraźnię, dostarcza wiedzy o świecie, sprzyja rozwojowi prawidłowej wymowy;
  • Ruch przy muzyce – jest to gimnastyka ciała, która poprawia krążenie, dotlenia organizm, stanowi źródło radości i odprężenia; wyrabia zdolności koncentracji i uwagi, kształci refleks, pobudza aktywność i rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć;
  • Gra na instrumentach – sprawia dzieciom radość, zadowolenie, rozwija muzykalność, zdolności estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki, uczy tworzenia prostych melodii.

Poprzez takie zajęcia stwarzamy szanse do właściwego rozwoju w sferze umuzykalnienia każdemu dziecku oraz możliwości aktywnych i twórczych działań niezależnie od jego uzdolnień muzycznych. Coraz więcej dzieci z naszego przedszkola odkrywa w sobie zamiłowanie do muzyki- co nas nauczycieli bardzo cieszy 😉 !!

Efekty naszej pracy można zauważyć podczas uroczystości przedszkolnych, gdzie chwalimy się naszymi nowymi układami muzyczno-tanecznymi, grą na instrumentach perkusyjnych oraz pięknymi scenicznymi strojami.

Pani Agata