Małe eksperymenty i wielkie doświadczenia

W naszym przedszkolu, wierząc że „Mądrość zaczyna się z ciekawości”, staramy się tą ciekawość rozbudzać. Dzieci realizują program edukacyjny rozwijający ciekawość poznawczą „Małe eksperymenty i wielkie doświadczenia”, podczas którego mogą samodzielnie odkrywać zasady rządzące światem przyrody i nauki.

W wieku przedszkolnym dzieci zadają dorosłym mnóstwo pytań dotyczących funkcjonowania świata. My nie tylko odpowiadamy na te pytania, ale dajemy możliwość, by dzieci przekonały się o tym na własnej skórze: dotknęły, powąchały i usłyszały. To wpływa na lepsze zrozumienie procesu i łatwiejsze zapamiętanie, ale przede wszystkim wpływa niezwykle stymulująco na dziecięcą wyobraznię. Uczestnikom eksperymentów towarzyszy notorycznie skrajna ciekawość i zdziwienie.

Ogromny wpływ zabaw badawczych na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem, iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

Pragniemy zachęcić również rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi, dlatego będziemy proponować przykłady prostych zabaw badawczych i doświadczeń, które można przeprowadzić w domu, z użyciem prostych, ogólnodostępnych rekwizytów.

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte we wczesnym dzieciństwie, staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Pani Kasia