Język angielski

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”

Frank Smith

Im dłużej człowiek ma kontakt z językiem obcym, tym większą ma szansę na osiągnięcie lepszych rezultatów w zakresie posługiwania się nim. A zatem dobrze jest, aby dziecko zaczęło oswajać się z językiem obcym jak najwcześniej.

W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego obejmuje wszystkie grupy wiekowe. W grupach najmłodszych nauka języka angielskiego zintegrowana jest z programem nauczania, natomiast w grupach starszych zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy.

Zajęcia językowe dostarczają dzieciom mnóstwo okazji do poznawania i przyswajania języka angielskiego podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Nacisk kładzie się na ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zawierają one elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Poprzez gry, zabawy, piosenki, rymowanki, materiały audiowizualne:

  • rozbudzają swoje zainteresowanie językiem angielskim,
  • osłuchują się z jego brzemieniem,
  • poznają słowa i zwroty związane z ich najbliższym otoczeniem,
  • reagują na polecenia nauczycielki,
  • rozwijają postawy otwartości i tolerancji wobec innych krajów i kultur.

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Dzieci słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki, nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki), oglądają programy edukacyjne, filmiki, bajki w języku angielskim. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się w poprzez powtarzanie za nauczycielem, nagraniem, budowanie samodzielnie prostych zdań, odgrywanie scenek lub dialogu, recytacje wierszyka, śpiewanie piosenek.

Zajęcia wzbogacone są pracami plastycznymi i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, samodzielne rysowanie, kolorowanie zgodnie z poleceniem, itp.

Pani Ania