Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy administracyjno-obsługowi:

mgr Anna Szawłoga – sekretarka

mgr Aleksandra Winiarz – pomoc nauczyciela

mgr Aleksandra Majdan – pomoc nauczyciela

Starsze woźne oddziałowe:

  • Lucyna Schritter
  • Czesława Weiss
  • Teresa Preweda
  • Anna Olearnik
  • Mariola Bernacka
  • Ewa Hanasiewicz

Piotr Haik – konserwator

Pracownicy kuchni:

  • Ewa Konopka- intendent
  • Alicja Żukowicz – kucharka
  • Irena Baran – kucharka
  • Andrzej Litwin – pomoc kuchenna