Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie

plakat pion A4

 


 

Ważne informacje:

1. Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają
Upoważnienie do odbioru dziecka (dotyczy rodziców dzieci nowo przyjętych i rodziców chcących wprowadzić zmiany)
Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (dotyczy dzieci nowo przyjętych)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka (nie dotyczy dzieci, dla których oświadczenie złożone zostało wcześniej)
Deklarację godzin pobytu dziecka w przedszkolu (dotyczy wszystkich rodziców)
Deklaracja udziału dzieci w zajęciach religii (dotyczy grup V i VI – dzieci chętne)

2. W/w dokumenty są do pobrania na stronie internetowej przedszkola, w plikach DO POBRANIA

3. W wyjątkowej sytuacji dokumenty pobrać można w sekretariacie przedszkola.

4. Wypełnione dokumenty składać należy w miejscu wyznaczonym, w holu/szatni przedszkola.

5. W bieżącym roku szkolnym nie organizujemy zebrania ogólnego.

6. Odbędą się spotkania grupowe, na których omówione zostaną istotne sprawy dotyczące funkcjonowania oddziału w nowej rzeczywistości. Aby dobrze zaplanować pracę grupy niezbędna jest Państwa obecność na zebraniu – zaproszenia wysłane będą na adres mail.

7. Dzieci schodzą się do przedszkola do godz 8:30 oddzielnymi wejściami:
• grupa I PSZCZÓŁKI – wejście główne
• grupa II BIEDRONKI – wejście od strony policji
• grupa III SMERFOLANDIA - wejście od strony policji
• grupa IV BAJKOLANDIA - wejście od strony policji
• grupa V MOTYLE - wejście od strony policji
• grupa VI MISIOLANDIA - wejście główne

8. O godz. 8;30 przedszkole będzie zamykane w celu dezynfekcji.

9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko stosują obowiązkowe środki ostrożności (maseczki, dezynfekcja rąk, odstępy).

10. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez jedną osobę.

11. Rozstanie z dzieckiem oraz powitanie powinno odbywać się sprawnie , w krótkim czasie ze względu na obowiązujący dystans społeczny.

12. W szatni przedszkola może przebywać jednocześnie 4 rodziców/osoby uprawnione.

13. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola powinno odbywać się w godz. zadeklarowanych przez rodzica na piśmie.

14. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.

15. Przed wejściem do sali dziecko myje ręce pod nadzorem rodzica/PERSONELU PRZEDSZKOLA

16. Do sal zabaw dzieci wchodzą w obuwiu zastępczym.

17. Rodzice nie wchodzą do sal zabaw.

18. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek, przedmiotów ani jedzenia czy picia.

19. Objawy chorobowe spowodowane alergią powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

20. Zachorowanie dziecka na chorobę zakaźna powinno być niezwłocznie zgłoszone do dyrektora przedszkola (WSZYSTKIE CHOROBY ZAKAŹNE)

21. W przypadku objawów choroby nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

22. Wskazane jest aby wyposażyć dziecko w siedzisko niskie, gładkie, zmywalne, wymiar około 40 x 40 cm.

23. Dziecko obowiązkowo powinno mieć w przedszkolu ubranka zapasowe spakowane do woreczka
w szatni.

24. Aby uniknąć oczekiwania w budynku przedszkola, rodzice/osoby upoważnione nie mogą przychodzić po dziecko w czasie spożywania posiłków.

25. Przedszkole publikuje na stronie internetowej ważne informacje z życia przedszkola i poszczególnych grup.

26. Ogłoszenia i inne komunikaty wysyłane będą do rodziców na skrzynkę mailową.

27. W ważnych sprawach rodzice kontaktują się z nauczycielem i dyrektorem za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu.

28. W przypadku braku możliwości kontaktu zdalnego zaplanować można konsultację indywidualną
z nauczycielem, który znajdzie czas poza pracą w grupie.

29. Wysokość opłaty za przedszkole otrzymacie Państwo na adres e-mail, opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe przedszkola.

30. Na początku września rodzice przynoszą do przedszkola przybory higieniczne i toaletowe w ilości ustalonej przez nauczyciela grupy, wyprawkę należy skompletować, podpisać i spakowaną zostawić w szatni / holu przedszkola przedszkola.

31. Przybory dziecka, pościel, buty powinny być podpisane.

32. Przedszkole przygotowuje zbilansowane posiłki w smaczny sposób, należy zachęcać dzieci do zjadania dań przedszkolnych.

 


 


ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE GRUPOWE

Szanowni Państwo

Rada Pedagogiczna i dyrektor zaprasza wszystkich
Rodziców na spotkania grupowe:

grupa PSZCZÓŁKI – 03.09.2020 o godz 16;00
grupa BIEDRONKI - 04.09.2020 o godz 16;00
grupa SMERFOLANDIA - 07.09.2020 o godz 16;00
grupa BAJKOLANDIA - 08.09.2020 o godz 16;00
grupa MOTYLE - 09.09.2020 o godz 16;00
grupa MISIOLANDIA - 10.09.2020 o godz 16;00

W związku z zachorowalnością na COVID 19 sposób kontaktu nauczyciela z rodzicem będzie zmieniony – formy kontaktu do ustalenia na zebraniu.
Wobec powyższego bardzo prosimy o liczną frekwencję.
Zebrania odbywać się będą w świetlicy przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja, maseczki, odstępy, jeden rodzic do jednego dziecka).

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl