Biblioterapia

Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwile nudów odpędza, osładza cierpkości

Ambroży Grabowski

Książka pełni różnorakie funkcje. Treści zawarte w książce pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią poradzić. Dobrze kończąca się opowieść i pozytywny bohater, z którym dziecko może się utożsamiać daje mu wiarę we własne możliwości. Sytuacja, która w oczach dziecka była wcześniej nie do pokonania, teraz może stać się możliwa do rozwiązania dzięki bohaterowi bajki, który daje wzór jak nie poddawać się mimo przeciwności losu.

Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu dziecka, okres tworzenia się nawyków, kształtowania procesów uczuciowych, umysłowych, charakteru oraz osobowości. Właśnie w tym wieku należy dostarczać dzieciom odpowiedniej lektury, a bajki i baśnie nadają się do tego znakomicie.

Czytanie dziecku bajek, baśni i bajek terapeutycznych jest skuteczną metodą wychowania myślącego samodzielnie, wrażliwego człowieka, posiadającego bogatą wyobraźnię i umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy.

Bajki terapeutyczne można podzielić na 3 rodzaje:

  • relaksacyjne – ich celem jest przede wszystkim wyciszenie i uspokojenie dziecka
  • psychoedukacyjne (wychowawcze) – mają za zadanie kształtowanie właściwych postaw i wprowadzenie zmian w zachowaniu dziecka
  • psychoterapeutyczne – służące terapii problemów emocjonalnych poprzez redukcję dziecięcych lęków.

Wielką zaletą bajek terapeutycznych jest to, że można je stosować na zasadzie profilaktyki problemów, zanim one wystąpią. Gdy na przykład wiemy, iż dziecko stanie przed jakimś trudnym zadaniem, lub może znaleźć się w niekomfortowej dla niego sytuacji, sięgnijmy po odpowiednią bajkę. Również wtedy, gdy wystąpiły już jakieś krytyczne wydarzenia, bajka pomoże rozwiązać konkretny problem. Niezwykle istotne jest, by dostosować bajkę do określonych potrzeb dziecka oraz do możliwości percepcyjnych i poznawczych malucha.

Bajek terapeutycznych nie ma konieczności z dzieckiem omawiać, jednak w razie pytań dotyczących poruszanych w nich kwestii, należy z uwagą nad nimi pochylić się, by zaspokoić dziecięcą ciekawość tematu i rozwiać ewentualne niejasności. Jeżeli bajka trafia do dziecka, to będzie ono nią pochłonięte, będzie zadawać pytania, przerywać, prosić o powtórzenie fragmentów. To znak, że w sposób aktywny przeżywa treść bajki. Należy wówczas dać mu czas na refleksję, dając czas na ten proces. Doskonałym pretekstem do takiej refleksji jest zaproponowanie dziecku, by na koniec wykonało rysunek do bajki. Można zapytać, co najbardziej podobało sie dziecku, jaki fragment bajki zapamiętało, który bohater spodobał się i dlaczego i czy dziecko znalazło się już w podobnej sytuacji jak ten bohater. O ile treść bajki będzie dla dziecka ważna, to z pewnością będzie do niej wracało i niejednokrotnie poprosi o ponowne jej przeczytanie. Realizowany w naszym przedszkolu PROGRAM ZAJĘĆ BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH „RADZIMY SOBIE Z EMOCJAMI” został stworzony, by pomóc dzieciom w wieku przedszkolnym w:

  1. rozumieniu sytuacji wywołujących emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne
  2. uświadamianiu i rozróżnianiu różnych rodzajów emocji
  3. rozmawianiu o emocjach tak, by dzieci coraz lepiej radziły sobie z własną emocjonalnością, aby nie były bezbronne, bezradne i nieszczęśliwe, żeby nie krzywdziły innych z powodu braku zrozumienia.

Dokonano wyboru tekstów dostosowanych do wieku dziecka i jego wrażliwości, uczących czegoś ważnego, promujących pozytywne wzorce postaw, zachowań, a także pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi.

Pani Beatka