Kompetencje matematyczne

W grupie dzieci w wieku przedszkolnym obserwuje się duży potencjał w zakresie uzdolnień matematycznych. Sukcesy w nauce matematyki są związane z rozwijaniem tychże zdolności i predyspozycji. Bardzo ważne jest stwarzanie optymalnych warunków do nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych przez dzieci.

W naszym przedszkolu kształtowanie pojęć matematycznych realizujemy w oparciu o Metodę nauki matematyki profesor E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Metoda ta doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala mu działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski. Uczy także przewidywać oraz cieszyć się z każdego działania.

Ważnym aspektem metody jest rozwijanie logicznego myślenia oraz wyobraźni. Kształtując pojęcia matematyczne dzieci w oparciu o Metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej szczególną uwagę zwracamy na hartowanie emocjonalne dziecka , nabywanie przez nie odporności emocjonalnej.

Nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Organizując proces edukacyjny kierują się swoistą indywidualnością dziecka, jego określonymi potrzebami oraz możliwościami. Powyższe czynniki przekładają się na wysoki poziom kompetencji matematycznych wychowanków naszego przedszkola.

Pani Gosia