Rozkład dnia

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci oraz kierowane przez nauczyciela, zabawy integracyjne grupowe, praca indywidualna oraz zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju, rozwijanie zamiłowań i uzdolnień, ćwiczenia wspomagające pracę logopedy oraz innych specjalistów.

8:00– 10:00 poniedziałek i środa logopedia według rozkładu zajęć

(grupa II, III i IV)

8:00 – 11:00 poniedziałek logopedia (grupa V i VI)

8:30– 9:30 Czynności porządkowo – organizacyjne, czynności samoobsługowe i higieniczne, ćwiczenia poranne przed śniadaniem, śniadanie w poszczególnych grupach.

9:30 – 10:30 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą

w oparciu podstawę programowa wychowania przedszkolnego, organizowanie aktywności dzieci zgodnie z zaplanowaną tematyką.

9:00 – 12:00 wtorek -rytmika we wszystkich według rozkładu zajęć

9:00 – 11:00 poniedziałek i środa j. Angielski według rozkładu zajęć

10:30 – 11:30 Wyjścia, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

11:30 – 12:30 Obiad w poszczególnych grupach poprzedzony czynnościami higienicznymi

12:30 – 13:30 wtorek i czwartek religia (grupa V i VI)

12:30 – 14:30 Odpoczynek poobiedni w grupie najmłodszej; zabawy dowolne organizowane przez dzieci, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu

14:30 – 14:45 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi

14:45 – 15:30 Czynności opiekuńcze i wychowawcze, gry i zabawy stolikowe pod kierunkiem nauczycielki, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci

15:30 – 16:00 Gromadzenie się dzieci w grupie międzyoddziałowej – sala Pszczółki, rozchodzenie się dzieci.