Czytelnictwo

Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki, w tym również czytelnicze – warto, więc wykorzystać ten czas, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku i o świecie. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań, wzmacnia poczucie własnej wartości.

W „Wesołej Trójeczce” bardzo dobrze wiemy jakie korzyści płyną z codziennego czytania. Naszym celem, jest wspomaganie w wychowaniu przyszłego czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie przemocy.

Od wielu lat konsekwentnie realizujemy program „Cała Polska czyta dzieciom”. Codziennie w każdej grupie czytamy na głos fragmenty książek przyniesionych przez dzieci z ich domowych bibliotek. Regularne słuchanie literatury poszerza słownictwo bierne i czynne oraz doskonali umiejętność poprawnego i kulturalnego posługiwania się językiem.

Przedszkole uczestniczy także w projekcie pt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, którego głównym celem jest promowanie czytelnictwa u dzieci i współpracy między przedszkolami.

Wykształcenie nawyku czytania musi powstać już w dzieciństwie, dlatego w Nasze działania angażujemy bliskich przedszkolaków. Wspólne lektury przynoszą zadziwiające efekty. Dzieci coraz dłużej potrafią się skoncentrować, wzbogacają swój świat, przeżycia, wrażenia. Chętnie podejmują pierwsze próby czytania oraz różnorodne formy zabawy słowami. „Kącik książki przechodniej” to wspaniały sposób na umożliwienie dzieciom i rodzicom wybrania książki do wspólnego czytania oraz dzielenia się z swoimi ulubionymi bajkami.

Do czytania na głos i aktywnego słuchania zachęcamy również poprzez uczestnictwo w programie „Półeczki na książeczki”. Poprzez wspólne zaangażowanie pragniemy umożliwić dzieciom wzbogacenie wyobraźni, rozszerzanie świata myśli i uczuć. Program ma ułatwić wyrażanie uczuć, emocji i doświadczeń życiowych. Włączenie do akcji odbywa się poprzez głośne czytanie dzieciom bajek w przedszkolu jak i w domu. Rodzice mają także możliwość wzbogacania zbiorów bibliotecznych przedszkola.

W świecie, w którym dużą rolę odgrywają gry komputerowe, telewizja i internet staramy się zwrócić szczególną uwagę na piękną i wartościową literaturę dziecięcą. Mamy nadzieję, że poprzez nasze działania dzieci będą mogły lepiej poznać i pokochać magiczny świat książek i każdy przedszkolak z chęcią będzie sięgać po nie w przyszłości.

Pani Asia