Misiolandia

Nauczycielki grupy:
mgr Małgorzata Jabłońska
mgr Iwona Preweda

Pomoc nauczyciela:
Anna Olearnik

Dzieci z grupy Misiolandia są samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Same ubierają się, rozbierają, próbują wiązać sznurowadła, nakrywają do stołów, sprzątają po posiłkach. Pięknie tańczą, śpiewają ,lubią grać na instrumentach perkusyjnych.
Są bardzo sprawne fizycznie. Aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, różnorodnych aktywnościach na świeżym powietrzu. Dzieci inicjują zabawy konstrukcyjne, budują, wykorzystując różnorodne materiały, w tym materiały użytkowe i naturalne. Przedszkolaki rozpoznają i nazywają podstawowe emocje , uczą się radzić sobie z nimi , z ich przeżywaniem. Posługują się swoim imieniem i nazwiskiem , większość zna adres zamieszkania . Starają się respektować prawa i obowiązki swoje i innych osób. Zgodnie współpracują w zespole dziecięcym . Potrafią wypowiadać się swobodnie. Poprzez zabawę poznają kolejne litery .Niektóre z nich czytają wyrazy, a nawet proste zdania. Ich wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym, charakteryzują się bogatym słownictwem. Dzieci z grupy Misiolandia klasyfikują przedmioty, określają ich położenie, przeliczają elementy zbiorów, określają kierunki, posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie sobie dostępnym. Posługują się pojęciem czasu. Swoją sprawność manualną i wrażliwość artystyczną doskonalą w trakcie zajęć plastycznych i technicznych. Rozpoznają i nazywają kolory podstawowe oraz pochodne. Posługują się kolorem w pracach plastycznych, tworzą prace z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. Dzieci wiedzą ,co to jest ekologia, jak dbać o środowisko, znają życie wybranych zwierząt i roślin. Prowadzą obserwacje i wyciągają wnioski z doświadczeń i eksperymentów. W dalszym ciągu będziemy pracować nad doskonaleniem sprawności manualnej i grafomotorycznej, nad rozwojem mowy, myślenia, kształtowania pojęć matematycznych, rozwijać sprawność ciała i koordynację, co pozwoli na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

MAJ:

Ośrodki tematyczne:

I.Nowinki z wiejskiego podwórka.

II.Majowa Ląka.

III .Poznajemy różne zawody.

IV.Kocham Mamę i Tatę.

Wiersz miesiąca:

„ Mama i Tata” J. Koczanowska

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły ,bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca,

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, kochany Tato,

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Piosenka miesiąca:

„ M jak mama, t jak tata” Sł. i muz. K.Gowik

Kiedy mama z tata mają wreszcie dla nas czas,

wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,

i wieczorne Przytulance, którym nie ma końca!

Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!

Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!

M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat!

Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,

gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!

Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,

gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy.

Ref.: M jak mama, t jak tata…