Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor przedszkola

mgr Elżbieta Maksymowicz

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, organizacji i zarządzania oświatą,uprawnienia z terapii pedagogicznej oraz muzykoterapii.

Nauczycielki

mgr Małgorzata Jabłońska

nauczyciel dyplomowany, posiada kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Ukończone studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi” oraz kurs „Akademia Funduszy Europejskich administracji publicznej”. Uprawnienia z bajkoterapii.

mgr Beata Mikłasz

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wieloletnie doświadczenie w pracy z przedszkolakami, uprawnienia z muzykoterapii, bajkoterapii.

mgr Beata Ewa Mikłasz

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, uprawnienia kierownika wycieczek, muzykoterapii, bajkoterapii, koordynator programu „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, terapeuta ręki dzieci i młodzieży

mgr Anna Rozmus-Żuk

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki. Uprawnienia kierownika wycieczek. Kwalifikacje uprawniające do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Io oraz Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, terapeuta ręki dzieci i młodzieży

mgr Marzena Skirak

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Kwalifikacje do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Io. studia podyplomowe Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem, uprawnienia do pracy Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz

mgr Małgorzata Trojnar

nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego,edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, uprawnienie z muzykoterapii. Ukończony kurs „Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej”

mgr Joanna Niedźwiecka-Cybulak

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, języka angielskiego, uprawnienie z muzykoterapii.

mgr Katarzyna Roszko

nauczyciel mianowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka łacinskiego. Uprawnienia z biblioterapii. studia podyplomowe Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem, uprawnienia do pracy Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz

mgr Agata Gołębiowska

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z wychowania przedszkolanego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji włączającej, instruktor rytmiki.

mgr Iwona Preweda

nauczyciel, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Anna Krzych

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego i niemieckiego

mgr Ewelina Krzyworączka

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z filologii polskiej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz pedagogiki korekcyjnej