Z życia przedszkola

nożyczki-i-grzebień 318-56987                                   

 

 

Dzieci z grupy Smerfolandia wybrały się na wycieczkę do salonu fryzjerskiego.

Więcej…
 

P2040061Grupa V ,,Motyle" dnia 04.02.2016 bawiła się podczas
Egzotycznego karnawału owocowego.

Więcej…
 

balony Schowek01

W dniu 3 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Wszystkie przedszkolaki już od rana były podekscytowane czekającą ich zabawą. W tym dniu dzieci zamieniły się w królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, kowboje, batmanów, piratów, skrzatów oraz wiele innych postaci.... 
Więcej…
 

C6 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Jak, co roku przedszkolaki z Wesołej Trójeczki
uczciły Święto Zmarłych odwiedzając Cmentarz Komunalny,

a w szczególności groby żołnierzy.

 

Więcej…
 
Plan pracy zajęć dodatkowych "Świat literatury dziecięcej"

"Książek, które chcemy, by były
czytane przez dzieci, nie należy zalecać,
lecz chwalić w ich obecności"

Georg Christoph Lichtenberg

  

ZABAWY LITERACKIE Z TUWIMEM

PLAN PRACY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  Z ZAKRESU EDUKACJI LITERACKIEJ „ŚWIAT LITERATURY DZIECIĘCEJ” 

 

Plan opracowały:

mgr Anna Rozmus-Żuk
mgr Joanna Niedźwiecka-Cybulak

Wprowadzenie

Wiek przedszkolny jest dla dziecka najwłaściwszym okresem, by ukształtować w nim pożądane nawyki i postawy. Czytając dzieciom zaraża się je ciekawością świata i głodem wiedzy, ćwiczy koncentrację, pamięć. Dziecko uczy się nie tylko słuchać, ale również myśleć. Poszerza się zasób jego słownictwa i jakość wypowiedzi. Głośne czytanie ma wiele zalet: rozwija język i wyobraźnię, uczy myślenia; buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dziećmi; zapewnia emocjonalny rozwój; pomaga w wychowaniu; ułatwia  naukę; kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Dzieci słuchając utworów literackich, włączają się w akcję całym sercem i sobą, wnikają w świat bajki. Ich wyobraźnia pracuje bardzo intensywnie. Dziecko w tym wieku nie rozumie jeszcze pojęć abstrakcyjnych, ale właśnie za pomocą bajek i baśni, wierszy można mu je wyjaśnić. Ponadto przybliżają one dziecku wartości etyczne – bohater, aby osiągnąć cel, powinien być mądry i szlachetny, musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, a także dokonywać wyborów i oprzeć się pokusom, które na niego czyhają.

Charakterystyka planu

Założeniem planu jest uatrakcyjnienie zajęć z dziećmi, dostarczenie wielu przeżyć emocjonalnych, rozwój umiejętności językowych a jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w ich twórczą działalność.

Plan adresowany jest do dzieci 4,5-letnich. Ich udział w proponowanych formach pracy jest dobrowolny, zgodny z możliwościami i zainteresowaniami. Odbywać się będzie w ramach zajęć dodatkowych, raz w tygodniu 
w godzinach popołudniowych.

Zaplanowane treści stwarzają warunki do publicznych wystąpień poprzez prezentowanie własnych możliwości recytatorskich bądź aktorskich w czasie uroczystości okolicznościowych, konkursów i innych wydarzeń kulturalnych w środowisku przedszkolnym oraz pozaprzedszkolnym.

Czytanie, opowiadanie, recytacja, wysłuchiwanie nagrań CD, oglądanie teatrzyków i inscenizacja utworu są metodami zapoznania z treścią tekstu literackiego. Powiązane z analizą i interpretacją skłaniają do działania, oddziałują na sferę doznań i przeżyć dzieci.

Zaletą planu jest możliwość zastosowania różnorodnych form pracy z dziećmi. Jedną z możliwości jest przekazywanie treści wybranych utworów, jako zabawy inscenizowanej. Inscenizacje utworów literackich wzbogacają przeżycia dzieci poprzez wiązanie słowa z działaniem. Sposób odtwarzania treści przez dzieci jest zróżnicowany w zależności od ich wieku. Inscenizowanie utworów literatury dziecięcej posiada duże wartości wychowawcze. Główne z nich to przede wszystkim zdobywanie umiejętności analizowania treści utworu: wyodrębnianie poszczególnych scen, charakteryzowanie bohaterów, określanie nastroju i miejsca akcji, ponadto rozwijanie pamięci logicznej i wyobraźni twórczej oraz kształcenie wyrazistej mowy w toku naśladowania odtwarzanych postaci i umiejętności naśladowania odtwarzanych postaci i umiejętności naśladowania ich stanów emocjonalnych: radości, smutku, strachu lub grozy. Inscenizacja utworów przez dzieci wpływa także pozytywnie na nabieranie śmiałości, pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz na nabywanie umiejętności współdziałania społecznego. W toku przygotowywania inscenizacji dzieci uczą się organizować pracę zespołową, rozumieć wartości zbiorowego wysiłku.

Niezwykły świat literatury mobilizuje dzieci także do twórczości plastycznej poprzez którą uzewnętrzniają swoje przeżycia i doświadczenia. Najpopularniejszą formą wyrażania przeżyć jest ilustracja do usłyszanego utworu. 
W trakcie realizacji planu pragniemy stworzyć dzieciom możliwość wyrażania swoich uczuć poprzez zmianę lub rozwinięcie zakończenia. Ćwiczenia przeprowadzone w formie zabawy pobudzą kreatywność dziecka, wpłyną na rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego oraz logicznego pojmowania świata.

Wybierając utwory literackie z myślą o dzieciach starałyśmy się pamiętać o tym, aby miały zwartą akcję, dużo dialogów, jasną kompozycję, wyraziste sylwetki bohaterów, walory wychowawcze i literackie. Takie kryteria doskonale spełniają utwory Juliana Tuwima. Jest on mistrzem w dziedzinie humoru dziecięcego, jego „figlarne wierszyki (…) bawią się przede wszystkim słowami, stawiając świat na opak”. Dobierając literaturę dla przedszkolaków pamiętałyśmy o tym, że dzieci lubią się śmiać. Dlatego tak chętnie słuchają humorystycznych utworów Juliana Tuwima. Uśmiech, dowcip, właściwie pojęta satyra, pogłębiają odbiór utworu literackiego, mogą stanowić cenną pomoc w pracy wychowawczej. Ponadto mali czytelnicy mają niezwykłą wrażliwość językową.

Humorystyczne utwory mogą bawić małych i dorosłych odbiorców. Wspólne czytanie staje się dla dzieci okazją do ćwiczenia dowcipu, skojarzeń myśli i słów. Może również przyczynić się do wyrabiania w dzieciach poczucia humoru, cechy pozwalającej zachować pogodę ducha w wielu trudnych sytuacjach.

W utworach Tuwima zazwyczaj główny bohater nieświadomy jest swoich wad i ułomności, co więcej przekonany jest wręcz, iż posiada cechy zupełnie odwrotne. Utwory te stają się narzędziem nauki dziecka przez zabawę
i śmiech. Afirmują dziecięcą wyobraźnię, unikając zarazem natrętnej dydaktyki, która jeśli się pojawia, to występuje w delikatnej formie.

Niniejszy plan przyczyni się do harmonijnego rozwoju oraz wspierania osobowości dzieci, umożliwi prawidłową adaptację i socjalizację w przedszkolu, poszerzy zakres uczuć i przeżyć, nauczy skuteczności działania i umożliwi zaspokojenie naturalnej potrzeby ekspresji naszych wychowanków.

Osoby prowadzące zajęcia

nauczycielki: Anna Rozmus-Żuk, Joanna Niedźwiecka-Cybulak

Cel główny: Uatrakcyjnienie zajęć z dziećmi poprzez dostarczenie przeżyć emocjonalnych, rozwój umiejętności językowych a jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność dzieci

Cele szczegółowe:

 • Wzbudzanie zainteresowań otaczającą rzeczywistością
 • Pobudzanie wyobraźni
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Wyrabianie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole
 • Budzenie radości ze wspólnej pracy i zabawy
 • Próby określenia cech charakteru swojego i innych
 • Uwrażliwienie na potrzeby, przeżycia innych
 • Przybliżanie klasyki literackiej
 • Zbudowanie więzi między dorosłym i dzieckiem
 • Emocjonalny rozwój dziecka
 • Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni
 • Kształcenie myślenia i koncentracji
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka
 • Poznanie wartości moralnych
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów
 • Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
 • Wyrabianie poczucia własnej wartości i tożsamości
 • Wyrabianie krytycyzmu
 • Rozwijanie pamięci poprzez:
  • uczenie się krótkich wierszyków, rymowanek, wyliczanek
  • tworzenie ilustracji do poznanych utworów
  • omawianie historyjek obrazkowych, próby tworzenia opowiadań własnych

Sposoby realizacji

 • Słuchanie baśni, bajek, wierszy czytanych przez nauczycielki
 • Słuchanie nagrań  cd oraz słuchowisk dla dzieci
 • Oglądanie przez dzieci teatrzyków, inscenizacji
 • Rozmowy z dziećmi nt. najważniejszych wątków utworów, postępowania bohaterów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania przeszkód
 • Inscenizowanie przez dzieci wybranych utworów, zabawy dramowe (ewentualne zmiany zakończenia, dodawanie wątków, kontynuowanie losów bohaterów wg. pomysłu dzieci),
 • Wyrażanie emocji, przeżyć dzieci poprzez twórczość plastyczną(np. malowanie, rysowanie, wykonywanie elementów stroju, scenografii, masek do inscenizacji),
 • Wykonywanie prostych kukiełek,
 • Przygotowanie i udział w inscenizacji utworu literackiego dla kolegów lub rodziców,
 • Wykonanie ilustracji do ulubionych baśni
 • Organizowanie zgaduj-zgaduli w formie zabawowej na temat znajomości treści znanych  utworów, ich bohaterów
 • Włączenie rodziców w realizację planu poprzez wspólne gromadzenie rekwizytów i zbiorów literatury dotyczących planu (wybranej literatury)

Przewidywane osiągnięcia dzieci

Oczekujemy,  że zajęcia prowadzone w ramach programu edukacji literackiej pt. ,,Zabawy literackie z Tuwimem” pomogą dzieciom:

 • Wkroczyć w świat literatury dziecięcej
 • Rozwinąć ich wyobraźnię i słownictwo a także pobudzą je do twórczej zabawy
 • Rozbudzić potrzebę częstego kontaktu z książką
 • Poznać wzorce pięknej polskiej mowy
 • Poznać szeroko rozumiany świata i oswoić się z jego różnorodnością
 • Nauczyć się tolerancji
 • Wykształci odporność emocjonalną
 • Skutecznie pokonywać trudności występujące w konkretnych sytuacjach życiowych
 • Nauczyć się antycypacji własnych działań
 • Wykształci realną , pozytywną samoocenę
 • Poznać i rozwinąć własne możliwości twórcze, wyobraźnię, pomysłowość, refleksyjność
 • Poznać i doświadczyć różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi ii zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny
 • Doświadczyć sposobów wyrażania i rozpoznawania emocji własnych i innych ludzi
 • Doświadczyć samodzielności i skuteczności działania
 • Nauczyć się działać w zespole
 • Być aktywnym i otwartym w stosunku do ludzi i świata

Ewaluacja

W czasie realizacji treści i zadań zaplanowano sprawdzenie stopnia osiągania założonych celów. Służyć temu będzie obserwacja zachowań dzieci.

 

 baj

 Nauczycielki grupy:
mgr Małgorzata Jabłońska
mgr Iwona Preweda

Pomoc nauczyciela p. Teresa Preweda

     

    Dzieci z grupy Bajkolandia są samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Same ubierają się , rozbierają, próbują wiązać sznurowadła, nakrywają do stołów, sprzątają po posiłkach. Pięknie tańczą, śpiewają, lubią grać na instrumentach perkusyjnych.

   Są bardzo sprawne fizycznie . Aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, różnorodnych aktywnościach na świeżym powietrzu.  

     Dzieci inicjują zabawy konstrukcyjne, budują, wykorzystując różnorodne materiały, w tym materiały użytkowe i naturalne. Przedszkolaki rozpoznają i nazywają podstawowe emocje, uczą się radzić sobie z nimi , z ich przeżywaniem. Posługują się swoim imieniem i nazwiskiem , większość zna adres zamieszkania . Starają się respektować prawa i obowiązki swoje i innych osób. Zgodnie współpracują w zespole dziecięcym . Potrafią wypowiadać się swobodnie. Poprzez zabawę poznają kolejne litery. Ich wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym, charakteryzują się bogatym słownictwem. Klasyfikują przedmioty, określają ich położenie, przeliczają elementy zbiorów, określają kierunki, posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie sobie dostępnym. Posługują się pojęciem czasu. Swoją sprawność manualną i wrażliwość artystyczną doskonalą w trakcie zajęć plastycznych i technicznych. Rozpoznają i nazywają kolory podstawowe, a niektóre z dzieci kolory pochodne. Posługują się kolorem w pracach plastycznych, tworzą prace z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. Dzieci wiedzą ,co to jest ekologia, jak dbać o środowisko, znają życie wybranych zwierząt i roślin. Prowadzą obserwacje i wyciągają wnioski z doświadczeń i eksperymentów. W dalszym ciągu będziemy pracować nad doskonaleniem sprawności manualnej i grafomotorycznej, nad rozwojem mowy ,myślenia, kształtowania pojęć matematycznych, rozwijać sprawność ciała i koordynację, co pozwoli na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

   

Bloki tematyczne:

I.TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA 

1. Warszawska syrenka.

2.Zwiedzamy Warszawę.

3. Piękny jest nasz kraj.

4. Mieszkamy w Europie.

5. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

II. WIEJSKIE PODWÓRKO 

1.W gospodarstwie wiejskim.

2. Na podwórku.

3. Zwierzęta wiejskie.

4. Makieta wiejskiego podwórka.

5. Od jajka do kury.

III.NA MAJOWEJ ŁĄCE

1.Zabawa w chowanego.

2. Wiosna na łące.

3. Majowa łąka.

4. Motyle i kwiaty.

5. Wycieczka na łąkę.

II. ŚWIĘTO RODZINY

1.Kocham moją mamę.

2. Jak nasi rodzice.

3.Laurka dla mamy i taty.

4. Kto wyższy, kto niższy?

5. Bawimy się z mamą i tatą- domowy festyn.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie symboli narodowych.

 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz rosnącymi tam roślinami.

 • Zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi z wiejskiego podwórkai.

 • Zachęcanie do wzmacniania więzi rodzinnych.

 • Rozwijanie sprawności manualnej.

 • Rozwijanie i doskonalenie słuchu fonematycznego.

 • Kształcenie umiejętności matematycznych.

 

Mailowe konsultacje nauczycielskie:

M. Jabłońska: 05.05., 12.05. , 19.05., 26.05. w godzinach 11.00 – 12.00

I. Preweda: 07.05., 14.05., 21.05., 28.05. w godzinach 11.00 - 12.00

 Konsultacje mailowe prosimy kierować na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Drogi rodzicu w związku z zaistniałą sytuacją panującą w naszym kraju, jako nauczyciele i wychowawcy waszych dzieci będziemy prowadzić zdalne nauczanie zgodne z wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Materiały edukacyjne i propozycje zabaw i ćwiczeń będziemy wysyłały z adresu:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
na Państwa adresy mailowe.

   

Chętnych rodziców zapraszamy do publikacji prac i aktywności dzieci na portalu społecznościowym Facebook.

  

Ciekawe strony i linki na które warto wejść: 

https://czasdzieci.pl/warszawa/
https://www.domowyprzedszkolak.pl/
https://www.lulek.tv/
https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/03/zadania-bez-nudyczyli-propozycje.html
http://grajnik.pl/gry/szukanie-roznic/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=FZ3pj_ZkldQ&feature=emb_title
https://www.facebook.com/2449849278372133/videos/2446777375560958/

  

Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci: 

Czas wolny można spędzać w różny sposób np. kolorowanie, konstruowanie z klocków różnych budowli, rzucanie do celu, wyszukiwanie różnic między obrazkami, rysowanie szlaczków, wzorów, śpiewanie czy taniec, itp. JAK WIDAĆ W DOMU WCALE NIE MUSIMY SIĘ NUDZIĆ! Rodzicu weź sprawy w swoje ręce nie pozwól, aby dzieci siedziały tylko przed telewizorem i komputerem. Sprawmy, aby ten czas był spędzony w przyjemniej i miłej atmosferze podczas różnych aktywności. Starajmy się aby dzieci były kreatywne i same próbowały wymyślać zabawy. Można również samemu skonstruowań np. grę planszową. Oto kilka propozycji:

- „Wąż” - Konstruowanie planszowej gry – ściganki- Rysujemy trasę po której będziemy się ścigać. Trasa ma kształt węża .Płytki możemy odmierzać klockiem. Podczas wspólnego odmierzania płytek możemy je głośno przeliczać. Przy ogonie węża rysujemy dwa lub cztery kółka , to będzie początek- START. Tu staną pionki. META to oczy węża. Rysujemy w tym miejscu kółka innym kolorem. Rzucamy kostką, liczymy oczka, przesuwamy się na planszy do przodu. Który pionek pierwszy dotrze do METY, ten wygrywa.

 - „Biały i czarny kotek”- Konstruowanie gry- opowiadania”- Gra opowiada o przygodach białego i czarnego kotka. Rysujemy planszę, chodniczek po którym wędrują kotki do miski mleka znajdującej się na końcu chodnika. Podczas odmierzania płytek możemy wspólnie je przeliczać. Kotki muszą pokonać długą drogę . Podczas wędrówki zdarzyło im się wiele przygód. Napotkały budę z groźnym psem, muszą ją obejść(rysujemy lub naklejamy psa i rysujemy drogę okrężną). Chciały przejść przez rzekę , ale woda zerwała mostek(rysujemy niebieską wodę). Kotki nie chcą zamoczyć łapek i szukają drogi okrężnej(rysujemy ją). Idą dalej. Na ich drodze stanęło drzewo ,a kotki uwielbiają wspinaczki(gracz, który stanął na polu z drzewem opuszcza jedną kolejkę rzutu kostką).Idą dalej. Kotek, który stanie na płytce koloru szarego lub z narysowaną lub naklejoną myszką biegnie za nią co sił. Ale myszka schroniła się do norki(rysujemy linię i mysią dziurę). Kotek oddalił się od miski z mlekiem. W tym miejscu wraca na chodniczek(rysujemy strzałkę na wybranym polu).

 Wybieramy biały i czarny pionek. Rzucamy kostką , liczymy oczka, przesuwamy kotka(pionek) do przodu. Przypominamy dzieciom, co może się kotkom zdarzyć .Wygrywa kotek, który pierwszy dojdzie do miski z mlekiem.

 - „Figury i koraliki” - Woreczek strunowy wypełniony żelem, w środku kolorowe koraliki. Na woreczku naklejone figury geometryczne w kolorach koralików: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Zadaniem dziecka jest doprowadzenie koralików koloru figur do odpowiednich zbiorów.

 - „Kolorowa ławica rybek” - Duże makaronowe muszle malujemy farbami. Muszle przytrzymujemy klamerkami do bielizny. Pomalowane muszle umieszczamy w wodzie(powierzchnia wyznaczona kolorową szarfą). Dziecko klamerkami „łowi” rybki. Do muszli można przykleić kartoniki z cyframi, literami, samogłoskami, spółgłoskami itp.

- „Co to jest?”- Woreczki wypełnione: ryżem ,kaszą, grochem, makaronem różnych kształtów i wielkości, guzikami, miękkimi kuleczkami itp.Dzieci zapoznają się dokładnie z zawartością woreczków. Porównują je ,zastanawiają się ,co je różni w dotyku. Woreczki umieszczamy w pojemniku tak, aby dziecko mogło swobodnie losować z zawiązanymi oczami .Dziecko odgaduje zawartość wylosowanych woreczków. Dorosły układa karteczki z podpisami według tego , co mówi dziecko. Po opisaniu woreczków ściągamy dziecku opaskę i sprawdzamy błędy.

 - „Makaronowe korale”-    Na drucik, sznureczek nawlekamy makaron i robimy korale. Możemy je dowolnie ozdobić.

 

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

MAJ

 

Piosenka miesiaca:

„ Wiosna na łące” Sł. i Muz. J. Kucharczyk

Dziś na łąkę przyszła Wiosna

w kwiecistej sukience,

budzi maki i stokrotki ,jaskry i kaczeńce.

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,

świeci ciepłe słońce,

w rosie kąpią się biedronki.

Wiosna już na łące.

Świerszcz zielone stroi skrzypce,

da dziś pierwszy koncert.

Tańczą pszczoły i motyle, żabki i chrabąszcze.

Ref.: Ptaki…

Tak się wszyscy cieszą wiosną,

tańczą i śpiewają,

nawet krecik wyszedł z norki, z myszka pląsa żwawo.

Ref.: Ptaki…

 

Wiersz miesiąca:

„ Mama i Tata” J. Koczanowska

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

Dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 

 

 

 

 • Rodzice dzieci przedszkolnych składają  DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA KOLEJNY ROK SZKOLNY   

  w dniach 19-25 luty 2020r.

 

 • Składanie WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA odbywać się będzie

  w dniach 1-31 marzec 2020r.

 

Wymagane dokumenty, harmonogram czynności w postępowaniu rekrytacyjnym, zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w zakładce pliki do pobrania

                                  dłoni-palec-wskazujący-w-doł 318-40195     

 

DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:

1. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola 

2. Klauzula informacyjna do wniosku

3. Oświadczenie do wniosku

 

Po zakwalifikowaniu kandydatów Rodzice dzieci składają POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA  w postaci pisemnego oświadczenia - termin ujęty w harmonogramie.

 

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA:

1. Deklaracja uczestnictwa w religii

2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 następna > ostatnia >>

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl