Las jest blisko nas - sprawozdanie

Sprawozdanie z I-ego etapu przedsięwzięcia z zakresu edukacji przyrodniczej
„LAS JEST BLISKO NAS”

ETAP  I-szy

ADRESACI: Dzieci w wieku 3-6 lat (wszystkie grupy wiekowe)

PARTNERZY: Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie „Wesoła Trójeczka”, Nadleśnictwo Lubaczów

CZAS REALIZACJI: listopad 2014r. – grudzień 2014r. 

CEL OGÓLNY: Uwrażliwienie dzieci na piękno lasu i kształtowanie w nich odpowiedzialności za stan środowiska leśnego.

Sprawozdanie dotyczy I-ego etapu przedsięwzięcia „Las jest blisko nas”. Zakładane cele realizacji zadań zostały osiągnięte.

Zrealizowano 10 spośród 11-tu zaplanowanych zadań. Jedno, ze względu na złe warunki pogodowe, nie doszło do celu. Większość zadań odbyła się w ustalonym wcześniej terminie, kilka z różnicą kilku dni.       
Zadania realizowane były na terenie Przedszkola nr3 w Lubaczowie, zarówno w salach, jak w ogrodzie przedszkolnym; w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Lubaczów, na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa oraz w terenie.

Przedsięwzięcia miały charakter obserwacji, pogadanek, prelekcji, prezentacji multimedialnych, zajęć terenowych, wycieczek, samodzielnych doświadczeń oraz form plastyczno-technicznych: przedszkolnego konkursu plastycznego i rodzinnego konkursu plastyczno-techniczego.

Do zaplanowanych działań doszły w trakcie realizacji projektu nowe: uczestnictwo w składzie komisji konkursu dla przedszkoli i klas 0-3 szkół podstawowych. We wszystkich działaniach dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i radością w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczeń.

W trakcie realizacji projektu „Las jest blisko nas” z Nadleśnictwem Lubaczów przedszkolaki z Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie miały okazję doświadczyć otaczającej nas przyrody 
i aktywnie uczestniczyć w otaczającym je środowisku.

W sali edukacyjnej poznały zwierzęta i ptaki żyjące w lesie, ich zwyczaje i zachowania. Nauczyły się, jak należy zachowywać się w lesie, dostrzegając i rozumiejąc skutki negatywnych działań człowieka wobec środowiska.

Spacerując ścieżkami edukacyjnymi obserwowały przez lupę liście, trawy a nawet owady. Poznały proces wzrostu drzew – od nasionka do drzewka i z pomocą leśnika miały okazję same zasadzić drzewka    w ogrodzie przedszkolnym. Działania te dały przedszkolakom dużo radości i satysfakcji.

Dzieci zapoznały się z pracą leśniczego podczas licznych spotkań z gośćmi z Nadleśnictwa.  Poznały zwyczaje misiów, pszczół. Nauczyły się pomagania zwierzętom i ptakom zimą. Rozwijały swoje zainteresowania przyrodnicze przy zastosowaniu różnych technik plastycznych podczas udziału w konkursach plastycznych: przedszkolnym „Po lesie chodzi jesień” i rodzinnym „Domek dla ptaszków”. Obecnie śliczne karmniki ozdabiają teren naszego przedszkola a dzieci obserwują ptaszki przylatujące do swoich „stołówek”. Za udział w konkursach i uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych dzieci otrzymały piękne nagrody.

Wszystkie działania zostały udokumentowane w formie sprawozdań i zdjęć oraz deklarowanej przez  przedszkolaki chęci zostania Przyjaciółmi Lasu.

Realizacja I-ego etapu projektu „Las jest blisko nas” umożliwiła dzieciom spotkanie z żywą przyrodą i pogłębiła świadomość, że jesteśmy jej integralną częścią i że do nas należy troska o jej stan.

Zajęcia z przedsięwzięcia z zakresu edukacji przyrodniczej poparte obserwacją i osobistym doświadczaniem dały bardzo dobre rezultaty. 
Pozwoliły dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, opierały się na działaniach i przeżyciach emocjonalnych dzieci, przez co zapadną im w pamięć na całe życie.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl