Dzień dobry - Good morning - सुप्रभात

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie kolejny raz realizowało projekt edukacyjny Fundacji AISSEC, którego celem było umacnianie współpracy i zrozumienia między krajami, poszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie społeczno - ekonomicznym
i kulturalnym.

Tym razem przedszkole gościło studentki z Brazylii oraz Indii. Przez okres dwóch tygodni realizowanych było wiele wydarzeń przedszkolnych, w których uczestniczyli nasi goście, poznając zwyczaje, kulturę, tradycje. Studentki wraz z dziećmi podejmowały różne aktywności np. zabawy, gotowanie, granie na instrumentach, zabawy integracyjne, śpiew, prezentacja multimedialna. Do realizacji projektu przyłączyli się również rodzice a nawet dziadkowie dzieci.

W ramach współpracy studentki zaprezentowały kraje, z których pochodzą. Dzieci oraz wszyscy zainteresowani mogli rozszerzyć wiedzę na temat odmiennych kultur, religii, ustroju, gospodarki a nawet sportu. Poznać geografię i historię tak bardzo odległych od nas Państw.

Wspólnie spędzony czas zaowocował też nawiązanymi relacjami a nawet przyjaźniami pomiędzy dziećmi a studentkami oraz pracownikami przedszkola.

Realizacja podobnych projektów wpływa również na podniesienie poziomu kompetencji językowych nauczycieli, rodziców a szczególnie dzieci. W dzieciach na pewno wzrosła świadomość w zakresie edukacji językowej. Pozostało w nich przekonanie, że znajomość języka obcego umożliwia komunikowanie się z całym światem oraz daje możliwość zwiedzania i podróżowania bez ograniczeń.

 

 

Elżbieta Maksymowicz

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl