„LOGOPEDYCZNE IGRASZKI" PROGRAM WSPAMAGAJĄCY PRAWIDOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM REALIZOWANY W GRUPIE „MOTYLE"

Autor programu: mgr Małgorzata Trojnar - nauczyciel wychowania przedszkolnego, neurologopeda

Program "Logopedyczne igraszki" realizowany był w poprzednim roku szkolnym w grupie "Misiolandia". Ciesząc się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci w poprzednim roku szkolnym będzie realizowany również w grupie dzieci 6 - letnich "Motyle" w bieżącym roku szkolnym.  Głównym celem programu jest usprawnianie i kształtowanie sprawności językowej dzieci w wieku przedszkolnym.

Zrealizowane tematy:

 • "Ćwiczenia oddechowe"- pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.
 • „Co pomaga nam poprawnie mówić" - ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
 • "Ćwiczenia i zabawy słuchowe" - ćwiczenia słuchu fizycznego i fonematycznego.
 • Spotkanie z samogłoskami" - prawidłowa realizacja samogłosek, podawanie skojarzeń co do wyglądu samogłosek, wyszczególnianie samogłoske w swoich imionach i nazwiskach, wyszukiwanie obrazki, w których nazwach słychać poszczególną głoskę.
 • „Logopedyczne zabawy" - usprawnianie narządów mowy, kształtowanie toru oddechowego, rozwijanie analizatora słuchowego.
 • "Ćwiczenia fonacyjne" - prawidłowe wydobycie głosu do uzyskania efektu dźwiękowego w jamie ustnej, rozluźnienie mięśni krtani i aparatu artykulacyjnego, wyrobienie umiejętności modulowania siły natężenia głosu.
 • „Rodziny słów" – rozwijanie świadomości fonologicznej, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, wdrażanie do prawidłowej artykulacji poprzez zwracanie uwagi na wyrazistość pracy narządów mowy. Wzbogacanie słownika dziecka.
 • „Karnawał" - kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej. Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, usprawnianie narządów artykulacyjnych, kształtowanie poczucia rytmu.
 • "Zabawy dźwuekonaśladowcze" - wszechstronne usprawnianie funkcji mowy.
 • "Czarodziejski kosz" - wdrażanie do prawidłowej wymowy głosek szeregu syczącego i szumiącego. Różnicowane szeregów. Rozwijanie wyobraźni językowej. 
 • „Wiosna" - usprawnianie narządów artykulacyjnych , zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę głosek trzech szeregów, , rozwijanie percepcji słuchowej,, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.
 • "Świat rymów" - wyszukiwanie rymów, utrwalanie prawidłowej wymowy głosek. 
 • Nauka rymownaki - utrwalanie trzech szeregów.
 • „Zawody" – utrwalanie prawidłowej artykulacji opozycji głosek s – sz, rozwijanie słuchu fonemowego, usprawnianie narządów mowy.
 • "Wakacyjne pojazdy" - ćwiczenia oddechowe w zespołach. Rozwijanie pojemności płuc, wydłużanie fazy wydechowej. Utrwalanie prawidłowej realizacji głosek.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl