Czyste powietrze wokół nas

"Czyste powietrze wokół nas"

Koordynator programu: Mikłasz Beata Ewa
Realizatorzy programu: Mikłasz Beata Ewa, Trojnar Małgorzata


Począwszy od roku 2001 realizujemy w naszym przedszkolu program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Program adresowany jest do dzieci 5,6 letnich (grupy III i V – 40 dzieci) oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dla celów programu trzy nauczycielki przeszły stosowne szkolenie.

Pierwszą z form realizacji jest zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie poprzez rozdanie listu informującego o celach i zadaniach programu. Drugą formą realizacji programu jest cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 jednostek warsztatowych:

  • Co i dlaczego dymi?
  • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  • Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
  • Jak unikać dymu papierosowego?
  • Nie pal przy mnie!

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększają swoją wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwują podczas wycieczki źródła dymu, projektują własny znaczek "Nie pal przy mnie", który wręczają palącym członkom rodziny. W ramach realizacji zagadnień z programu, organizowany jest przez nauczycielki naszego przedszkola kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów, a dzieci otrzymują bajeczki do kolorowania. Realizacja programu opiera się głównie na aktywizujących formach i metodach pracy, m.in.: ćwiczeniach dramowych:

„O kominie, który przestał dymić", doświadczeniach, obserwacjach, ćwiczeniach oddechowych i relaksacyjnych, wykonywaniu prac plastycznych, pogadankach, itp.

Czynny udział w realizacji programu biorą rodzice wykonując pomoce, tworząc wraz z dziećmi plakaty o treści antynikotynowe, wspierając nas podczas wycieczek.

Dzieci uczestniczące w realizacji programu:

  • Zdobywają wiedzę na temat wpływu dymu papierosowego na kondycje zdrowotną osób czynnie oraz biernie palących,
  • Nabywają wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego,
  • Uczą się radzić sobie w sytuacji gdy inni palą papierosy, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach

Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, socjalizacją od podstaw od najmłodszych lat, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.

opracowanie: Mikłasz Beata Ewa

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl