„LOGOPEDYCZNE IGRASZKI" PROGRAM WSPAMAGAJĄCY PRAWIDOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM REALIZOWANY W GRUPIE „MISIOLANDIA"

Autor programu: mgr Małgorzata Trojnar - nauczyciel wychowania przedszkolnego, neurologopeda

Mowa to „ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej".


       Mowa każdego człowieka jest jedną z ważniejszych form aktywności. Jest kluczem do wiedzy i ważnym czynnikiem kształtującym osobowość. Mowa jest przede wszystkim atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych – daje możliwość precyzyjnego porozumiewania się, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie sądów, uczuć i upodobań. Istnieje ścisła współzależność między mową a myśleniem. Musimy pamiętać, że mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja ją sobie od najbliższego otoczenia, głównie drogą naśladownictwa. Za pomocą języka ludzie nie tylko komunikują się ze sobą, lecz również postrzegają, organizują w umyśle rzeczywistość, która ich otacza.Wiek przedszkolny jest tym okresem w życiu człowieka, w którym realizując program z zakresu profilaktyki logopedycznej kształtujemy i wspieramy prawidłowy rozwój mowy dziecka. Program jest przeznaczony dla dzieci 6 letnich w grupie „Misiolandia". Głównym celem programu jest usprawnianie i kształtowanie sprawności językowej dzieci w wieku przedszkolnym.

Zrealizowane tematy:

 • Ćwiczenia oddechowe"- pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.
 • „Co pomaga nam poprawnie mówić" - ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
 • "Ćwiczenia i zabawy słuchowe" - ćwiczenia słuchu fizycznego i fonematycznego.
 • „Spotkanie z samogłoskami" - prawidłowa realizacja samogłosek, podawanie skojarzeń co do wyglądu samogłosek, wyszczególnianie samogłoske w swoich imionach i nazwiskach,   wyszukiwanie obrazki, w których nazwach słychać poszczególną głoskę. 
 • „Logopedyczne zabawy" - usprawnianie narządów mowy, kształtowanie toru oddechowego, rozwijanie analizatora słuchowego.
 • "Ćwiczenia fonacyjne" - prawidłowe wydobycie głosu do uzyskania efektu dźwiękowego w jamie ustnej, rozluźnienie mięśni krtani i aparatu artykulacyjnego, wyrobienie umiejętności modulowania siły natężenia głosu.
 • „Wiosna" - usprawnianie narządów artykulacyjnych, percepcji słuchowej, prawidłowego toru oddechowego, utrwalanie prawidłowej wymowy głosek trzech szeregów (ciszącego, syczącego i szumiącego).
 • „Na łące" – zajęcia logopedyczne w ramach realizacji programu „Logopedyczne igraszki". Rozwijanie nawyków prawidłowego wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy. Doskonalenie pamięci słownej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości.
 • „Zabawy logorytmiczne" kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, doskonalenie sprawności artykulacyjnych, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie wrażliwości muzycznej.
 • „Na defiladzie" - usprawnianie motoryki artykulacyjnej , utrwalanie spoczynkowej pozycji języka oraz dojrzałego sposobu połykania. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 • „Rodziny słów" –  rozwijanie świadomości fonologicznej, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego. Wzbogacanie słownika dziecka.
 • „Wycieczka pociągiem" – rozwijanie słuchu fonemowego, utrwalanie prawidłowej realizacji głosek szeregu szumiącego i głoski r. 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl