Bo zdrowe jest modne

Bo zdrowe jest modne !


Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia
i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Przedszkole ma za zadanie wzbogacać wiedzę wychowanków z dziedziny zdrowia i kształtować postawy prozdrowotne dzieci.Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być modyfikowane, ale raz ukształtowane złe nawyki bardzo trudno jest potem zmienić.

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie uczestniczą w ciekawych doświadczeniach o tematyce zdrowotnej, między innymi w dniach owocowo-warzywnych organizowanych we wszystkich grupach wiekowych. Wydarzenia te mają charakter projektu angażującego wszystkich interesariuszy przedszkola. Zarówno dzieci jak i rodzice oraz nauczyciele projektują scenariusz wspólnego święta. Udział dzieci polega na podejmowaniu wielorakiej aktywności ( poznawczej, plastycznej, ruchowej, muzycznej) gdyż nauczanie wielozmysłowe warunkuje sukces edukacyjny. W dłuższej perspektywie czasowej edukacja zdrowotna powinna przyczynić się do kształtowania preferencji żywieniowych.

 

Elżbieta Maksymowicz

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl