Przedszkole Wesoła Trójeczka na "Zielonej Wyspie"

W Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lubaczowie już w młodszych grupach wiekowych odbywa się przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego w przedszkolu brano pod uwagę jaki język obcy nowożytny nauczany jest w szkole podstawowej z obwodu przedszkola.

Dzieci włączane są w różne działania realizowane w ramach programu rozwoju placówki, przede wszystkim w formie zabawy.

Osłuchują się z językiem angielskim na zajęciach zorganizowanych oraz w różnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych. Uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych.

Zajęcia realizowane obowiązkowo wzbogacone zostały ciekawymi wydarzeniami. W listopadzie 2015r. zorganizowano Dzień Angielski W marcu 2016r. Dzień Irlandzki. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono.

Głównym celem podejmowanych przedsięwzięć było rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej, a w konsekwencji budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl