• Rodzice dzieci przedszkolnych składają  DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA KOLEJNY ROK SZKOLNY   

    w dniach 19-25 luty 2020r.

 

  • Składanie WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA odbywać się będzie

    w dniach 1-31 marzec 2020r.

 

Wymagane dokumenty, harmonogram czynności w postępowaniu rekrytacyjnym, zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w zakładce pliki do pobrania

                                  dłoni-palec-wskazujący-w-doł 318-40195     

 

DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:

1. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola 

2. Klauzula informacyjna do wniosku

3. Oświadczenie do wniosku

 

Po zakwalifikowaniu kandydatów Rodzice dzieci składają POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA  w postaci pisemnego oświadczenia - termin ujęty w harmonogramie.

 

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA:

1. Deklaracja uczestnictwa w religii

2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl