Rada Rodziców

Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie


w roku szkolnym 2017/2018

1.Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.

2.Rada działa na podstawie ustawy , statutu przedszkola i własnego regulaminu.

3.Jest organem społecznie działającym na rzecz placówki.

4.Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

5.Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala rada.

6.posiada NIP, REGON, pieczątkę, której nazwa brzmi:

Rada Rodziców

przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie

ul. Słowackiego 16

Skład Rady Rodziców

 

Gr. I

1.Folta Joanna

2.Sopel Katarzyna

3.Antosz Jadwiga

Gr. II

1.Lachowska Magdalena

2.Wilusz Justyna

3.Koraszyńska Angelika

Gr. III

1.Latuszek – Majdan Anna

2.Misztal Katarzyna

3.Słoniec Anna

Gr. IV

1.Bernacka Beata

2.Kornaga Anna

3.Czernysz Piotr

Gr. V

1.Grondalski Witold

2.Rozmus Sławomir

3.Cisek Joanna

Gr. VI

1.Guty Monika

2.Segiet Katarzyna

3.Lachowska- Weber Aleksandra

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl