03

nauczycielki:
mgr Elżbieta Maksymowicz
mgr Anna Rozmus-Żuk
mgr Anna Krzych

pomoc nauczyciela:
Aleksandra Winiarz

Lucyna Schritter

 

Jesteśmy najmłodszą grupą przedszkolną liczącą 24 dzieci. To nasz pierwszy  rok pobytu w przedszkolu. Wiele rzeczy, które robimy są dla nas nowością. Choć jesteśmy jeszcze mali chętnie poznajemy nowe zasady współżycia w grupie rówieśniczej. Każdy dzień w naszej grupie to wspólne zabawy i zajęcia, spacery i wycieczki pozwalające nam na aktywne poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata. Wesołe zabawy łączymy z nauką, dzięki czemu się nie nudzimy. Lubimy przebywać razem, bawić się, ale również zdobywać  nowe, ciekawe wiadomości i umiejętności. Dużo czasu spędzamy w naszym przedszkolnym ogródku, tam podziwiamy otaczający nas świat przyrody. Co dzień stajemy się bardziej samodzielni, uczymy się także dzielić zabawkami. W ramach zajęć dodatkowych możemy brać udział w zajęciach z rytmiki. Nasze buzie są cały czas uśmiechnięte i mamy nadzieję, że tak będzie cały czas. Opiekę nad nami sprawują nasze kochane panie, które na co dzień troszczą się o nasze wychowanie, edukację i bezpieczeństwo.

 

FOTOTAPETA24-2-6549

  PIOSENKA I WIERSZ MIESIĄCA

M A R Z E C             

 

  "CO SIĘ DZIEJE WIOSNĄ" - wiersz
Autor: Bożena Forma
Kiedy zima odchodzi,
słońce mocniej przygrzewa.
Rośnie trawa zielona,
widać pąki na drzewach.

Powiewa ciepły wietrzyk,
opowiada o wiośnie.
Tańczą chmurki na niebie,
ptaki śpiewają radośnie.

KLASKAĆ, KLASKAĆ
Klaskać, klaskać -raz i dwa , tupać tupać lubię ja .
Skakać, skakać lubisz ty- baw się z nami raz, dwa, trzy
Machać, machać- tak jak ptak, obróć się w kółeczko tak 
Zrobić przysiad umiesz też, jak to zrobić przecież wiesz. 
Koło ustaw wielka rzecz. W kole się obracaj, lecz 
z koła balon zróbmy -więc balon pęka, a my bęęęc!

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 7:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola w oddziale II Biedronki.

7:30 – 9:00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, motorykę), wspieranie pracy logopedy, rozmowy kierowane zgodnie
z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ruchowe poranne.

9:00 – 9:30

Śniadanie poprzedzone czynnościami higienicznymi.

9:30 – 10:30

Realizacja wymagań edukacyjnych podstawy programowej według wybranych    programów wychowania przedszkolnego i skonkretyzowanych planów pracy nauczyciela, organizowanie zajęć dydaktycznych
z całą  grupą  stosownie do możliwości psychomotorycznych dzieci. Działania edukacyjne, wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego, społecznego, kształtowanie sprawności fizycznej poprzez zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, udział dzieci w różnorodnych formach zajęć plastycznych, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

10:30 – 11:30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, wycieczki, spędzanie wolnego czasu w ogrodzie przedszkolnym.

11:30 – 12:30

Obiad poprzedzony czynnościami higienicznymi.

12:30 – 14:30

Czynności organizacyjne i samoobsługowe podczas zmiany odzieży.

Codzienne czytanie bajek, poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zajęcia indywidualne z dziećmi, które nie leżakują.

14:30 – 14:45

Podwieczorek

14:45 -15:30

Zajecia w zespołach według pomysłów i zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

15:30 – 1600

Gromadzenie się dzieci w grupie Biedronki. Ćwiczenia i zabawy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 
 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl