03

nauczycielki:
mgr Elżbieta Maksymowicz
mgr Anna Rozmus-Żuk
mgr Agata Gołębiowska

pomoc nauczyciela:
Aleksandra Winiarz

Lucyna Schritter

Jesteśmy najmłodszą grupą przedszkolną liczącą 24 dzieci. To nasz pierwszy  rok pobytu w przedszkolu. Wiele rzeczy, które robimy są dla nas nowością. Choć jesteśmy jeszcze mali chętnie poznajemy nowe zasady współżycia w grupie rówieśniczej. Każdy dzień w naszej grupie to wspólne zabawy i zajęcia, spacery i wycieczki pozwalające nam na aktywne poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata. Wesołe zabawy łączymy z nauką, dzięki czemu się nie nudzimy. Lubimy przebywać razem, bawić się, ale również zdobywać  nowe, ciekawe wiadomości i umiejętności. Dużo czasu spędzamy w naszym przedszkolnym ogródku, tam podziwiamy otaczający nas świat przyrody. Co dzień stajemy się bardziej samodzielni, uczymy się także dzielić zabawkami. W ramach zajęć dodatkowych możemy brać udział w zajęciach z rytmiki. Nasze buzie są cały czas uśmiechnięte i mamy nadzieję, że tak będzie cały czas. Opiekę nad nami sprawują nasze kochane panie, które na co dzień troszczą się o nasze wychowanie, edukację i bezpieczeństwo.

 FOTOTAPETA24-2-6549

  PIOSENKA I WIERSZ MIESIĄCA

P A Ź D Z I E R N I K

 

"JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK" - piosenka

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

"KRASNOLUDEK"

Jestem krasnoludek,
mam wesołą minkę.
Czerwoną czapeczkę,
białą pelerynkę.

Wezmę się pod boczki,
wysoko podskoczę.
Klasnę sobie w ręce,
i tak się okręcę.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 7:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola w oddziale II Biedronki.

7:30 – 9:00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, motorykę), wspieranie pracy logopedy, rozmowy kierowane zgodnie
z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ruchowe poranne.

9:00 – 9:30

Śniadanie poprzedzone czynnościami higienicznymi.

9:30 – 10:30

Realizacja wymagań edukacyjnych podstawy programowej według wybranych    programów wychowania przedszkolnego i skonkretyzowanych planów pracy nauczyciela, organizowanie zajęć dydaktycznych
z całą  grupą  stosownie do możliwości psychomotorycznych dzieci. Działania edukacyjne, wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego, społecznego, kształtowanie sprawności fizycznej poprzez zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, udział dzieci w różnorodnych formach zajęć plastycznych, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

10:30 – 11:30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, wycieczki, spędzanie wolnego czasu w ogrodzie przedszkolnym.

11:30 – 12:30

Obiad poprzedzony czynnościami higienicznymi.

12:30 – 14:30

Czynności organizacyjne i samoobsługowe podczas zmiany odzieży.

Codzienne czytanie bajek, poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zajęcia indywidualne z dziećmi, które nie leżakują.

14:30 – 14:45

Podwieczorek

14:45 -15:30

Zajecia w zespołach według pomysłów i zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

15:30 – 1600

Gromadzenie się dzieci w grupie Biedronki. Ćwiczenia i zabawy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 
 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl