zajęcia wspierające rozwój dziecka

 

Zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Logopedia - Małgorzata Trojnar

2. Rewalidacja - Anna Rozmus-Żuk

3. Zajecia korekcyjno-kompensacyjne - Beata Ewa Mikłasz  

4. Arteterapia - Maria Głaz

 

Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:

1. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej, logopedyczne
oraz inne o charakterze terapeutycznym,
2. porady, konsultacje dla rodziców

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne i dobrowolne.
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka odbywa się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia wspierające rozwój dziecka są przeznaczone dla dzieci, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Dotyczą one dzieci z deficytami rozwojowymi w sferze percepcyjno - motorycznej oraz dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno – społecznej. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń często daje tym dzieciom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć wspierających rozwój dziecka uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i stopniowo przechodzi się do ćwiczeń coraz trudniejszych, następuje utrwalenie zdobytych umiejętności.

W trakcie zajęć wspierających aktywność dziecka powinna być ukierunkowana w taki sposób, aby przez zaspokajanie potrzeb, wyzwolenie pozytywnych zmian motywacyjnych, eliminowanie napięcia psychicznego, usprawnienie i korygowanie zaburzonych procesów, kompensowanie braków w zakresie poszczególnych funkcji oraz wykorzystanie indywidualnych mocnych stron dziecka umożliwić mu wszechstronny rozwój i pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl