Zajęcia komputerowe

 Zajęcia komputerowe

Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać kompetencje informacyjno-komputerowe .  Zajęcia komputerowe w naszym przedszkolu to atrakcyjna i skuteczna metoda wykorzystania komputerów do wspomagania rozwoju dzieci.

W grupach dzieci 4, 5 i 6 letnich znajdują się zestawy komputerowe, za pomocą których dzieci mogą rozwijać indywidualne zainteresowania i uzdolnienia.

Komputer to nowoczesne narzędzie edukacyjne o różnych możliwościach zastosowań. Komputer ułatwia naukę i stwarza możliwość edukacji poprzez zabawę. Podczas zajęć z komputerem dzieci zdobywają nowe wiadomości. Dzieci uczą się posługiwać komputerem, jego oprogramowaniem a nawet technologią informacyjną. Nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem, rozwijają sprawność manualną. Korzystając z programów multimedialnych rozwijając indywidualny potencjał intelektualny, ćwiczą koncentrację oraz inne procesy poznawcze.

Komputery wykorzystywane są również do odtwarzania słuchowisk i filmów edukacyjnych. Dzięki temu zajęcia kierowane grupowe oraz zespołowe czy indywidualne przybierają ciekawe metody i formy. Dzieci najstarsze korzystają z przeglądarek zdjęć własnej grupy.

Wprowadzając zajęcia komputerowe w przedszkolu, zapewniamy  przyjemny kontakt z tym urządzeniem,  dbamy o to, by kształtować w dziecku prawidłowy stosunek do niego.

Uświadamiamy dzieciom , jak i ich rodzicom, że komputer nie tylko bawi, ale tez uczy i pomaga w życiu codziennym. Zwracamy uwagę na dozowanie i kontrolowanie czasu spędzonego przed monitorem,  dbamy o prawidłowa postawę i odległość  wzroku od ekranu.

Wprowadzając zajęcia z komputerem w edukacji przedszkolnej, należy pamiętać, że:

  • Z komputera należy korzystać wtedy, gdy jest potrzebny do spełnienia określonych funkcji dydaktyczno- wychowawczych;
  • Treści przekazywane bądź utrwalane za pomocą komputera powinny wiązać się bezpośrednio z zajęciem i  jego celami
  • Czas pracy powinien być dokładnie zaplanowany;
  • Gry i programy, z których korzysta nauczyciel, muszą być odpowiednie do wieku i zainteresowań dziecka.

Głównym celem zajęć komputerowo-informacyjnych jest przygotowanie do aktywnego
i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

Pani Ela

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl