KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

       W grupie dzieci w wieku przedszkolnym obserwuje się duży potencjał w zakresie uzdolnień matematycznych. Sukcesy w nauce matematyki są związane z rozwijaniem tychże zdolności i predyspozycji. Bardzo ważne jest stwarzanie optymalnych warunków do nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych przez dzieci.
W naszym przedszkolu kształtowanie pojęć matematycznych realizujemy w oparciu o Metodę nauki matematyki profesor E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Metoda ta doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala mu działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski. Uczy także przewidywać oraz cieszyć się z każdego działania.
Ważnym aspektem metody jest rozwijanie logicznego myślenia oraz wyobraźni. Kształtując pojęcia matematyczne dzieci w oparciu o Metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej szczególną uwagę zwracamy na hartowanie emocjonalne dziecka , nabywanie przez nie odporności emocjonalnej.
Nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym . Organizując proces edukacyjny kierują się swoistą indywidualnością dziecka, jego określonymi potrzebami oraz możliwościami. Powyższe czynniki przekładają się na wysoki poziom kompetencji matematycznych wychowanków naszego przedszkola.

Pani Gosia

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl