Rozkład dnia

                     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkol

6:30 – 7:30
gromadzenie się dzieci w grupie międzyoddziałowej – sala BIEDRONKI

7:30 
rozchodzenie się dzieci do swoich oddziałów

7:30 – 8:45
zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci oraz kierowane przez nauczyciela, zabawy integracyjne grupowe, praca indywidualna oraz zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju, rozwijanie zamiłowań i uzdolnień, ćwiczenia wspomagające pracę logopedy oraz innych specjalistów

8:45 – 9:30

Czynności porządkowo-organizacyjne, czynności samoobsługowe i higieniczne, ćwiczenia poranne przed śniadaniem, śniadanie w poszczególnych grupach

9:30 – 10:30

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu podstawę programowa wychowania przedszkolnego, organizowanie aktywności dzieci zgodnie z zaplanowaną tematyką

10:30 – 11:30

Wyjścia, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

11:30 – 12:30

Obiad w poszczególnych grupach poprzedzony  czynnościami higienicznym

12:30 – 14:30

Odpoczynek poobiedni w grupie najmłodszej; zabawy dowolne organizowane przez dzieci, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu

14:30 – 14:45

Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznym

14:45 – 15:30

Czynności opiekuńcze i wychowawcze, gry i zabawy stolikowe pod kierunkiem nauczycielki, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci

15:30 – 16:00

Gromadzenie się dzieci w grupie międzyoddziałowej – sala BIEDRONKI, rozchodzenie się dzieci

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl