Rozkład dnia

                     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola

 

6:30 – 7:00 gromadzenie się dzieci w grupie międzyoddziałowej –

sala BIEDRONKI

 

7:00 rozchodzenie się dzieci do swoich oddziałów

 

7:00 – 8:30 zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

oraz kierowane przez nauczyciela,

 

zabawy integracyjne grupowe, praca indywidualna oraz zespołowa

 

z dziećmi wymagającymi wsparcia wrozwoju, rozwijaniezamiłowań

 

i uzdolnień, ćwiczenia wspomagające pracę logopedy oraz innych

 

specjalistów, język angielski w gupach.

 

8:30– 9:15

Czynności porządkowo - organizacyjne, czynności samoobsługowe

 

i higieniczne, ćwiczenia poranne przed śniadaniem, śniadanie w

 

poszczególnych grupach.

 

9:15 – 10:30

Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą

 

w oparciu podstawę programowa wychowania przedszkolnego,

 

organizowanie aktywności dzieci zgodnie z zaplanowaną tematyką.

 

10:30 – 11:45

Wyjścia, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym

 

powietrzu, język angielski w grupach

 

11:45 – 12:45

Obiad w poszczególnych grupach poprzedzony czynnościami

 

higienicznymi

 

12:45 – 14:30

Odpoczynek poobiedni w grupie najmłodszej; zabawy

 

dowolne organizowane przez dzieci, zajęcia dodatkowe,

 

praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu

 

14:30 – 14:45

Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi

 

14:45 – 15:30

Czynności opiekuńcze i wychowawcze, gry i zabawy

 

stolikowe pod kierunkiem nauczycielki, praca indywidualna,

 

rozchodzenie się dzieci

 

15:30 – 16:00

Gromadzenie się dzieci w grupie międzyoddziałowej –

 

sala BIEDRONKI, rozchodzenie się dzieci.

 


 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl