Rozkład dnia

                      ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci oraz kierowane przez nauczyciela, zabawy integracyjne grupowe, praca indywidualna oraz zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju, rozwijanie zamiłowań i uzdolnień, ćwiczenia wspomagające pracę logopedy oraz innych specjalistów.


8:00– 10:00 poniedziałek i środa logopedia według rozkładu zajęć

(grupa II, III i IV)


8:00 – 11:00 poniedziałek logopedia (grupa V i VI)


8:30– 9:30 Czynności porządkowo - organizacyjne, czynności samoobsługowe i higieniczne, ćwiczenia poranne przed śniadaniem, śniadanie w poszczególnych grupach.


9:30 – 10:30 Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą

w oparciu podstawę programowa wychowania przedszkolnego, organizowanie aktywności dzieci zgodnie z zaplanowaną tematyką.


9:00 – 12:00 wtorek -rytmika we wszystkich według rozkładu zajęć


9:00 – 11:00 poniedziałek i środa j. Angielski według rozkładu zajęć


10:30 – 11:30 Wyjścia, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,


11:30 – 12:30 Obiad w poszczególnych grupach poprzedzony czynnościami higienicznymi


12:30 – 13:30 wtorek i czwartek religia (grupa V i VI)


12:30 – 14:30 Odpoczynek poobiedni w grupie najmłodszej; zabawy dowolne organizowane przez dzieci, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu


14:30 – 14:45 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi


14:45 – 15:30 Czynności opiekuńcze i wychowawcze, gry i zabawy stolikowe pod kierunkiem nauczycielki, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci


15:30 – 16:00 Gromadzenie się dzieci w grupie międzyoddziałowej – sala Pszczółki, rozchodzenie się dzieci.


 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl