M  I  S  I  O  L  A  N  D  I  A 

a

   

 Nauczycielki grupy:
mgr Małgorzata Jabłońska
mgr Iwona Preweda

 Pomoc nauczyciela:
Anna Olearnik

Wyprawka grupa VI „Misiolandia”

  • Artykułu higieniczne:

- chusteczki higieniczne (2 opakowania po 100 szt.),

- 4 rolki papieru toaletowego,

- wkład do dozownika na ręcznik papierowy listki, biały (3 wkłady po 200 listków),

- zapas mydła w płynie min. 500 ml,

- kubeczki papierowe 100 sztuk

- torebki śniadaniowe papierowe 1 opakowanie,

  • Przybory plastyczne i artykuły papiernicze:

- 2 bloki rysunkowe białe,

- 1 blok rysunkowy kolorowy,

- papier kolorowy- wycinanka,

- 2 bloki techniczne kolorowe,

- 2 teczki,

- kredki ołówkowe grube,

- piórnik typu kosmetyczka,

- 2 kolorowanki,

-duży klej w sztyfcie (Astra/ Magic)

- klej w tubce,

- bibuła w dowolnym kolorze,

- plastelina 12 kolorów „astra”

  • Pozostałe:

- komplet ubrań na zmianę (dostosowane do pory roku) w podpisanym woreczku,

- pantofle na zmianę (podpisane)

Szczegółowy rozkład dnia

Grupa VI MISIOLANDIA

6:30 - 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

6:30 - 7:00 Gromadzenie się dzieci w sali PSZCZÓŁKI.

7:00 Rozchodzenie się dzieci do swoich oddziałów.

7:00 – 8:15

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, rozwijanie zamiłowań i uzdolnień. Ćwiczenia ogólnorozwojowe udoskonalające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju. Ćwiczenia wspomagające pracę logopedy oraz innych specjalistów.

8:15 - 8:45

Ćwiczenia poranne. Śniadanie poprzedzone czynnościami higienicznymi. Realizacja założeń programowych zakresu kształtowania nawyków higienicznych, kulturowych oraz dbałości o zdrowie.

8:45 Śniadanie

9:15- 9:30 Czynności organizacyjne, przygotowanie do zajęć programowych.

9:30-10:30

Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego do podejmowania zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działalności twórczych podczas kontaktu dzieci z literaturą, sztuką i muzyką.

9:00 - 12:00 Logopedia - poniedziałek

9:30 - 10:00 Język angielski- poniedziałek, środa

10:15- 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, zabawy na sprzęcie terenowym. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu rzeczywistości przyrodniczej.

11:00 - 11:30 Rytmika – wtorek

11:30 Obiad poprzedzony czynnościami higienicznymi. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

12:00-14:30 Zabawy według pomysłów dzieci, praca indywidualna, zabawy integrujące grupę, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

13:00 - 13:30 Religia- wtorek, czwartek

14:30 – 14:45 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi.

14:45- 15:30 Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka.

15:30- 16:00 Gromadzenie się dzieci w grupie PSZCZÓŁKI. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

misie


 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl