M  I  S  I  O  L  A  N  D  I  A 

a

 

 

Nauczycielki: 

mgr Małgorzata Trojnar
mgr Anna Krzych
O czystość w naszej sali i pyszne posiłki dba Pani Wanda Ważna


Misiolandia - To my - 25 bardzo żywych i aktywnych 6- latków poznających świat wszystkimi zmysłami. Działalność edukacyjno - wychowawcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN, program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba - Żabińskiej, program autorski wspomagający prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym „logopedyczne igraszki" oraz „Dziecięcą matematykę" E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. W naszej grupie mamy swoje zwyczaje i tradycje, prawa i obowiązki. W naszych codziennych zabawach towarzyszą nam nasze panie. Staramy się być bardzo samodzielni. Każdy dzień w naszej grupie to wspólne zabawy i zajęcia, pozwalające nam na aktywne poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata. Umiemy już wiele, ale ciągle zdobywamy nowe umiejętności, poszerzamy swoja wiedzę, uczymy się jak pokonywać trudności i rozwiązywać problemy. Jesteśmy bardzo aktywni „misiami" wykonujemy doświadczenia, przeprowadzamy eksperymenty, obserwujemy i wyciągamy wnioski. Dużo śmiechu i dobrego humoru oraz podróże do krainy baśni, poezji i literatury dla dzieci to nasz sposób na wspaniałą zabawę, nawet w najbardziej szare i pochmurne dni. Codziennie odkrywamy swoje talenty i zdolności. Pięknie śpiewamy, tańczymy, recytujemy, rysujemy, malujemy, a także chętnie zamieniamy się w prawdziwych aktorów. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Cieszymy się, że mamy pogodne, radosne i beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się być zabawą, a zabawa jest przyjemnością, gdzie każde z nas znalazło swojego przyjaciela.

grupowe

 

 

misie

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 7:30
• Schodzenie się dzieci wszystkich grup w oddziale II
7:30 – 8:45
• Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, prowadzenie zajęć indywidualnych wyrównujących szanse edukacyjne dziecka, rozwijanie zamiłowań i uzdolnień, zabawy organizacyjno – porządkowe przed śniadaniem.
• W każdy czwartek zajęcia z religii – 8:00 – 8:30
8:45 – 9:15
• Śniadanie poprzedzonymi czynnościami higienicznymi.
9:15 – 9:30
• Dbanie o higienę jamy ustnej poprzez mycie zębów
9:30 – 10:30
• Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
10:30 – 11:30
• Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11:30 – 12:00
• Obiad poprzedzony poprzedzonymi czynnościami higienicznymi. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.
12:00 – 12:30
• Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych.
12:30 – 14:30
• Realizacja pomysłów dzieci podczas zabawy. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Realizacja treści programu „Logopedyczne igraszki".
• W każdy wtorek zajęcia z religii – 13:15 – 13:45
14:30 – 15:00
• Podwieczorek poprzedzonymi czynnościami higienicznymi.
15:00 – 15:30
• Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

 

Grudzień:


Kręgi tematyczne:

1. W oczekiwaniu na św. Mikołaja.
2. Co robimy w wolnym czasie
3. To już zima.
4. Święta tuż, tuż...


Piosenka miesiąca:

Skrzypi wóz wielki mróz
Wielki mróz na ziemi

Ref.: Trzej królowie jadą
Złoto mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda

 

A komóż takiemu, dzieciątku małemu

 

Ref.: Cóż to za dzieciątko
Musi być paniątko
Hej kolęda, kolęda

 

Pasterze na lirze na skrzypeczkach grali

 

Ref.: W tę stronę do szopy
Prędko przybiegali
Hej kolęda, kolęda

 

To Jezus maluśki, to dzieciątko krasne

 

Ref.: Cichutkie malutkie
Jak słoneczko jasne
Hej kolęda, kolęda

 

Pójdę do niego poproszę od niego

 

Ref.: Daj nam Boże dziecię
Pokój na tym świecie
Hej kolęda, kolęda

 

Wiersz miesiąca:

Tadeusz Kubiak "Wieczór wigilijny"

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń. 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl