M  I  S  I  O  L  A  N  D  I  A 

a

 

 

Nauczycielki: 

mgr Małgorzata Trojnar
mgr Anna Krzych
O czystość w naszej sali i pyszne posiłki dba Pani Wanda Ważna


Misiolandia - To my - 25 bardzo żywych i aktywnych 6- latków poznających świat wszystkimi zmysłami. Działalność edukacyjno - wychowawcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN, program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba - Żabińskiej, program autorski wspomagający prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym „logopedyczne igraszki" oraz „Dziecięcą matematykę" E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. W naszej grupie mamy swoje zwyczaje i tradycje, prawa i obowiązki. W naszych codziennych zabawach towarzyszą nam nasze panie. Staramy się być bardzo samodzielni. Każdy dzień w naszej grupie to wspólne zabawy i zajęcia, pozwalające nam na aktywne poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata. Umiemy już wiele, ale ciągle zdobywamy nowe umiejętności, poszerzamy swoja wiedzę, uczymy się jak pokonywać trudności i rozwiązywać problemy. Jesteśmy bardzo aktywni „misiami" wykonujemy doświadczenia, przeprowadzamy eksperymenty, obserwujemy i wyciągamy wnioski. Dużo śmiechu i dobrego humoru oraz podróże do krainy baśni, poezji i literatury dla dzieci to nasz sposób na wspaniałą zabawę, nawet w najbardziej szare i pochmurne dni. Codziennie odkrywamy swoje talenty i zdolności. Pięknie śpiewamy, tańczymy, recytujemy, rysujemy, malujemy, a także chętnie zamieniamy się w prawdziwych aktorów. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Cieszymy się, że mamy pogodne, radosne i beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się być zabawą, a zabawa jest przyjemnością, gdzie każde z nas znalazło swojego przyjaciela.

 

 

misie

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 7:30
• Schodzenie się dzieci wszystkich grup w oddziale II
7:30 – 8:45
• Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, prowadzenie zajęć indywidualnych wyrównujących szanse edukacyjne dziecka, rozwijanie zamiłowań i uzdolnień, zabawy organizacyjno – porządkowe przed śniadaniem.
• W każdy czwartek zajęcia z religii – 8:00 – 8:30
8:45 – 9:15
• Śniadanie poprzedzonymi czynnościami higienicznymi.
9:15 – 9:30
• Dbanie o higienę jamy ustnej poprzez mycie zębów
9:30 – 10:30
• Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
10:30 – 11:30
• Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11:30 – 12:00
• Obiad poprzedzony poprzedzonymi czynnościami higienicznymi. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.
12:00 – 12:30
• Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych.
12:30 – 14:30
• Realizacja pomysłów dzieci podczas zabawy. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Realizacja treści programu „Logopedyczne igraszki".
• W każdy wtorek zajęcia z religii – 13:15 – 13:45
14:30 – 15:00
• Podwieczorek poprzedzonymi czynnościami higienicznymi.
15:00 – 15:30
• Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

 

Październik:


Kręgi tematyczne:

1. Jesień w sadzie
2. Warzywa znane i lubiane
3. Moja rodzina
4. Zwierzęta domowe.


Piosenka miesiąca:

„Tańcowała jesień"
I Tańcowała jesień
W lesie zamaszyście.
Żółte, rude i brązowe
Z drzew zrywała liście.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.
II Postrącała w parku
Żołędzie, kasztany,
Rozrzuciła na trawniku
Liśćmi przysypanym.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.
III Tańcowała jesień
W sadzie, razem z deszczem.
Jabłek, gruszek nazrywała,
Lecz jej mało jeszcze.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.
IV Z wiatrem się kłóciła,
Darła białe chmury,
Aż się słońce obudziło
I spojrzało z góry.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.


Wiersz miesiąca:

"Jedz owoce"

Chcesz być zdrowy jedz owoce
bo owoce dobra rzecz
jeśli będziesz jadł codziennie
dobre zdrowie będziesz mieć.
Jabłko, gruszkę czy banana
zjadaj sobie co dzień z rana
do obiadu soczki bierz
by do nauki siły mieć
A gdy będziesz trochę chora
to cytrynkę zjedz z wieczora.
Jedz owoce więc codziennie
i pamiętaj by je myć
żeby długo, zdrowo żyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl