M  I  S  I  O  L  A  N  D  I  A 

a

   

 Nauczycielki grupy:
mgr Małgorzata Jabłońska
mgr Iwona Preweda

 Pomoc nauczyciela:
Anna Olearnik

 Dzieci z grupy Misiolandia są samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Same ubierają się , rozbierają, próbują wiązać sznurowadła, nakrywają do stołów, sprzątają po posiłkach. Pięknie tańczą, śpiewają ,lubią grać na instrumentach perkusyjnych.
Są bardzo sprawne fizycznie . Aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, różnorodnych aktywnościach na świeżym powietrzu. Dzieci inicjują zabawy konstrukcyjne, budują, wykorzystując różnorodne materiały, w tym materiały użytkowe i naturalne. Przedszkolaki rozpoznają i nazywają podstawowe emocje , uczą się radzić sobie z nimi , z ich przeżywaniem. Posługują się swoim imieniem i nazwiskiem , większość zna adres zamieszkania . Starają się respektować prawa i obowiązki swoje i innych osób. Zgodnie współpracują w zespole dziecięcym . Potrafią wypowiadać się swobodnie. Poprzez zabawę poznają kolejne litery .Niektóre z nich czytają wyrazy, a nawet proste zdania. Ich wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym, charakteryzują się bogatym słownictwem. Dzieci z grupy Misiolandia klasyfikują przedmioty, określają ich położenie, przeliczają elementy zbiorów, określają kierunki, posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie sobie dostępnym. Posługują się pojęciem czasu. Swoją sprawność manualną i wrażliwość artystyczną doskonalą w trakcie zajęć plastycznych i technicznych. Rozpoznają i nazywają kolory podstawowe oraz pochodne. Posługują się kolorem w pracach plastycznych, tworzą prace z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. Dzieci wiedzą ,co to jest ekologia, jak dbać o środowisko, znają życie wybranych zwierząt i roślin. Prowadzą obserwacje i wyciągają wnioski z doświadczeń i eksperymentów. W dalszym ciągu będziemy pracować nad doskonaleniem sprawności manualnej i grafomotorycznej, nad rozwojem mowy, myślenia, kształtowania pojęć matematycznych, rozwijać sprawność ciała i koordynację, co pozwoli na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

LUTY:

Ośrodki tematyczne:

I.Zaczarowany świat bajek.

II.Czyste powietrze wokół nas.

III.Jestem samodzielny w kuchni.

IV.Matematyka jest ciekawa.

Wiersz miesiąca:

„ Szanuj swoje środowisko"

Patrz daleko i patrz blisko,
szanuj swoje środowisko.
To jest przecież oczywiste,
powietrze musi być czyste.
Słuchajcie starsi i dzieci,
trzeba segregować śmieci.
Kiedy czysta jest przyroda,
dla nas zdrowie i wygoda.
Każdy człowiek wam to powie,
czyste powietrze to samo zdrowie.
Składaj śmieci do kontenera,
będzie czysta atmosfera.

Piosenka miesiąca:

„Baśniowe postacie" sł. i muz. J. Kucharczyk

I.Znam legendy o powstaniu Krakowa
I stolicy Polski, Warszawie:
o szewczyku, smoku i Wiśle,
o Syrence i Warsie i Sawie.
Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,
tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.
II.Z książek znam też krasnoludki
i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.
Ref.: Książki...
III.Lubię czytać książki z mamą i z tatą,
piękne wiersze, opowiadania,
z nich się uczę, historię poznaję,
więc zachęcam was też do czytania.
Ref.: Książki... 

misie


 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl