SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE DZIECI 6 LETNICH

 

Prowadząca: mgr Marzena Skirak

Data: 21.11.2018 r.

Temat zajęć: Coraz lepiej dodaję i odejmuję. Wiem, ile jest dołożonych lub zabranych  

                       przedmiotów i umiem liczyć na palcach.

Cel główny zajęć:

 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.

Cele szczególowe:

 • Manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku dodawania i odejmowania.
 • Dodawanie i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych.
 • Porozumiewanie się z innymi w sytuacjach, gdy trzeba coś dołożyć lub zabrać.

Pomoce dydaktyczne: dywaniki, po 15 liczmanów ( kolorowe nakrętki ) dla każdego dziecka, otwarte pudełka, tacki, klamerki do przypinania bielizny, paski ze sztywnego kartonu, po jednym dla każdego dziecka, po 2 liczydełka z zestawu pomocy Dziecięca matematyka dla każdego dziecka, fasolki małe, jednokolorowe, po 20 sztuk dla każdego dziecka, dwie duże plastikowe kostki do gry.

Podstawa rogramowa: I 5, 9 ; II 3, 7, 8; III1, 4, 5, 7 ; IV 2,11, 12, 15

Treści programowe:

Spostrzeganie wzrokowe

 • wskazywanie i nazywanie przedmiotów w kształcie poznanycg cyfr, liter,

Pamięć

 • zapamiętywanie dłuszego zdania , polecenia,
 • zapamiętywanie onformacji po to, żeby móc ja wykorzystać.

Uwaga

 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjasnieniach.

Liczenie

 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednia cyfrą,
 • odczytywanie zapisów matematycznych i ich rozwiazywanie.

Dodawanie i odejmowanie

 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania z ich ubywaniem,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i więcej z wykorzystaniem palców i zbiorach zastepczych.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu – zabawa Plątaninka literowa

Układanie i odczytywanie hasła - nauczycielka, która ma kartonik z cyfrą 1 mówi: mam cyfrę 1, jestem pierwsza, mam literę m. Dzieci postępują według wzoru. Każdy odczytany poprawnie kartonik umieszczany jest na tablicy. Litery utworzą hasło: Matematyka jest ciekawa.

2. Liczenie palców

Dzieci siedzą w kole, twarzą do nauczycielki. Ona proponuje: Policzymy palce. Najpierw te                           u prawej dłoni: jeden, dwa, trzy. Teraz te u lewej dłoni: jeden, dwa, trzy... Zamknijcie oczy                               i policzymy wszystkie razem (liczą od jeden do dziesięciu). Można się pomylić. Dlatego policzymy palce jeszcze raz, ale dotykając swoich policzków (pokazuje). Zamknąć oczy. Jeszcze raz liczymy palce tak, jak pokazałam — Proszę otworzyć oczy. Prawda, że na policzkach liczy się lepiej.

3. Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania liczmanami.

Przed zajęciami nauczycielka rozłożyła na podłodze dywaniki w szachownicę. Obok każdego dywanika postawiła pudełko, a w nim 15 kolorowych nakrętek. Dzieci siadają przed dywanikami, twarzą do nauczycielki i rozpoczynają się zajęcia. Nauczycielka stwierdza: Dzisiaj będziemy liczyć. Najpierw będziemy liczyć nakretki, a potem dam wam inne przedmioty do liczenia. Każde dziecko rozwiązuje samodzielnie zadania z nakrętkami. Zwraca się do dzieci:

• Wyjmij z pudełka pięć nakretek ... połóż na dywaniku, ... dołóż trzy nakretki. Pięć dodać trzy. Ile masz nakretek na dywaniku? ...

• Na dywaniku masz osiem nakretek, zabierz cztery Ile zostało ?

• Masz cztery nakretki na dywaniku, dodaj dziesięć Ile masz razem nakrętek? ...

• Teraz masz czternaście nakrętek . Ma ci zostać siedem. ...Ile zabrałeś

i włożyłeś do pudełka? ...

• Masz siedem nakretek na dywaniku, zabierz siedem i włóż do pudełka

Ile nakretek zostało na dywaniku? ... (dzieci pokazują gestem „nic", albo mówią: Tu nie ma żadnego, zostało zero).

Koniec zadań z nakretkami . Proszę zanieść pudełka z nakrętkami na swoje miejsce, a potem wrócić do swoich dywaników.

4. Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem klamerek i liczydełek

Teraz będziemy liczyć na klamerkach. Są na tacy. Jest tam także pasek kartonu. Rachujemy, każdy liczy samodzielnie.

• Przypnij sześć klamerek do paska i jeszcze cztery klamerki Pokaż (dzieci podnoszą do góry paski z przypiętymi klamerkami) Policz Ile masz razem?

• Masz dziesięć przypiętych klamerek, zdejmij dwie Ile ci pozostało?

• Masz osiem przypiętych klamerek, dodaj cztery Ile jest razem?

• Do paska przypiąłeś dwanaście klamerek, ma ci zostać pięć Ile zdjąłeś?

• Na pasku jest pięć klamerek, ma nie być żadnej Ile zdjąłeś? ...

Proszę klamerki położyć na tacy i pasek również. Tace odsuwamy, bo będziemy liczyć na liczydełkach i małych fasolkach. Proszę położyć przed sobą pasek z dziurkami, policzyć dziurki. Do dziurek będziemy wkładać lub wyjmować z nich małe fasolki. Rachujemy:

• Pięć fasolek ułóż na liczydełku Dołóż jeszcze pięć. ...Ile masz razem?

• Dziesięć fasolek jest na liczydełku Zabierz trzy Ile masz fasolek?

• To było łatwe, za łatwe. Dołóż drugie liczydełko w taki sposób (pokazuje)

Licz dziurki — Dziesięć i dziesięć to dwadzieścia. Jest dwadzieścia dziurek w liczydełkach.

• Połóż na pierwszym liczydełku osiem fasolek i dołóż jeszcze cztery Ile razem jest fasolek?

• Masz dziewięć fasolek, dodaj pięć. ...Ile masz razem?

5. Zabawa ruchowa do piosenki Magiczna liczba siedem

6. Dodawanie po dwa i odejmowanie po dwa.

Nauczycielka zwraca się do siedzących za dywanikami dzieci. Weźcie trójkątny kartonik. Będziemy przypinać klamerki Najpierw dwa, potem dwa, potem jeszcze dwa. Pokażę wam, jak się to robi Proszę przypiąć klamerki i policzyć, ile ich jest razem Odejmujemy. Jest sześć klamerek. Odjąć dwie Ile zostało? ... Odjąć dwie Ile zostało? ... Odjąć dwie Ile zostało? ...Wymieniamy trójkątny kartonik na kwadratowy. Będziemy przypinać klamerki po dwie i dodawać po dwa. Dwa dodać dwa Ile jest? Znowu dodać dwa Znowu dodać dwa Ile jest razem? … Odejmujemy po dwa. Klamerek jest osiem. Odjąć dwa Ile jest? ... Odjąć dwa Ile jest? ... I znów odjąć dwa Ile jest? ... Jeszcze odjąć dwa Ile jest? ...

7. Zabawy z kostkami do gry.

Zabawimy się teraz tak: rzucam kostki, a wy na palcach pokażcie, ile jest razem kropek? Zakleiłam na każdej kostce szóstki. Umawiamy się, że jak kostka upadnie z zaklejoną ścianką do góry, to pokazuje zero. Nauczycielka rzuca kostkami, dzieci wyciągają dłonie i na palcach pokazują, ile jest razem kropek? ... (zabawa trwa około pięciu minut).

8. Zakończenie zajęć.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl