SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Temat zajęć: „Wiosenne zabawy z rodzicami"

Data: 09.05.2018r.
Grupa: 6 latki
Opracowanie: mgr Katarzyna Roszko

Podstawa programowa:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację (wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzenną)
w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka
4) Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,
odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych
dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń
i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego

„Dziecięca matematyka". Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

Zadania dla rodziców:
Obserwowanie zachowania dziecka
Poznawanie umiejętności dziecka, sposobu i tempa pracy
Wspieranie dziecka swoją obecnością

Cele ogólne:
stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania i pisania
Rozwijanie więzi z rodziną poprzez wspólne uczestniczenie w zabawach
i ćwiczeniach
Cele szczegółowe:
doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
rozwijanie umiejętności podziału zdania na wyrazy
wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier
i zabaw językowych
wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb
i możliwości dziecka
doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
Cele operacyjne – dziecko:
dokonuje analizy zdania-wyodrębnia wyrazy i układa model wyrazowy zdania
buduje zdania z podanych wyrazów
dzieli wypowiadane wyrazy na sylaby
porównuje liczbę sylab z liczbą wybranych elementów
dokonuje analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów
wyróżnia głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste
przelicza korzystając z klamerek
rozwiązuje zadania tekstowe
przestrzega ustalonych reguł podczas zabaw
współpracuje z innymi.
Metody pracy:
słowne – rozmowa
oglądowe – pokaz nauczyciela, obrazki
czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających
elementy odimiennej nauki czytania I. Majchrzak, M. Bogdanowicz, metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej, Pedagogika zabawy „Klanza"
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.
Środki dydaktyczne i materiały: nagranie CD utworu, ilustracje, markery, spinacze
z imionami dzieci, szablony kwiatów, chusta animacyjna, bębenek

Przebieg zajęć:
Zabawa na powitanie:
Przesyłam do was promyk uśmiechu, niechaj powróci do mnie w pośpiechu.
Zabawa integrująca grupę:
Dzieci ustawione w kole rytmizują tekst:
Motyle pory roku znają, więc je szybko wymieniają,
Wiosna, lato, jesień, zima i od nowa się zaczyna,
Teraz wiosnę mamy, więc się pięknie przywitamy.(machają do rodziców)
Odkrycie przez dzieci, jaki będzie temat zajęć. ( Dzieci układają w kolejności rosnącej cyfry, odwracają karty, nauczyciel wraz z dziećmi odczytuje hasło zapisane sylabami)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WIO- SEN – NE ZA- BA- WY Z RO – DZI - CA – MI

„Tyle kwiatków, ile sylab" - porównywanie liczby kwiatów z liczbą sylab nazwy na obrazku.
Nauczyciel wskazuje na tablicę, do której przypięte są obrazki kwiatków podzielonych na rabatki oraz różne obrazki. Dzieci wyszukują obrazki kojarzące się z wiosną
i umieszczają po jednym na każdej rabatce. Przy każdej rabatce pojawił się obrazek. Co tu widzimy? Dzieci podają nazwy: bocian, krokusy, przebiśniegi, jaskółki, itd. Czy na tej rabatce jest tyle kwiatów, ile sylab w nazwie bocian?
„Zgubione literki" – umieszczanie liter w odpowiednim miejscu:

Nauczyciel umieszcza pod każdym obrazkiem podpisy globalne z brakującymi literami. Dzieci rzucają kostką, odczytują literę, którą wskazała kostka, odszukują taką samą wśród kartoników z literami, umieszczają ją w luce odpowiedniego wyrazu, odczytują wyraz. Na koniec wymieniają rzeczy kojarzące się z wiosną, które rozpoczynają się wskazaną głoską (do ostatniej zabawy zapraszamy rodziców).

„Płotek z wyrazów"- wyodrębnianie wyrazów w zdaniu
Nasz wiosenny ogródek będzie miał płotek. Trzeba wymienić wyrazy w zdaniu wypowiedzianym przez ogrodnika. Przy wymienianiu wyrazów nauczycielka

pokazuje ich ilość, prostując kolejno palce. Wskazana osoba wybiera kolor pisaka
i rysuje na tablicy odpowiednią ilość sztachet. Następnym razem należy użyć flamastra w innym kolorze.

-teraz mamy wiosnę
-bocian chodzi po łące
-konwalie rosną obok czerwonych tulipanów

„Jaskółki z wyrazami":
Dzieci poruszają się po sali przy muzyce. Podczas pauzy „jaskółki" przysiądą na płocie jedna obok drugiej. Kilka „jaskółek" zaproszę do siebie. Każda wypowie głośno wyraz, który wyszepta jej wiosenny wiaterek. Nauczycielka mówi po cichu do ucha wyrazy wybranym dzieciom. W jakiej kolejności powinny stanąć jaskółki, by ich wyrazy tworzyły zdanie?:
- (zielone, listki, są) – listki są zielone
- (żaby, jedzą, bociany) - bociany jedzą żaby
- (kwiaty, podlewa, wiosenne, ogrodnik) - ogrodnik podlewa wiosenne kwiaty.

„Wiosenne rymowanki"- dzieci tworzą rymy do podanych zdań:
-Przez deszczyk pokropione rosną listeczki.....(zielone).
-Zajączki kicają i trawki ........(szukają).
-Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez..........(ogona).
-Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się...........(chowają).
„Prawda czy fałsz?"- krótka rozmowa z dziećmi na temat aktualnej pory roku. Nauczyciel podaje informacje, a dzieci ustawione w kole klaszczą, jeśli informacja jest prawdziwa lub tupią, jeśli informacja jest fałszywa.
- Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
- Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
- Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
- A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra.
- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień
-Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna
- Miesiąc, który mamy teraz, to: luty, marzec, maj, listopad

-Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, krokusy, mróz, owoce na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie
-Są trzy pory roku.
- Wiosną niedźwiedzie zapadają w sen zimowy.
-Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów.
-Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty.

Zabawa „ Matematyczny los" – Nauczyciel zaprasza do wspólnej zabawy z dziećmi rodziców. Dzieci wraz z rodzicami trzymają się za ręce i poruszają po sali w rytm muzyki, na przerwę wskazane dziecko losuje karteczkę i przelicza umieszczone na niej oczka,
a mama odczytuje zadanie.
1 – wykonujemy 5 przysiadów trzymając się za ręce,
2 – podskakujemy w parze 5 razy,
3 – cała grupa robi koło na 3,4 – ry,
4 – dobieramy się w grupy 4-osobowe i ustawiamy się od najmniejszego do największego,
5 – tworzymy 6-osobowe węże i tańczymy w rytm muzyki,
6 – ustawiamy się w prostokąt,
Zabawa do piosenki „Cyfry" z chustą animacyjną „Zapraszamy do domu cyfry..." – każde dziecko ma przyklejoną cyfrę do bluzeczki. Wraz z rodzicami trzymają chustę, poruszają się po kole w rytm muzyki i reagują na poniższe polecenia:
- zapraszam do domu liczby większe od 11,
- zapraszam do domu liczby mniejsze od 11,
- zapraszam do domu liczby parzyste,
- zapraszam do domu liczby nieparzyste,
- zapraszam do tańca wszystkie liczby,

Nauczyciel dziękuje rodzicom za wspólną zabawę i prosi, aby wrócili na swoje miejsce. Dzieci zajmują swoje miejsca i wszyscy słuchają wiersza:

Rachunki na wesoło
(Halina Szayerowa)
(...) Wszystko można, co się zdarzy, porachować, zmierzyć, zważyć.
Ile wody mieści morze? rodzice odpowiadają
Ile nasion w pomidorze? dzieci odpowiadają
Ile łapek ma kurczątko? dzieci odpowiadają
Ile oczek ma myszątko? dzieci odpowiadają

Ile kątów w pokoiku? dzieci odpowiadają
Ile palców rączka ma? dzieci odpowiadają
Ile nóżka palców ma? dzieci odpowiadają
Ile w parku jest ławeczek? rodzice odpowiadają
Ile nóżek ma stołeczek? dzieci odpowiadają
Ile szklanek jest w tuzinie? rodzice odpowiadają
Ile nóg ma świerszcz w kominie? dzieci odpowiadają

„ Rachunki pani Wiosny"- Dzieci słuchają zagadek matematycznych, następnie przeliczają w zakresie 10 za pomocą metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej przy użyciu klamerek i papierowych tacek.

Stąpa wiosna po łące
Zbiera kwiaty pachnące
Ma trzy stokrotki, cztery tulipany
Powiedz z ilu kwiatków
Zrobi wiosna bukiet pachnący ?

W ogrodzie na grządce
Rosło siedem słoneczników pięknych jak słońce
Przyszła Kasia i trzy zerwała,
bo bukiet piękny zrobić chciała.
Ile słoneczników teraz rośnie na grządce?

Chodzi wiosna po lesie
Promyki słońca w koszach niesie
Dwa kosze ma dla kwiatków
Trzy dla trawki
Trzy dla leśnej zwierzyny
Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?

Zabawa grafomotoryczna „Piszemy swoje imię":

Dzieci piszą na karteczce swoje imię i ozdabiają wg własnego pomysłu, rodzice mają za zadanie odwzorować w podpisie swojego imienia litery z archaicznego alfabetu (zabawa ma na celu uświadomienie rodzicom skali trudności nauki pisania)
Zakończenie zajęć:
Dzieci, którym zabawy się podobały, odszukują spinacz ze swoim imieniem
i przypinają go do słońca.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl