SCENARIUSZ
Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

TEMAT: „DZIEŃ WINOGRONA – CZY OWOCE SĄ SMACZNE I ZDROWE?"
OSOBY PROWADZĄCA: Anna Rozmus-Żuk
DATA: 3.11.2017 r.

TREŚCI PROGRAMOWE:

CEL GŁÓWNY:
Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie spożywania owoców

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Zachęcanie dzieci do spożywania winogrona jako źródła witamin
• Uświadamianie wartości odżywczych owoców dla prawidłowego rozwoju organizmu
• Dostarczenie dzieciom radości ze wspólnej zabawy

CELE OPERACYJNE: dziecko
• Wie jakie są zalety i wartości odżywcze winogron
• Kojarzy winogron z czymś wartościowym i pozytywnym
• Spożywa winogrona i produkty z nich przyrządzone
• Dba o estetykę wykonywanej pracy plastycznej
• Czerpie radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami
• Bierze aktywny udział w zajęciach
METODY:
• Słowna
• Oglądowa
• Aktywizująca
• Praktyczna

FORMY:
• Zbiorowa
Indywidualna
Grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: winogrona czerwone i zielone, balony, skakanki, nagrania piosenek, obrazki z owocami, emblematy z owocami dla każdego dziecka, chusta animacyjna Klanza

PRZEBIEG:
1. „Winogrona – pyszne dary jesieni" – wprowadzenie dzieci w tematykę dnia – zwrócenie uwagi na konieczność spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców – podkreślenie, że winogrona są jednym z owoców, które jest nie tylko bardzo smaczne ale i zdrowe.
Ustalenie "Skąd mamy te owoce?"
Na wiotkich gałązkach
wiszą wielkie kule,
gdy skosztujesz jedną-
zjesz wszystkie na pewno.
(winogrono)

WINOGRONO
Spójrzcie na me piękne grono !
z dumą mówi winogrono
i zapewne tym się chlubi
wiedząc, że je każdy lubi.

„Święta prawda" – mówi szczerze,
ty w to wierzysz i ja wierzę,
smak doprawdy ma wspaniały
i witamin zapas cały.

2. „Winogrona różnej wielkości" – zabawa dydaktyczna – porównywanie wielkości oraz koloru gron przyniesionych przez dzieci, wskazywanie cech charakterystycznych winogron.
3. Zabawa z chustą animacyjną mająca na celu utrwalenie nazw owoców. Nauczycielka rozdaje dzieciom emblematy owoców. Następnie podnosi do góry kartkę z ilustracją owocu. Dzieci, które mają na emblemacie taki sam owoc, jak na kartce podniesionej przez nauczyciela przebiegają pod chustą i zamieniają się miejscami.
4. „Podaj winogrona" – zabawa ruchowa z balonami.
Dzieci dzielą się na dwie grupy , ustawiają się w szeregu trzymając ręce wyciągnięte do góry podają sobie nad głowami dużych rozmiarów grona. Dziecko znajdujące się na końcu po otrzymaniu jabłka przybiega na początek i zabawa toczy się dalej, aż do ostatniego dziecka.
5. Grupowa praca przestrzenna z balonów: „Nasze wspólne winogrona"
6. Konkurencja w jedzeniu gron winogrona bez pomocy rąk.
7. Na zakończenie dnia:
• Zabawa ruchowa – „Sałatka owocowa" – szybkie reagowanie na sygnał słowny lub wzrokowy.
Dzieci siedzą w kręgu na dywanie, nauczyciel zamienia siedzące dzieci w owoce: winogrona, gruszki, śliwki. Następnie wymienia nazwę jednego z wybranych owoców. Wywołane dzieci z wybranego gatunku owoców zamieniają się miejscami. Na hasło „sałatka owocowa" – wszystkie dzieci zamieniają się miejscami.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl