SCENARIUSZ ZAJĘĆ  Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE DZIECI 6 LETNICH

 

Prowadząca: mgr Marzena Skirak

Data:

 

TEMAT TYGODNIA: Dzień Mamy i Taty

TEMAT ZAJĘĆ: Potrafię liczyć z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu.

Cel ogólny:

 • Rozszerzanie zakresu liczenia.

 • Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.

 

Cele szczegółowe:

 • Liczenie z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu ( doliczanie i odliczanie).

 • Przybliżanie dzieciom regularności układu pozycyjnego: konstruowanie stonogi i liczenie jej nóg.

 • Demonstracja na palcach i liczenie po dziesięć: dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, itd.

 • Skupianie uwagi przez dłuższy czas na liczeniu i zwracanie uwagi na regularności.

 

Metody pracy z dziećmi:

 • czynne:zadań stawianych dziecku, kierowania aktywnością

 • metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

 

Formy organizacyjne: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:  kartoniki z liczbami dla każdego dziecka, klamerki do bielizny, 5 gum do skakania, książki z obrazkami dla każdego dziecka, numery liczb na krzesełkach, dywaniki do działań matematycznych, figury geometryczne( kwadrat, trójkąt).

Cele operacyjne:

 • zna cyfry od 1 do 27 i więcej

 • doskonali liczenie w zakresie 100

 • liczy wspak

 • liczy z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu

 • potrafi współpracować w małym zespole

 • liczy po pięć,  dziesięć, dwadzieścia itd.

 • rozróżnia liczenie błędne od prawdziwego

 

Obszar podstawy programowej:

Obszar 1

 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

1.1 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych oraz w świecie dorosłych;

Obszar 8

Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej.

8.1 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy

w zbiorowym śpiewie,w tańcach i muzykowaniu;

Obszar 13

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

13.1 liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

13.2 dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

13.3 porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;

13.4  zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;


Przebieg zajęć:

1. Ustawianie po kolei i liczenie.

Przed zajęciami dzieci ustawiły w luźnej gromadce ponumerowane krzesełka. Naucz. rozdaje dzieciom  kartoniki z liczbami, każdemu dziecku po jednym, mówiąc: Proszę znaleźć krzesełko                  z taką liczbą, jaką masz na kartoniku i stanąć za nim. U stawiamy krzesełka od numeru pierwszego, po kolei w półkolu.;

Każde dziecko siada na swoim krzesełku. Naucz. proponuje liczenie i mówi: Każde dziecko wstanie i poda swoja liczbę. Ciekawe, co będzie, gdy policzymy zaczynając od drugiej strony, od tyłu, pomogą wam kartoniki. Dzieci przeliczają.

2. Liczenie z dowolnego miejsca do przodu i z dowolnego miejsca do tyłu.

Naucz. Pyta: Czy potraficie liczyć do przodu, od wybranej liczby? Wskazane dziecko mówi swoją liczbę i liczy od wybranej liczby dalej, do końca szeregu, dotykając przy tym każdej liczby na kartoniku. Mogą to być 7,3,9,15,20 do końca szeregu. Potem następuje liczenie do tyłu                            z dowolnego miejsca, wybierając przy tym liczby.

3. Liczenie numerowanych stron książki, odliczanie stron z dowolnego miejsca do przodu,

a potem do tyłu.

Każde dziecko bierze książkę, która leży na  stoliku w miejscu siedzenia dziecka. Dzieci oglądają książki, naucz. pokazuje  i nazywa: okładkę, stronę tytułową, ponumerowane strony. Dzieci sprawdzają w swoich książkach wszystkie strony, czy książki są kompletne. Spoglądają na ostatnią stronę książki, odpowiadają na pytanie: Ile stron ma twoja książka?. W dalszej części zajęcia następuje liczenie z dowolnego miejsca do przodu, a potem do tyłu, wspak.

4. Zabawa ruchowa do piosenki Sporty zimowe.

5. Liczenie po pięć, po dziesięć i pokazywanie na palcach.

Zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu. Naucz. Pyta na której figurze przypniecie pięć klamerek po trzy razy?- demonstracja na palcach, a na której pięć razy po cztery?  Przeliczanie klamerek, porównywanie ilości.

6. Rozszerzenie zakresu liczbowego i obserwowanie regularności układu pozycyjnego. Konstruowanie stonogi.

Naucz. Dzieli grupę na czteroosobowe zespoły:jeden, dwa, trzy, cztery ze swoimi krzesełkami, pięć, sześć, siedem, osiem z krzesełkami itd.,( ustawienie kilka grup po cztery). Do dyspozycji dzieci są:

gumki do skakania ( po jednej dla grupy), krążki ( po jednym) i klamerki do bielizny wystarczająca ilość po 100 dla jednej grupy. Dzieci konstruują w grupach stonogi, mogą akcentować dziesiątki robiąc przerwy pomiędzy klamerkami albo zmieniając kolor każdej dziesiątki. Naucz. Pomaga dzieciom, doradza jak wykonać zdanie. Konstruowanie stonogi trwa dosyć długo, sporo przy tym liczenia, przypinania klamerek i znowu liczenia.

Zakończenie zajęć. Ewaluacja.

 

Przebieg zajęć:

1. Ustawianie po kolei i liczenie.

Przed zajęciami dzieci ustawiły w luźnej gromadce ponumerowane krzesełka. Naucz. rozdaje dzieciom  kartoniki z liczbami, każdemu dziecku po jednym, mówiąc: Proszę znaleźć krzesełko                  z taką liczbą, jaką masz na kartoniku i stanąć za nim. U stawiamy krzesełka od numeru pierwszego, po kolei w półkolu.;

Każde dziecko siada na swoim krzesełku. Naucz. proponuje liczenie i mówi: Każde dziecko wstanie i poda swoja liczbę. Ciekawe, co będzie, gdy policzymy zaczynając od drugiej strony, od tyłu, pomogą wam kartoniki. Dzieci przeliczają.

2. Liczenie z dowolnego miejsca do przodu i z dowolnego miejsca do tyłu.

Naucz. Pyta: Czy potraficie liczyć do przodu, od wybranej liczby? Wskazane dziecko mówi swoją liczbę i liczy od wybranej liczby dalej, do końca szeregu, dotykając przy tym każdej liczby na kartoniku. Mogą to być 7,3,9,15,20 do końca szeregu. Potem następuje liczenie do tyłu                            z dowolnego miejsca, wybierając przy tym liczby.

3. Liczenie numerowanych stron książki, odliczanie stron z dowolnego miejsca do przodu,

a potem do tyłu.

Każde dziecko bierze książkę, która leży na  stoliku w miejscu siedzenia dziecka. Dzieci oglądają książki, naucz. pokazuje  i nazywa: okładkę, stronę tytułową, ponumerowane strony. Dzieci sprawdzają w swoich książkach wszystkie strony, czy książki są kompletne. Spoglądają na ostatnią stronę książki, odpowiadają na pytanie: Ile stron ma twoja książka?. W dalszej części zajęcia następuje liczenie z dowolnego miejsca do przodu, a potem do tyłu, wspak.

4. Zabawa ruchowa do piosenki Sporty zimowe.

5. Liczenie po pięć, po dziesięć i pokazywanie na palcach.

Zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu. Naucz. Pyta na której figurze przypniecie pięć klamerek po trzy razy?- demonstracja na palcach, a na której pięć razy po cztery?  Przeliczanie klamerek, porównywanie ilości.

6. Rozszerzenie zakresu liczbowego i obserwowanie regularności układu pozycyjnego. Konstruowanie stonogi.

Naucz. Dzieli grupę na czteroosobowe zespoły:jeden, dwa, trzy, cztery ze swoimi krzesełkami, pięć, sześć, siedem, osiem z krzesełkami itd.,( ustawienie kilka grup po cztery). Do dyspozycji dzieci są:

gumki do skakania ( po jednej dla grupy), krążki ( po jednym) i klamerki do bielizny wystarczająca ilość po 100 dla jednej grupy. Dzieci konstruują w grupach stonogi, mogą akcentować dziesiątki robiąc przerwy pomiędzy klamerkami albo zmieniając kolor każdej dziesiątki. Naucz. Pomaga dzieciom, doradza jak wykonać zdanie. Konstruowanie stonogi trwa dosyć długo, sporo przy tym liczenia, przypinania klamerek i znowu liczenia.

 
 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl