SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ LICZEBNIKAMI PORZĄDKOWYMI

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 20.12.2016r.

 

Grupa IV „Motyle”-5 latki

Prowadząca: Katarzyna Roszko

Temat: „Kto odgadnie, kto to wie, która śniegulinka jest…?”

Obszar podstawy programowej:

1.1        - Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy

4.2   - Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

9.1   - Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne

8.2   - Rozwijanie zainteresowań tanecznych

13.3 - Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

Treści programowe:

 • Proponuje własne pomysły innym
 • Dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy
 • Porusza się dowolnie do słuchanej muzyki
 • Tworzy obraz, wykorzystując barwne plamy
 • Układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki
 • Numeruje schody
 • Tworzy opowieść ruchową z nauczycielem


Cel ogólny: Ustawianie po kolei, numerowanie oraz przybliżenie dzieciom aspektu porządkowego liczby.


Cele operacyjne:


dziecko:

 • rozumie aspekt porządkowy liczby naturalnej, posługuje się liczebnikami porządkowymi w grach i zabawach
 • zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie stosować
 • zna obraz graficzny liczb 1 – 6, przelicza obiekty
 • rozumie na czym polega zabawa i stosuje się do podanych reguł
 • aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i rytmicznej przy akompaniamencie utworu muzycznego
 • wycina gwiazdę po śladzie
 • kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą
 • wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce
 • współdziała i wymienia informacje

 

Metody:


• czynnościowa (stawianie zadań do wykonania)
• działalności praktycznej
• metody aktywizujące
• pedagogika zabawy

Formy:
• grupowa.
• indywidualna


Rodzaj aktywności: werbalna, umysłowa, ruchowa, grafomotoryczna


Pomoce:
• chodniczek , gwiazdki, kredki, kartki z szablonem gwiazdy, kartoniki z liczbami od 1 do 6, płyta CD z muzyką

Przebieg zajęcia:


1. Powitanka: „Masaż na dobry humor”

– uczestnicy stoją w kręgu. Nauczyciel recytuje wiersz, a dzieci wykonują gesty zgodne

z jego treścią:

 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz

2. Słuchanie fragm. wiersza I. Buczkowskiej „Śniegulinki”:

Zima, a śnieg nie pada-

Martwiła się Ania-

Nie można iść na sanki

Ni lepić bałwana.

Wzięła papier, nożyczki,

Farbki, plastelinę

I zrobiła prześlicznych

Sześć śniegulinek.

Jedna z nich była biała,

Druga srebrzysta cała,

Trzecia smugę błękitu od nieba dostała,

Czwarta jakby koronka,

Piąta okruszek słonka,

Szósta brzuszek błyszczący miała niczym bombka.

Wiatr je ujrzał i pognał

Czym prędzej do Zimy.

„Ma pani konkurencję!

Co teraz zrobimy?”

(dzieci pomagają: przywiewają chmurki, sypią śniegiem…)

„Przywiej chmurki,

Niech sypią, aż świat będzie biały!”

I wnet na szybach gwiazdki

Śniegu zabłyszczały:

Jedna z nich była biała,

Druga srebrzysta cała,

Trzecia smugę błękitu od nieba dostała,

Czwarta jakby koronka,

Piąta okruszek słonka,

Szósta brzuszek błyszczący miała niczym bombka.

Nauczyciel przypina sześć obrazków gwiazdek śniegu takich, jak opisane w wierszu, ponadto różniące się wielkością: trzy duże i trzy małe.

-Policzmy, ile jest gwiazdek śniegu. Podpiszmy je kolejnymi liczbami. (Dzieci przypinają pod gwiazdkami kartoniki z numerami: 1,2,3,4,5,6)

- Czy wszystkie gwiazdki są jednakowe? Jaka jest pierwsza/ druga/ trzecia…?

- Która z kolei gwiazdka jest srebrzysta? Która z kolei jest jak okruszek słonka?...itp.

- Czy wszystkie gwiazdki są tak samo duże? Które z kolei gwiazdki są małe/ duże? Ile jest gwiazdek małych/ dużych?

- Ile jest gwiazdek między pierwszą a czwartą? (Dwie. Są to gwiazdki druga i trzecia)

- A ile jest gwiazdek między pierwszą a ostatnią? (Cztery. Są to gwiazdki o numerach 2,3,4,5)

- Ile jest gwiazdek przed czwartą gwiazdką? (Trzy – dostrzeżenie różnicy między liczbą kardynalną a porządkową, które często różnią się o 1)

- Ile jest gwiazdek po trzeciej gwiazdce?

- Czy możemy policzyć gwiazdki od drugiej strony? Policzmy. Ile jest teraz gwiazdek?

3. „Schodki-choinki” - dzieci wyjmują spod dywanika koperty, w których mają umieszczone „schodki-choinki” i gwiazdki. Układają gwiazdki w szeregu wg własnego pomysłu. Odpowiadają, która gwiazdka jest np. niebieska itd. Następnie umieszczają na schodkach choinki gwiazdki zgodnie z poleceniem nauczyciela.

4. „Gwiazdki” – zabawa ruchowa. Przed zabawą nauczycielka pyta: ile rogów ma nasz dywan? Numerujemy je. A teraz podejdzie do mnie (imię dziecka), wybierze sobie obręcz w wybranym kolorze i położy ją w pierwszym rogu, itd. analogicznie.

Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie, dzieci szukają obręczy w kolorze frotki na ręku i w grupce tworzą gwiazdkę. Na koniec każda grupa prezentuje swoją gwiazdę pozostałym dzieciom i wykonuje taniec gwiazdki przy muzyce.

5. „Prawda czy fałsz?” Dzieci podają własne propozycje, jak określą prawdę i fałsz, np. klaskaniem, tupaniem…

-pierwsza gwiazdka jest czerwona

-czwarta gwiazdka jest zielona

- pierwsza gwiazdka jest biała

-druga gwiazdka jest czarna

-ostatnia gwiazdka ma brzuszek błyszczący jak bombka

5. Zakończenie zajęć: „Kolorowe gwiazdki” – zajęcia plastyczno-techniczne:

Na tablicy są przyklejone gwiazdki w kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym.

Nauczyciel mówi: wezcie kredkę w kolorze drugiej gwiazdki i pomalujcie kartkę w poziome kreski, wezcie kredkę w kolorze trzeciej gwiazdki i pomalujcie kartkę w kropki, …..

Na koniec odwróćcie kartkę i wytnijcie po śladzie kształt gwiazdy.

6. Ewaluacja:

Dzieci, którym zajęcia podobały się, mogą podpisać swoją gwiazdkę i zawiesić na choinkę. Dzieci, którym zajęcia nie podobały się, wrzucają swoją gwiazdkę do koszyczka z czarną chmurą.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl