DZIEŃ GRUSZKI
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

GRUPA WIEKOWA: 5, 6 – latki

PROWADZĄCA:   Anna Rozmus-Żuk, Małgorzata Jabłońska

DATA: 20.10.2016 r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.1) Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
1.2)
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych

5.1)  Dba o swoje zdrowie, zaczyna się orientować w zasadach zdrowego żywienia

9.2) Umie się wypowiadać w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków przekazu – (np. Kształty i barwy), za pomocą prostych kompozycji i form konstrukcyjnych

13.1) Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

13.2) Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie ujętych
  w kodeksie przedszkolaka
 • Uczestniczenie w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach
 • Słuchanie wypowiedzi innych
 • Korzysta z pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych, problemowych
 • Ustala wynik dodawania lub odejmowania przeliczając przedmioty (małe liczebności – na miarę własnych możliwości) w trakcie czynności zadaniowych
 • Dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • Próbuje wyjaśnić znaczenie spożywania warzyw i owoców
 • Łączy różne materiały tworząc proste kompozycje przestrzenne
 • Układa przedmioty do policzenia w szereg lub rząd
 • Szacuje liczbę przedmiotów
 • Odlicza przedmioty z pomocą nauczyciela, pokazując palcem

CEL GŁÓWNY:

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowej żywności i owoców sezonowych, rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i smaku.

CELE SZCZEGÓŁOWE:        

 • kształtowanie więzi grupowej i tworzenie przyjaznej atmosfery
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców sezonowych
 • rozwijanie myślenia
 • rozwijanie sprawności manualnej, podczas wykonywania prac plastycznych
 • zgodne uczestniczenie we wspólnych zajęciach i zabawach
 • rozbudzanie zainteresowań u dzieci własnym zdrowiem
 • kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców
 • rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia
 • promowanie warzyw i owoców jako darów natury

CELE OPERACYJNE: dziecko

 • świadomie i czynnie bierze udział w zajęciach
 • zgodnie współdziała z grupą w trakcie wspólnych zabaw
 • przestrzega ustalonych reguł
 • z pośród różnych owoców sezonowych rozpoznaje i nazywa gruszkę
 • tańczy w parze do piosenki „małe czerwone jabłuszko”
 • współdziała z nauczycielem podczas przygotowywania masy na ciasto z gruszką i kompotu
 • rozpoznaje jabłko, gruszkę, śliwkę za pomocą zmysłów: dotyku i wzroku, smaku.
 • słucha wiersza „wpadła gruszka do fartuszka”.
 • rytmizuje tekst wiersza z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
 • zamalowuje kontury owoców za pomocą palców umoczonych w farbie lub pędzla.
 • Wykonuje gruszkę techniką origami
 • wie jakie są zalety i wartości odżywcze gruszek
 • kojarzy gruszki z czymś wartościowym i pozytywnym
 • spożywa gruszki i produkty z nich przyrządzone

METODY:

 • aktywizujące
 • czynne : zadań stawianych do wykonania
 • słowne: objaśnienia, instrukcje

 

FORMY:

 • zbiorowe
 • indywidualna
 • zajęcie zorganizowane z grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dekoracja Sali: hasła zdrowotne, informacja dla rodziców
w holu przedszkola, owoce sezonowe: gruszki, nagranie piosenki „Małe czerwone jabłuszko”, duże kartki papieru, na których umieszczone są kontury owoców, farby, pędzle, bibuła, kleje, składniki do wypieku ciasta z gruszką i kompotu, tekst wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”, chusta animacyjna, emblematy jabłek, gruszek i śliwek, chustka do zakrycia oczu, obrazki owoców, obrazki pory roku, dyplomy, wyraz do globalnego czytania: śliwka, jabłko, gruszka, bębenek, pocięte obrazki owoców dla każdego dziecka, obrazki z owocami do układania rytmów,

 


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

W TYM DNIU WSZYSTKIE DZIECI PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA UBRANE NA ŻÓŁTO

 1. 1.Powitanie w kole. Zabawa organizacyjno-porządkowa „Chodźcie wszyscy do koła”.

 

Chodźcie wszyscy tu do koła (gest przywołania)

Zabawimy się wesoło (młynek rękami)

Witamy dziś wszystkich Was (ukłon)

Na zabawę nadszedł czas (ręce do góry)

Jedna noga, druga noga (wysunięcie nogi w przód)

Jedna ręka, druga ręka (wysunięcie ręki przed siebie)

Cały tułów oraz głowa (poruszanie tułowiem i głową)

Do zabawy jest gotowa (ukłon i zamiana miejsc) 3x

 

 1. 2.Rozmowa na temat aktualnej pory rokuJesieni. Nawiązanie do tematu zajęć: Skąd mamy owoce? – SAD. Rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych owoców sezonowych.

 

 1. 3.Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem bębenka: Jaki to owoc? – układanie obrazka pociętego na trzy lub więcej części. Dzieci składają pocięty na części obrazek w całość. Nazywają owoc, który ukryty jest na obrazku. Dzieci starsze i młodsze w miarę możliwości dokonują analizy i syntezy głoskowej i sylabowej nazw swoich owoców. Wystukiwanie sylab na bębenku.

 

 1. 4.Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczyciela „Wpadła gruszka do fartuszka” ilustrowanego obrazkami owoców.

Wpadła gruszka do fartuszka

A za gruszą dwa jabłuszka.

A śliweczka wpaść nie chciała,

Bo śliweczka niedojrzała

 • Rozmowa nt. wiersza - formułowanie odpowiedzi na pytania.
 • Rytmizowanie tekstu rymowanki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
 • Wspólne przeliczanie owocowych zbiorów.

 

 1. 5.Wiersz logopedyczny „Gruszki , śliwki”:

SZA, SZA, Szymek ma,

SZE, SZE, śliwki dwie

SZY, SZY gruszki trzy

SZU, SZU, wpadły mu

SZO, SZO, aż na dno

Do koszyka szarego.

 1. 6.Zabawa integracyjna z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Jabłka, gruszki, śliwki”.

Dzieci otrzymują emblematy jabłek, gruszek i śliwek. Gdy słychać muzykę dzieci idą po kole trzymając się chusty, a gdy muzyka cichnie, wówczas na hasło nauczyciela, np. „jabłka” wchodzą pod chustę dzieci, które mają emblemat przedstawiający jabłko. Tak samo bawią się dzieci z emblematami śliwek i gruszek. Na hasło sałatka owocowa – wszystkie dzieci przebiegają pod chustą.

 1. 7.„Jabłka, gruszki, śliwki” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem emblematów
  z owocami – doskonalenie umiejętności przeliczania.

 

 1. 8.„Co to za owoc?”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych, dotykowych i smakowych.

Dzieci rozpoznają śliwkę po dotyku wśród innych owoców.

Dzieci rozpoznają śliwkę po smaku wśród innych owoców.

Dzieci rozpoznają śliwkę po fragmencie odsłoniętego obrazka wśród innych owoców.

 

 1. 9.„Smaczne są owoce”.

Smaczne są śliwki, jabłuszka,

wędrują z buzi do brzuszka.

Smaczne są i bardzo zdrowe

gruszeczki, jabłuszka surowe.

Ładna buzia nie jest blada

gdy owoców dużo zjada.

I Marcysia i Stefanek -

każdy buzię ma rumianą.

Smaczne są gruszki, jabłuszka

wędrują z buzi do brzuszka.

Jedzą: Krzysio, Staś i Witek,

ale tylko te umyte.

 1. 10.Zabawa orientacyjno–porządkowa „Gruszki”.

Na melodię wybranej piosenki dzieci chodzą po sali i naśladują zrywanie gruszek z drzewa, natomiast, gdy melodia cichnie wówczas opadają na ziemię.

 1. 11.Owocowe rytmy – układanie rytmów według instrukcji nauczyciela. Zadaniem dzieci jest powtórzenie wskazanego szeregu obrazków. Zabawę powtarzamy zwiększając liczbę obrazków możliwych do powtórzenia.

 

 1. 12.„Gruszkowy wierszyk”- rytmiczne powtarzanie rymowanki z interpretacją ruchową.

W lewej ręce gruszkę mam,
W prawej mam ich dwie.
Po dywanie turlam je,
Skaczę hopsasa.
Teraz w koło się obrócę,
Tupnę raz, dwa, trzy
I gruszeczki swe podrzucę,
Szybko złapię je.

 1. 13. „Gruszka” – wykonanie gruszek techniką origami i zawieszenie na drzewku owocowym w korytarzu przedszkola.

 

 1. 14.Pieczenie ciasta z gruszkami oraz gotowanie kompotu.

 

 

 1. 15.Degustacja własnoręcznie przygotowanych owocowych smakołyków. Wręczenie dzieciom za aktywny udział w zajęciach dyplomów zdrowego przedszkolaka.

 

 

 

 

 DZIEŃ GRUSZKI
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

 

GRUPA WIEKOWA: 5, 6 – latki

 

PROWADZĄCA:   Anna Rozmus-Żuk, Małgorzata Jabłońska

 

DATA: 20.10.2016 r.

 

 

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.1) Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
1.2)
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych

 

5.1)  Dba o swoje zdrowie, zaczyna się orientować w zasadach zdrowego żywienia

 

9.2) Umie się wypowiadać w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków przekazu – (np. Kształty i barwy), za pomocą prostych kompozycji i form konstrukcyjnych

 

13.1) Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

 

13.2) Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • Przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie ujętych
  w kodeksie przedszkolaka
 • Uczestniczenie w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach
 • Słuchanie wypowiedzi innych
 • Korzysta z pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych, problemowych
 • Ustala wynik dodawania lub odejmowania przeliczając przedmioty (małe liczebności – na miarę własnych możliwości) w trakcie czynności zadaniowych
 • Dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • Próbuje wyjaśnić znaczenie spożywania warzyw i owoców
 • Łączy różne materiały tworząc proste kompozycje przestrzenne
 • Układa przedmioty do policzenia w szereg lub rząd
 • Szacuje liczbę przedmiotów
 • Odlicza przedmioty z pomocą nauczyciela, pokazując palcem

 

 

 

CEL GŁÓWNY:

 

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowej żywności i owoców sezonowych, rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i smaku.

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:        

 

 • kształtowanie więzi grupowej i tworzenie przyjaznej atmosfery
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców sezonowych
 • rozwijanie myślenia
 • rozwijanie sprawności manualnej, podczas wykonywania prac plastycznych
 • zgodne uczestniczenie we wspólnych zajęciach i zabawach
 • rozbudzanie zainteresowań u dzieci własnym zdrowiem
 • kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców
 • rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia
 • promowanie warzyw i owoców jako darów natury

 

 

 

CELE OPERACYJNE: dziecko

 

 • świadomie i czynnie bierze udział w zajęciach
 • zgodnie współdziała z grupą w trakcie wspólnych zabaw
 • przestrzega ustalonych reguł
 • z pośród różnych owoców sezonowych rozpoznaje i nazywa gruszkę
 • tańczy w parze do piosenki „małe czerwone jabłuszko”
 • współdziała z nauczycielem podczas przygotowywania masy na ciasto z gruszką i kompotu
 • rozpoznaje jabłko, gruszkę, śliwkę za pomocą zmysłów: dotyku i wzroku, smaku.
 • słucha wiersza „wpadła gruszka do fartuszka”.
 • rytmizuje tekst wiersza z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
 • zamalowuje kontury owoców za pomocą palców umoczonych w farbie lub pędzla.
 • Wykonuje gruszkę techniką origami
 • wie jakie są zalety i wartości odżywcze gruszek
 • kojarzy gruszki z czymś wartościowym i pozytywnym
 • spożywa gruszki i produkty z nich przyrządzone

 

METODY:

 

 • aktywizujące
 • czynne : zadań stawianych do wykonania
 • słowne: objaśnienia, instrukcje

 

FORMY:

 

 • zbiorowe
 • indywidualna
 • zajęcie zorganizowane z grupą

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dekoracja Sali: hasła zdrowotne, informacja dla rodziców
w holu przedszkola, owoce sezonowe: gruszki, nagranie piosenki „Małe czerwone jabłuszko”, duże kartki papieru, na których umieszczone są kontury owoców, farby, pędzle, bibuła, kleje, składniki do wypieku ciasta z gruszką i kompotu, tekst wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”, chusta animacyjna, emblematy jabłek, gruszek i śliwek, chustka do zakrycia oczu, obrazki owoców, obrazki pory roku, dyplomy, wyraz do globalnego czytania: śliwka, jabłko, gruszka, bębenek, pocięte obrazki owoców dla każdego dziecka, obrazki z owocami do układania rytmów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

W TYM DNIU WSZYSTKIE DZIECI PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA UBRANE NA ŻÓŁTO

 

 1. 1.Powitanie w kole. Zabawa organizacyjno-porządkowa „Chodźcie wszyscy do koła”.

 

 

 

Chodźcie wszyscy tu do koła (gest przywołania)

 

Zabawimy się wesoło (młynek rękami)

 

Witamy dziś wszystkich Was (ukłon)

 

Na zabawę nadszedł czas (ręce do góry)

 

Jedna noga, druga noga (wysunięcie nogi w przód)

 

Jedna ręka, druga ręka (wysunięcie ręki przed siebie)

 

Cały tułów oraz głowa (poruszanie tułowiem i głową)

 

Do zabawy jest gotowa (ukłon i zamiana miejsc) 3x

 

 

 1. 2.Rozmowa na temat aktualnej pory rokuJesieni. Nawiązanie do tematu zajęć: Skąd mamy owoce? – SAD. Rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych owoców sezonowych.

 

 

 1. 3.Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem bębenka: Jaki to owoc? – układanie obrazka pociętego na trzy lub więcej części. Dzieci składają pocięty na części obrazek w całość. Nazywają owoc, który ukryty jest na obrazku. Dzieci starsze i młodsze w miarę możliwości dokonują analizy i syntezy głoskowej i sylabowej nazw swoich owoców. Wystukiwanie sylab na bębenku.

 

 

 1. 4.Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczyciela „Wpadła gruszka do fartuszka” ilustrowanego obrazkami owoców.

 

Wpadła gruszka do fartuszka

 

A za gruszą dwa jabłuszka.

 

A śliweczka wpaść nie chciała,

 

Bo śliweczka niedojrzała

 

 • Rozmowa nt. wiersza - formułowanie odpowiedzi na pytania.
 • Rytmizowanie tekstu rymowanki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
 • Wspólne przeliczanie owocowych zbiorów.

 

 

 1. 5.Wiersz logopedyczny „Gruszki , śliwki”:

 

SZA, SZA, Szymek ma,

 

SZE, SZE, śliwki dwie

 

SZY, SZY gruszki trzy

 

SZU, SZU, wpadły mu

 

SZO, SZO, aż na dno

 

Do koszyka szarego.

 

 1. 6.Zabawa integracyjna z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Jabłka, gruszki, śliwki”.

 

Dzieci otrzymują emblematy jabłek, gruszek i śliwek. Gdy słychać muzykę dzieci idą po kole trzymając się chusty, a gdy muzyka cichnie, wówczas na hasło nauczyciela, np. „jabłka” wchodzą pod chustę dzieci, które mają emblemat przedstawiający jabłko. Tak samo bawią się dzieci z emblematami śliwek i gruszek. Na hasło sałatka owocowa – wszystkie dzieci przebiegają pod chustą.

 

 1. 7.„Jabłka, gruszki, śliwki” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem emblematów
  z owocami – doskonalenie umiejętności przeliczania.

 

 

 1. 8.„Co to za owoc?”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych, dotykowych i smakowych.

 

Dzieci rozpoznają śliwkę po dotyku wśród innych owoców.

 

Dzieci rozpoznają śliwkę po smaku wśród innych owoców.

 

Dzieci rozpoznają śliwkę po fragmencie odsłoniętego obrazka wśród innych owoców.

 

 

 1. 9.„Smaczne są owoce”.

 

Smaczne są śliwki, jabłuszka,

 

wędrują z buzi do brzuszka.

 

Smaczne są i bardzo zdrowe

 

gruszeczki, jabłuszka surowe.

 

Ładna buzia nie jest blada

 

gdy owoców dużo zjada.

 

I Marcysia i Stefanek -

 

każdy buzię ma rumianą.

 

Smaczne są gruszki, jabłuszka

 

wędrują z buzi do brzuszka.

 

Jedzą: Krzysio, Staś i Witek,

 

ale tylko te umyte.

 

 1. 10.Zabawa orientacyjno–porządkowa „Gruszki”.

 

Na melodię wybranej piosenki dzieci chodzą po sali i naśladują zrywanie gruszek z drzewa, natomiast, gdy melodia cichnie wówczas opadają na ziemię.

 

 1. 11.Owocowe rytmy – układanie rytmów według instrukcji nauczyciela. Zadaniem dzieci jest powtórzenie wskazanego szeregu obrazków. Zabawę powtarzamy zwiększając liczbę obrazków możliwych do powtórzenia.

 

 

 1. 12.„Gruszkowy wierszyk”- rytmiczne powtarzanie rymowanki z interpretacją ruchową.

 

W lewej ręce gruszkę mam,
W prawej mam ich dwie.
Po dywanie turlam je,
Skaczę hopsasa.
Teraz w koło się obrócę,
Tupnę raz, dwa, trzy
I gruszeczki swe podrzucę,
Szybko złapię je.

 

 1. 13. „Gruszka” – wykonanie gruszek techniką origami i zawieszenie na drzewku owocowym w korytarzu przedszkola.

 

 

 1. 14.Pieczenie ciasta z gruszkami oraz gotowanie kompotu.

 

 

 

 1. 15.Degustacja własnoręcznie przygotowanych owocowych smakołyków. Wręczenie dzieciom za aktywny udział w zajęciach dyplomów zdrowego przedszkolaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl