Scenariusz

zajęć umuzykalniających prowadzonych w grupie dzieci 4- letnich

Prowadząca: mgr Małgorzata Jabłońska

Data : 06.04.2016 r.

Temat: Nasze muzykowanie.

Cele główne:

• Utrwalenie nazwy, wyglądu, brzmienia instrumentów perkusyjnych.
• Pobudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem.
• Kształcenie umiejętności samodzielnego wykonania niekonwencjonalnych instrumentów perkusyjnych.

Cele operacyjne( dziecko):

• Chętnie uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
• Zna nazwy, wygląd i brzmienie instrumentów perkusyjnych.
• Prawidłowo wydobywa dźwięki z instrumentów perkusyjnych.
• Porusza się rytmicznie do muzyki.
• Doskonali analizę i syntezę sylabową.
• Samodzielnie wykonuje niekonwencjonalne instrumenty muzyczne.

Treści programowe:

Improwizowanie na instrumentach perkusyjnych. Uczestniczenie w przedszkolnej orkiestrze, muzykowanie na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach. Poruszanie się w rytm muzyki: marsz, podskoki, poruszanie się na palcach. Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru. Pobudzanie kreatywności i inwencji twórczej.(Ob. 8, 9 PPWP)

Formy pracy: z całą grupą, indywidualna,

Formy aktywności dzieci: śpiew, ruch przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych, wykonanie muzycznych talerzy.

Metody: słowne, czynne

Środki dydaktyczne :instrumenty perkusyjne, płyty CD ze słowami i melodią piosenek
ŻABKA, WIOSNA TUŻ,TUŻ talerze papierowe, groch, kasza,
makaron, pędzle, klej, karton z uśmiechniętą i smutną buzią,
kolorowe nutki, chusta animacyjna.

Przebieg zajęć:

1. Ćwiczenia rytmiczno- ruchowe.

2. „ Słuchamy ciszy''- zabawa doskonaląca aparat słuchu. N. zwraca się doDZ.szeptem.
Zamykamy oczy i przez chwilę staramy się „ posłuchać ciszy''
Następnie każde DZ.wypowiada szeptem swoje imię.

3. „ Rozpoznaj mnie''- zagadki dźwiękowe. Dz. siedzą w kręgu, w środku leżą
instrumenty: bębenek, kołatka, tamburyno, trójkąt, grzechotka,
talerze. N. schowana za parawanem wydobywa dźwięki
z poszczególnych instrumentów. Zadaniem Dz. jest odgadnięcie
który to instrument i wskazanie go. Dz. wybrane przez N.
sylabizuje nazwę danego instrumentu klaszcząc w dłonie.

4. „Przedszkolny koncert'' N. mówi: „Na instrumentach chętnie gramy
tamburyno, grzechotki, trójkąty, kołatki
w rękach mamy. Słychać talerze,
słychać bębenki, to w naszej sali
dziś koncert wielki''
Dz. śpiewają piosenkę ŻABKA z akompaniamentem
rytmicznym granym przez Dz. na instrumentach
perkusyjnych.

5. „Wirujące koło''. Chód po obwodzie koła przy akompaniamencie instrumentu
perkusyjnego z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
Dz. poruszają się w rytmie granym przez N.- marsz, podskoki,
chód na palcach. Na mocne uderzenie w instrument zmiana
kierunku chodu.

6. „Muzyczne talerze'' Dz. wykonują z pomocą N. instrumenty z wcześniej
przygotowanych materiałów: papierowe talerze zszyte wcześniej
przez N., groch, kasza makaron, zszywacze .Samodzielnie
dekorują instrument.

7. „Gramy na muzycznych talerzach" Dz. śpiewają piosenkę WIOSNA TUŻ,TUŻ
akompaniując sobie na „muzycznych talerzach"

8. Podsumowanie zajęcia. Ewaluacja.
N. dziękuje Dz. za aktywny udział w zajęciach. Przypinanie kolorowych nutek pod
uśmiechniętą lub smutną buzią .

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl