Scenariusz
zajęć z zakresu edukacji matematycznej prowadzonych w grupie dzieci 4-letnich

Data: 01.12.2015r.
Prowadząca: mgr Małgorzata Jabłońska

Temat: Magiczna liczba 5


Cel główny:
• Doskonalenie umiejętności matematycznych


Cele ogólne:
• Poznanie możliwości liczenia na zbiorach zastępczych (palce)
• Kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 5
• Kształtowanie umiejętności liczenia
• Rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów
• Stosowanie liczebników porządkowych
• Wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci


Cele operacyjne:
• Poprawnie i umiejętnie liczy w zakresie dostępnym dla siebie
• Ustala liczbę policzonych elementów
• Stosuje liczebniki porządkowe
• Utrwala pojęcia: mniej-więcej
• Nakleja określoną liczbę orzechów
• Jest aktywne


Obszar Podstawy Programowej
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13).


Formy organizacyjne:
• Praca z całą grupą
• Praca indywidualna


Metody:
• Czynne – zadań stawianych do wykonania
• Słowne – rozmowa, instrukcja
• Percepcyjne – pokaz, obserwacja


Inne:
• Elementy Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
• Elementy Metody Kinezjologii P. Dennisona
Środki dydaktyczne: orzechy, kółka od sersa, sylweta wiewiórki (maskotka), bębenek, gazety, płyta CD, karty pracy, sylwety orzechów, klej, pędzle do kleju, kredki, pieczątki


Przebieg:
1. Powitanie
„Wszyscy są, Witam Was
Na zabawę już czas.
Jestem Ja, Jesteś Ty
Raz, dwa, trzy."
Powtarzamy trzy razy.
2. „Magiczna liczba 5"
Dzieci wraz z Nauczycielką rytmicznie chodzą po obwodzie koła i mówią tekst.
Czy znasz, czy znasz, czy znasz magiczną liczbę pięć? 2x
To jest jeden – N. staje twarzą do środka koła i wysuwa do przodu prawą nogą. Dz. powtarzają słowa i gesty N.
Znowu idziemy po obwodzie koła powtarzając tekst i dodajemy kolejne liczby....
To jest dwa – wysuwamy lewą nogę
To jest trzy – wysuwamy prawą rękę
To jest cztery – wysuwamy lewą rękę
To jest pięć – pokazujemy na nos

Już znam już znam już znam magiczną liczbę 5 – rytmicznie chodzą w okręgu.
3. Wyliczanka „Palce" wg K. Sąsiadka
Jeden palec, drugi, trzeci,
tak umieją liczyć dzieci,
czwarty, piąty palec mam.
Widzisz umiem liczyć sam.
4. „Wiewiórki liczą orzechy"
Dz. wiewiórki wkładają do swojej dziupli (kółka od sersa) po 5 orzechów. Przeliczają orzechy. Pokazują na palcach ile orzechów jest w dziupli. Gdy wiewiórki śpią N. podchodzi do każdej dziupli i zabiera po 2 orzechy. Na klaśnięcie N. wiewiórki budzą się, liczą orzeszki... Co wiewiórki zauważyły? Dz. stwierdzają, że orzechów jest mniej. Liczą
i pokazują na palcach ile teraz mają orzechów. N. pyta ile orzechów było? Dz. kładą dłoń na podłodze, orzechy przykładają po jednym do każdego z palców, zaczynamy od kciuka..... liczymy palce: jeden, dwa, trzy. Na palcach jest wiadomość ile orzechów jest w dziupli. Wiewiórki znowu śpią N. dodaje po 2 orzechy. Na klaśnięcie wiewiórki budzą się. Zaglądają do dziupli i stwierdzają, że orzechów jest więcej (kto wie, może powiedzieć o ile?). N. za każdym razem dokłada lub zabiera inną liczbę orzechów.
5. „Kałuże" – zabawa ruchowa
N. rozdaje dzieciom „kałuże" wydarte z gazet. Każde dziecko kładzie swoją „kałużę" na podłodze. Poruszają się po sali przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce N. uderza
w bębenek. Dz. liczą uderzenia, tyle razy, ile było uderzeń skaczą przez „kałużę".
6. „Kapturek myśliciela" P. Dennisona
Dużymi palcami i kciukiem chwytamy małżowinę uszną i masujemy. Masaż zaczynamy od góry i przesuwamy się w dół do płatka ucha.
7. Orzechy dla wiewiórki – praca indywidualna
Dz. ma przykleić na karcie pracy 5 orzechów. Za poprawne wykonanie zadania otrzymuje pieczątkę z „pracowitą pszczółką".
8. Ewaluacja
Dz. podają sobie w kole maskotkę wiewiórki. Mają powiedzieć wiewiórce, która zabawa, które zadanie podobało im się najbardziej.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl