Scenariusz zajęć w grupie dzieci 4-letnich.

Temat zajęcia: „Jesienne dni tygodnia– zabawy w rytmy"

Obszar podstawy programowej:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (1):

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu,
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
• Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (3):
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5):
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych,
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13):
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia,
• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14):
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
4) interesuje się czytaniem,
5) słucha np. wiersza
Treści programowe:
• Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolne.
• Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
• Rozwijanie umiejętności porozumiewania się.
• Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
• Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
• Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
• Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania.

Cel główny: Utrwalanie następstw dni tygodnia.
Cele szczegółowe:
• Dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy.
• Utrwalanie następstw dni tygodnia.
• Przemienność kolejno następujących po sobie dni tygodnia.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania-rozszerzanie zakresu przeliczania i ustalenie ile jest policzonych elementów.
• Wyzwolenie wielostronnej aktywności dzieci przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie
Cele operacyjne:
• Wymienia dni tygodnia.
• Uważnie słuch czanego wiersza przez nauczyciela,
• Odpowiada na pania doczące wiersza,
• Dopasowuje ilustrację do odpowiednich dni,
• Dostrzega rytm i stałe następstwa czasu w powtarzających się dniach tygodnia,
• Przelicza dni tygodnia liczebnikami porządkowymi z pomocą nauczyciela,
• Nazywa kolejne dni tygodnia,
• Wie ile tydzień ma dni, z pomocą nauczyciela potrafi ułożyć je w kolejności,
• Myśli logicznie i samodzielnie

Metody:
Słowna- wypowiedzi dzieci, rozmowa
Oglądowe – pokaz, obserwacja
Czynne – zadań stawianych do wykonania
Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń
Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
Środki dydaktyczne:
Karki białe i granatowe, nazwy dni tygodnia, wiersz, obrazki do wiersza, arkusz papieru, taśma samoprzylepna,

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie w kręgu:
- witam dziewczynki (machają ręką)
- witam chłopców (machają ręką)
- witam wszystkich, którzy lubią bawić się w przedszkolu (machają wszyscy)

2. Wprowadzenie dzieci do tematu zajęć poprzez wspólne wymienianie dni tygodnia.
Wspólne ułożenie „dni tygodnia"- dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy (układanie kolejno karki białej dzień, karki granatowej – noc). Nauczyciel wymawia kolejno dni tygodnia. Zadaniem dzieci jest ułożenie w odpowiedniej kolejności. Przeliczanie dni tygodnia liczebnikami porządkowymi z pomocą nauczyciela.
3. Przedstawienie wiersza autorstwa nauczyciela „Co robią jesienią dni tygodnia"

Gdy tylko jesienny deszczyk mży i słonko na niebie lśni,
bawią się jesienią tygodnia dni.
Poniedziałek – bawi się liśćmi.
Wtorek – robi z kasztanów ludziki.
Środa- szuka koloru pomarańczowego.
Czwartek - żółtego.
A piątek brązowego.
Sobota się wcale nie nudzi, bo deszczyk bardzo lubi
i woła niedzielę:
„Hej baw się z nami będzie weselej!"
Niedziela, chętna do zabawy parasol bierze bo wie, że deszczyk jesienią czasami z nieba leje.

4. Rozmowa na temat wiersza, dopasowywanie poszczególnych obrazków do dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. Dostrzegają przy tym powtarzalność dni tygodnia.

5. Gimnastyka dni tygodnia – zabawa ruchowa.
Gimnastyka – dobra sprawa,
co dzień wszystkim radość sprawia.
Gdy poniedziałek się zaczyna,
trening tydzień rozpoczyna.
We wtorek dwa podskoki,
środa lubi kroki w boki.
Czwartek kręci dwa kółeczka,
no a w piątek jaskółeczka.
A w sobotę szybko dwa przysiady,
a niedziela robi ślady.
I tak przez tydzień cały,
dni tygodnia wciąż szalały!

6. Zakończenie zajęć – ewaluacja. Rysowanie uśmiechniętej buzi (zajęcia podobały się) lub smutnej (zajęcia nie podobały się) na arkuszu papieru z podpisem dnia w którym odbyły się zajęcia.

DSC 0246

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl