My house - Scenariusz zajęć z języka angielskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZOENEGO W GRUPIE BAJKOLANDIA
W DNIU 5. 03.2015

TEMAT: My House

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, grzecznie zwraca się do innych (1.1)
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (1.2)

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:

 • przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (4.1)
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem, próbuje przewidywać co może się zdarzyć (4.3)

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych (16.1)
 • rozumie proste polecenia, reaguje na nie (16.2)
 • powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie (16.3)

CEL GŁÓWNY: poznanie nazw pomieszczeń domowych, utrwalenie znajomości nazw poznanych zawodów, utrwalenie poznanego słownictwa czynnego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • identyfikowanie i reagowanie na nowe słownictwo
 • śpiewanie i odgrywanie piosenek
 • rozpoznawanie nowego słownictwa przy pomocy obrazków, gestów oraz mimiki
 • reagowanie na polecenia
 • uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR
 • rozwijanie orientacji przestrzennej , koordynacji oraz umiejętności ruchowych
 • zgodna współpraca z rówieśnikami

METODY: TPR (Total Physical Response), dramowa, obrazowa, słowna

POMOCE DYDAKTYCZNE: piosenka Pinokio, karty memory – zawody, karty obrazkowe przedstawiające pomieszczenia w domu, piosenka I’m a footballem, pudełko, pacynka, pieczątki, kolorowe piłeczki

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z dziećmi: How are you today? (Jak się dzisiaj czujesz?)
Zadawanie pytań dzieciom, przypomnienie możliwych odpowiedzi:

- I’m good! – Czuję się dobrze!

- I’m great! – Czuję się świetnie!

- I’m wonderful! – Czuję się wspaniale

- I’m hungry! – Jestem głodny!

- I’m tired! – Jestem zmęczony!

- I’m not so good! – Nie czuje się zbyt dobrze.

2. Memory – utrwalenie nazw poznanych zawodów – odszukiwanie dwóch takich samych kart spośród obrazków ułożonych na dywanie. Każde dziecko odkrywa dwie karty.
Za każdym razem głośno wypowiadając nazwę odkrytego zawodu. Jeśli dziecko nie odnajdzie pary identycznych kart wylosowane karty wracają na swoje miejsce.

3. I’ m a footballer! – przypomnienie piosenki na temat zawodów. Przygotowanie kart obrazkowych w kolejności występowania w piosence. Zachęcanie dzieci do pokazywania czynności odpowiednich dla każdego zawodu. Wspólne zaśpiewanie piosenki.

3. Magic box – prezentacja nowego słownictwa związanego z pomieszczeniami w domu – bedroom (sypialnia), bathroom (łazienka), kitchen (kuchnia), living room (salon), garden (ogród), garaże (garaż) – wspólne powtarzanie nazw pomieszczeń.

4. What’s missing? (Czego brakuje?) – na tablicy zaprezentowane są nowo poznane karty obrazkowe. Dzieci na polecenie Close your eyes! zamykają oczy – w tym momencie nauczyciel zakrywa jedną kartę. Na hasło Open your eyes! Dzieci otwierają oczy wypowiadają nazwę przedmiotu który znajduję się na zakrytej karcie.

5. Pinokio – wspólne zaśpiewanie piosenki utrwalającej części ciała – zachęcanie dzieci do aktywnego brania udziału w śpiewaniu oraz wykonywaniu czynności związanych z piosenką.

6. Where is the policemen? (Gdzie jest policjant?) – utrwalanie znajomości pomieszczeń.
Na tablicy obok karty z odpowiednim pomieszczeniem umieszczamy dodatkową kartę przedstawiającą dowolny zawód. Nauczyciel zadaje pytanie dzieciom Where’s….?
Zadaniem dzieci jest udzielenie odpowiedzi w jakim miejscy znajduje się dana osoba. Zabawę powtarzamy kilka razy zamieniając karty.

7. Stop! Show! Nauczyciel włącza dowolną (odpowiednią dla dzieci) muzykę. Dzieci spacerują dookoła dywanu. W pewnym momencie nauczyciel wyłącza muzykę, mówiąc Stop! Show! I pokazuje uczniom kartę obrazkową. Dzieci ilustrują wskazany obrazek za pomocą gestów.

8. Głuchy telefon. Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel lub jeden z uczniów szepcze wybrane przez siebie słowo lub wyrażenie osobie siedzącej obok. Ta, również szeptem, przekazuje je dalej. Ostatnia osoba wypowiada usłyszane przez siebie hasło.

9. Ewaluacja – dzieci otrzymują piłeczki. Jeśli zajęcia się dzieciom podobały wrzucają piłkę do magicznego pudełka, jeśli nie pozastawiają piłkę dla siebie.

10. Zakończenie i podziękowanie za zajęcia. Rozdanie pieczątek za aktywny udział
w zajęciach.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl