Scenariusz zajęć koleżeńskich prowadzony w grupie dzieci 5,6-letnich

Scenariusz  zajęć koleżeńskich prowadzonych w grupie dzieci 5-6 letnich

Opracowanie i prowadzenie: mgr M. Jabłońska

Temat: Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania

Cel główny:

 • Doskonalenie umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania

Cele szczegółowe:

 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • Kształcenie umiejętności układania wyrazów z rozsypanki literowej
 • Kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej

Cele operacyjne (dziecko):

 • Rozumie polecenia i umie je wykonać
 • Doskonali umiejętność analizy i syntezy
 • Koncentruje uwagę, rozwija pamięć i zdolność kojarzenia
 • Potrafi nazywać litery, odczytuje wyrazy, proste zdania
 • Układa wyrazy z rozsypanki literowej
 • Koloruje obrazki, pisze po śladzie swoje imię

Treści programowe:

 • Rozwijanie analityczno-syntetycznych funkcji wzrokowych i słuchowych na podstawie wyrazów
 • Utrwalenie wielkich i małych liter drukowanych i pisanych, czytanie wyrazów, prostych zdań

Obszary PPWP:

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci  (3)
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14)
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną (13)

Metody: pedagogika zabawy, elementy metody P. Dennisona, samodzielnych doświadczeń
dzieci, słowna, oglądowa

Formy pracy: z całą grupą, indywidualna

Środki dydaktyczne: chusta animacyjna, rozsypanka literowa dla każdego dziecka, karty
pracy dla każdego dziecka, wyrazy, ilustracje, sylwety kolorowych
kwiatków, bębenek, szarfy, żetony, litery drukowane, emblematy        
z sylabami, kosze z napisami TAK/NIE, płyta CD, magnetofon

Przebieg:

 1. Powitanie
 2. Zabawa integracyjna z chustą animacyjną. Dzieci stoją w kole trzymając chustę. N. wywołuje dzieci, które będą przechodzić pod chustą, np. Witam wszystkich, których imię zaczyna się na … , Witam wszystkich, których imię kończy się na …, Witam wszystkich, którzy w swoim ubraniu mają kolor, który zaczyna się na…
 3. „Ile dźwięków słyszałeś?” – zagadki słuchowe.
  Dzieci mają przed sobą szarfy i żetony. N. uderza w bębenek odwrócona tyłem do dzieci. Dzieci przeliczają liczbę dźwięków, po czym układają odpowiednią liczbę żetonów w szarfie.
 4. „Imiona” 
  Dzieci stoją w kole, prowadząca pyta: „Jak mama woła dziecko?” ; O – la, Ma – dzia, Mi – chał. N. rzuca piłkę do wybranego dziecka, które wymawia swoje imię sylabami. Zadajemy dzieciom pytanie „Jak nazywamy wymieniane części słów?” (sylaby)
 5. „Jakiej litery brakuje”
  N. prezentuje wyraz z rozsypanki literowej, w którym brakuje jednej litery. Dzieci uzupełniają brakującą literę, odczytują wyraz.
 6. „Sylabowe układanki” – zabawa dydaktyczno-ruchowa
  Dzieci otrzymują emblematy z sylabami. Sylaby składające się na ten sam wyraz mają taki sam kolor tła, np. PA-RA-SOL, SA-MO-LOT itp. Dzieci swobodnie poruszają się w rytm muzyki. Na sygnał N. dobierają się w zespoły według koloru tła sylab. Następnie w każdej grupie tak się ustawiają, aby z sylab powstał wyraz. Chętne dziecko próbuje go odczytać. Przy powtórzeniu zabawy dzieci wymieniają się emblematami.
 7. „Podpisujemy obrazki” 
  N. na tablicy umieszcza obrazki. Na dywanie rozłożone są wyrazy – podpisy do tych obrazków. Chętne dzieci wyszukują wyrazy, odczytują i podpisują odpowiedni obrazek.
 8. „Rowerek myśliciela”
  Podnosimy ręce i głowę do góry, obejmujemy głowę dłońmi i podtrzymujemy ją. Prawym łokciem dotykamy lewego kolana, potem lewym łokciem prawego kolana, itd. Oddychamy rytmicznie. Ćwiczenie to podnosi umiejętność czytania, słuchania, pisania, rozwija zdolności matematyczne.
 9. Praca indywidualna
  Każde dziecko otrzymuje kartę pracy z ilustracją oraz kopertę z rozsypanką literową. Dziecko podpisuje kartę pracy pisząc swoje imię po śladzie. Następnie kolorują obrazek i podpisują go przyklejając litery z rozsypanki. Za poprawnie wykonane zadanie otrzymują naklejkę z uśmiechniętą buzią.
 10. Ewaluacja „Kwiatek Ci powie” Każde dziecko otrzymuje sylwetę kwiatka. Jeżeli z zajęcia jest zadowolone wkłada kwiatek do pojemnika z napisem TAK. Jeżeli nie, to do pojemnika z napisem NIE.
 11. Zakończenie

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl