Kocie zabawy – zabawy przy piosence Kicia

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji  muzycznej

Temat: Kocie zabawy – zabawy przy piosence Kicia

Data: 16.04.2014 r

Grupa wiekowa: 3,4 latki latki

Prowadząca: mgr Marzena Skirak

Obszar podstawy programowej:

8. Wychowanie przez sztukę: muzyka, taniec, śpiew i pląsy.

1.) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2.) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając i tańcząc;

3.) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych ( oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

4.) w skupieniu słucha muzyki

Treści programowe / zadania:

ü  Słuchanie piosenek śpiewanych na żywo i odtwarzanych z nośników elektronicznych   ( piosenki dziecięce, zabawy ze śpiewem).

ü  Nauka piosenek na pamięć, w tym prostych piosenek ludowych ( śpiewanie zbiorowe   i indywidualne).

ü  Ilustrowanie ruchem treści piosenek gestem, próby inscenizowania treści

ü  Odtwarzanie elementów tanecznych przy piosenkach ( poruszanie się w kole wiązanym, w parach)

ü  Rozpoznawanie znanych piosenek po melodii

ü  Odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu ciała, instrumentów lub przyborów

ü  Reagowanie na przerwę i pauzę w muzyce oraz umowne sygnały dźwiękowe

ü  Doskonalenie umiejętności świadomego rejestrowania i identyfikowania słyszanych dźwięków ( zagadki słuchowe, odgłosy otoczenia)

ü  Słuchanie muzyki relaksacyjnej w momentach odpoczynku, wyciszania

Cele ogólne:

 • · Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
 • · Rozwijanie zdolności improwizacyjnych

Cele szczegółowe:

 • · Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki Kicia
 • · Doskonalenie umiejętności reagowania na zmianę tempa i dynamiki utworów muzycznych
 • · Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach muzycznych ilustrowanych ruchem
 • · Doskonalenie umiejętności identyfikowania rejestrowanych dźwięków poprzez zagadki słuchowe
 • · Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie
 • · Nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela
 • · Nabywanie umiejętności odtwarzania rytmu muzycznego ( klaskanie, tupanie, podskoki)

Cele operacyjne:

- reaguje na zmianę tempa i dynamiki utworu

- śpiewa nową piosenkę

- odpowie na pytania związane  z treścią piosenki

- porusza się estetycznie przy muzyce

- rozpoznaje melodie poznanych piosenek

- rytmizuje tekst piosenki, klaszcze, tupie itp.

- zagra rytm piosenki na instrumencie

- aktywnie uczestniczy w   zabawie muzycznej ilustrowanej ruchem

Metody:

Percepcyjne, odtwarzania, aktywności ruchowo - muzycznej

Formy pracy:

 • Indywidualna – gra na instrumentach
 • Zbiorowa – słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, śpiew piosenki

Środki dydaktyczne: bębenek, płyta CD nagrania psa i  kota, nagranie muzyki

relaksacyjnej, opaska – kotek, maskotka kotek, obrazki: kotek

smutny, kotek wesoły, kłębki waty

Przebieg:

Zagadka o kotku

Syty i zadowolony,
głośno pomrukuje.
Lubi mleko, łapie myszy
zły, pazurki pokazuje.

 1. 1. Zabawa ruchowa z elementami czworakowania Kotki na spacerze.

Dzieci – kotki chodzą na czworakach po sali, cichutko miaucząc. Na dźwięk bębenka zatrzymują się i robią koci grzbiet. Dwa uderzenia w bębenek są sygnałem do ponownego czworakowania.

 1. Zagadki słuchowe – rozpoznawanie po nuconej melodii słów piosenki, podawanie tytułu (sylaby: miau, miau).
 2. Słuchanie piosenki Kicia
 3. Rozmowa  na temat piosenki.

O jakim zwierzątku była mowa w piosence?

Co ono robiło?

 1. Nauka piosenki, rytmiczne powtarzanie fragmentów z klaskaniem, tupaniem, podskokami, śpiewanie razem z nauczycielem.
 2. Zagadki słuchowe Rozpoznajemy głosy zwierząt słuchanie nagrań psa i kota.  Gdy usłyszą głos kota klaszczą w ręce, kiedy głos psa – uderzają rękami o podłogę.
 3. Ilustracja ruchowa do słów piosenki.

Dzieci tworzą koło wiązane i poruszają się po jego obwodzie; w środku koła, w przeciwną stronę niż dzieci chodzi Kicia w opasce z rysunkiem kota. Przy słowach Miau w ogródeczku – kicia kołysze się na boki. Przy słowach Przy pieseczku naśladuje głaskanie pieska, a następnie wybiera inne dziecko, które wciela się w rolę kota. W czasie drugiej zwrotki dzieci w kole poruszają się w przeciwna stronę. Przy słowach Miau w komóreczce, Kicia śpiewa przykucając robiąc z rąk daszek nad głową; przy słowach Przy piłeczce podskakuje jak piłeczka.

 1. 8. Zabawa muzyczna Kotek

Dzieci kotki swobodnie chodzą po sali na czworakach w rytmie muzyki granej z płyty CD. Podczas przerwy w muzyce zwijają się w kłębuszki i naśladują śpiącego kotka. Głośny sygnał muzyczny  na tamburynie oznacza pobudkę. Kotki wolno wstają i siadają na podłodze i wykonują czynności zgodnie z poleceniem nauczyciela

np. Kotki przeciągają się, mrucząc wesoło,

np. Kotki czyszczą łapą futerko,

np. piją mleczko itp.

Np. Kotki robią koci grzbiet

 1. Zabawa relaksacyjna Puszek . Jedno dziecko z pary kładzie się na plecach. Drugie dziecko kłębuszkiem waty  lekko gładzi czoło, policzki, szyję, ręce i odsłonięte do kolan nogi leżącego dziecka. Towarzyszy temu cicha, spokojna muzyka.

10.  Ewaluacja obrazki kotek – wesoły, kotek – smutny. Dzieciom, którym podobało się zajęcia podchodzą do kotka wesołego, a tym którym się nie podobało  podchodzą do kotka smutnego.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl