Krasnal Wojtek i jego rodzina

Konspekt zajęć z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania:

GRUPA WIEKOWA: 3,4 - latki

TEMAT: Krasnal Wojtek i jego rodzina

CEL GŁÓWNY (Podstawa Programowa): . Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele szczegółowe:

 • poznawcze:

-wprowadzenie literek do wizualnego rozpoznawania

-nabywanie świadomości, że każda literka w wyrazie pełni funkcję wizualną jak i fonetyczną

 • kształcące:

-rozpoznawanie (bez nazywania) kształtu graficznego  liter

-dostrzeganie różnic i podobieństw w brzmieniu fonetycznym prostych wyrazów oraz w ich

obrazie  graficznym

-rozwijanie percepcji  słuchowej oraz wzrokowej

-ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • wychowawcze:

-cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej

-przestrzeganie zasad zachowania grupowego

CELE OPERACYJNE - dziecko:

 • dokonuje syntezy i analizy sylabowej wyrazów 2 i 3 sylabowych o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznaje (bez nazywania) kształt graficzny liter
 • dostrzega różnice w obrazie graficznym wyrazu
 • tworzy pary literowe – dostrzega podobieństwo w obrazie graficznym liter
 • ćwiczy narządy wymowy
 • skupia uwagę na wykorzystywanym materiale rozwojowym
 • aktywnie uczestniczy w przebiegu zajęcia
 • nie obawia się krytyki, odczuwa bezpieczeństwo emocjonalne

METODY PRACY: -według M. Kwiatkowskiej:

–słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, 
–czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowana własna działalność, zadań stawianych dziecku,      ćwiczeń, 
–percepcyjne: obserwacja, pokaz ,demonstracja,

FORMY ORGANIZACYJNE:

 • praca grupowa,
 • zespołowa,
 • indywidualna

PRZEBIEG i POMOCE

 1. Powitanie piosenką „Dzień dobry” MAC Edukacja. Przedszkole czterolatka.(płyta CD, nr11)
 2. Wypowiadanie imion dzieci dokonując analizy sylabowej, a dzieci odpowiadają machając rączką, podając rękę np. Witaj O-li-wia, dzień dobry Ma-te-usz.
 1. Rodzina Wojtka - rozmowa z krasnalem zainspirowana wierszem Cz. Janczarskiego (sylweta krasnala)
  Dzień dobry dzieci. 
  Jestem krasnalek Wojtek.  Mieszkam pod podłogą.

Zbieram okruszyny za stołową nogą. 
A czy wiecie dla kogo zbieram okruszyny?
Powiem wam w sekrecie, dla mysiej rodziny.
Często przez malutką dziureczkę w podłodze patrzę na was jak się bawicie, śpiewacie, rysujecie. 
A dzisiaj postanowiłem was odwiedzić i pobawić się razem z wami.
Najpierw chciałem przedstawić wam swoją rodzinę 
To jest moja ma-ma (sylweta , wyraz  m a m a )
To jest mój ta-ta (sylweta, wyraz t a t a )
A to są moje rozśpiewane siostry, które wciąż śpiewają la, la, la, la. 
Odgadnijcie jak się nazywają – wypowiadanie samogłosek w nagłosie przez nauczyciela, dzieci kończą wypowiadać imię : A - la, O - la, E - la, U – la (sylwety, wyrazy Ola, Ala, Ula, Ela)

 1. Tworzenie par literowych. Każde dziecko „łowi” na magnez jeden kartonik z literą, którą stara się przyporządkować do liter w napisach. Sylwety leżą na stolikach (litery na  kartonach, magnesy)
 2. Zabawy słowem (wyrazem) zakrywanie pojedynczych literek w wyrazach tematycznych, odczytywanie zmienionego brzmienia, dostrzeganie różnicy w obrazie graficznym wyrazu oraz 
  w brzmieniu fonetycznym - wykorzystanie sylwet i imion krasnali.
 3. Rodzinna wycieczka. Nauczycielka wybiera 3 dzieci (mama, tata, dziecko), którzy są maszynistami 3 pociągów, do którego nauczycielka – na przerwę w muzyce- zaprasza kolejno dzieci, wypowiadając pierwszą sylabę lub całe imię sylabami w zależności od możliwości psychoruchowych dzieci (korale, krawat, opaska, płyta CD-MAC, Przedszkole trzylatka, nr 49).
 1. Co krasnoludki widziały na spacerze - zabawa ortofoniczna (obrazki)

Każda grupa (podział z poprzedniej zabawy) otrzymuje  obrazki, wszystkie dzieci wykonują ćwiczenia narządów mowy.

mucha - wybrzmiewanie głoski  bzzz...

kotek- miau miau,

kura- ko, ko,

krowa- mu, mu,

trabka- tru, tu, tu

konik – iha,ha,

sowa- hu, hu

 1. Po wycieczce dzieci odpoczywały a rodzice wybrali się na zakupy.  się do sklepu. Co kupiła mama, a co tata? – każde dziecko kupuje coś innego (etykiety z napisami, torebki - mama, tata) do pracy indywidualnej. Na środku sali stoją dwie torebki na zakupy podpisane: (m) mama, (t) tata. Dziecko wrzuca wyraz do torebki z napisem mama lub tata w zależności czy w jego etykiecie znajduje się literka t czy m.
 2. Ewaluacja. Co o dzisiejszym spotkaniu dzieci chciałyby powiedzieć krasnalom, chętne dzieci podchodzą do sylwet i wyrażają swoje przeżycia.
 3. Pożegnanie z krasnalem Wojtkiem - piosenką „My jesteśmy krasnoludki” na pożegnanie zaśpiewamy ci piosenkę (CD, MAC, Przedszkole trzylatka, nr 1).

Elżbieta Maksymowicz

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl