Scenariusz uroczystości pasowania na przedszkolaka dzieci 5, 6-letnich

Scenariusz uroczystości pasowania na przedszkolaka dzieci z grupy IV MOTYLE  z udziałem rodziców

Grupa wiekowa : 5- 6 latki

Temat : Ja , przedszkolak dzielny …

Treści programowe :

Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych , uczuć poprzez różne formy ekspresjinp. słownej , ruchowej.
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci .
Przygotowanie programu artystycznego samodzielnie lub z pomocą nauczyciela .(Ob. 1,7,8)
Powtarzanie z pamięci wierszy , piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem ,dźwiękiem.
Nauka na pamięć wierszy ,piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytuacjom z jakimi  się spotykają.(Ob.3,4,14)

Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych .
Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek .
Improwizowanie piosenek ruchem .(Ob.8)

Cele ogólne :

 • Budowanie więzi społecznych i rodzinnych poprzez czynne uczestnictwo w uroczystościach  przedszkolnych .
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach .
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji .
 • Odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek .
 • Kształcenie umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez śpiew , taniec , grę na instrumentach perkusyjnych .

Cele szczegółowe :

 • Buduje poczucie przynależności .
 • Odczuwa głębsze więzi z kolegami i koleżankami wynikające ze wspólnego doświadczania i wspólnych starań .
 • Aktywnie uczestniczy w życiu grupy .
 • Odtwarza z pamięci treść wierszy i piosenek .
 • Tworzy akompaniament rytmiczny z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych .
 • Rozwija swoje talenty artystyczne .

Metody : słowne , czynne ,aktywizujące .

Formy : zbiorowa , indywidualna , praca z rodzicami .

Środki dydaktyczne : dyplomy , czarodziejski ołówek ,płyta CD , magnetofon , treść wierszy , piosenek , instrumenty perkusyjne , opaski na głowę , nożyczki , klej , kolorowe kartki , flamastry , brystol w kształcie motyla .

Przebieg uroczystości :

1. Powitanie dzieci i gości . Zaproszenie do wysłuchania części artystycznej oraz uczestnictwa w uroczystości pasowania .

2.Część artystyczna : montaż słowno – muzyczno- taneczny ; okolicznościowe wiersze , piosenki , tańce .

3. Uroczyste pasowanie :

 

*Tekst przyrzeczenia :

Ja przedszkolak dzielny

Będę zawsze uśmiechnięty

Będę słuchał swojej pani

I zjadał całe śniadanie .

 

Będę grzecznie się bawił

I pilnie się uczył

Żebym mamy i taty

Nigdy nie zasmucił .

 

*Zaprezentowanie czarodziejskiego ołówka :

Oto czarodziejski ołówek i zaklęcie do niego ;

 

Kto dotknie ołówkiem dzieciaka

Zrobi z niego przedszkolaka .

*Pasowanie na przedszkolaka przez panią dyrektor .

*Wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków .

 

4. Pamiątka z pasowania. Rodzice rysują portrety swoich dzieci , wycinają , przyklejają na sylwecie motyla , podpisują portret dziecka jego imieniem . Grupowy motyl zostanie umieszczony w widocznym miejscu w sali jako pamiątka z pasowania .

5. Słodki poczęstunek .

6. Pożegnanie .

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl