Scenariusz zajęć z zakresu pojęć matematycznych dla dzieci 5, 6-letnich

Scenariusz zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych prowadzonych przez mgr Małgorzatę Jabłońską w grupie dzieci 6- letnich z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

Temat: „ Jaki to klocek?’’. Klasyfikowanie i segregowanie figur geometrycznych według

wielkości  , kształtu i koloru.

Cele główne:

Zapoznanie dzieci ze sposobami definiowania , czyli słownego określania przedmiotów przez wymienienie jego ważnych cech.

Skupienie uwagi na rytmach , wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.

Cele operacyjne( dziecko):

- Używa nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

- Klasyfikuje i segreguje figury według wielkości, kształtu, koloru .

- Wychwytuje i kontynuuje powtarzający się rytm.

- Koduje regularność rytmiczną – układa szlaczek z figur geometrycznych.

- Kształtuje odporność emocjonalną na sytuacje trudne.

- Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce.

Treści programowe :

Grupowanie przedmiotów ( klasyfikacja) w sensowny sposób i formułowanie uogólnień oraz słownych uzasadnień.

Kodowanie rytmu na papierze .

Szeregi – układanie trudniejszych sekwencji .

Wyodrębnianie i nazywanie figur geometrycznych płaskich. Tworzenie konstrukcji, klasyfikowanie, opisywanie cech.

(Obszar 13 ppwp, obszar 14 ppwp )

Formy aktywności dzieci: słowna, ruchowa , matematyczna, plastyczna

Formy organizacyjne : praca z całą grupą, w zespołach , indywidualna.

Metody : elementy metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, ćwiczenia kinezjologii Dennisona , pedagogika zabawy, stawianie zadań do wykonania , działanie , pokaz , objaśnienia, instrukcja , definiowanie.

Środki dydaktyczne : skakanka , kartoniki oznaczające kształt , kolor ,wielkość figur geometrycznych ,klocki Dienes’ha ,4 obręcze ,zestaw figur   geometrycznych  dla każdego dziecka , kartony , klej.

Przebieg zajęcia:

1. Nić porozumienia - zabawa wprowadzajaca , integrująca grupę .

Dzieci stoją w kole . Trzymają  się obiema rękami skakanki . Wszystkie czynności wykonują jednocześnie np. przysiad , ręce w górę ,w dół itp. , tak aby nić(skakanka) nie zerwała się .

2. Figury – zabawa przypominająca i utrwalająca wygląd i nazwy figur geometrycznych.

Dzieci siedzą w kole na dywanie. N. przydziela im poszczególne figury geometryczne(koło, trójkąt , kwadrat , prostokąt). Na umówiony znak , podanie nazwy danej figury , wstają dzieci z tą figurą, raz obiegają dookoła siedzących i wracają na swoje miejsce . Na hasło : wszystkie figury  wstają wszyscy i obracają się dookoła swojej osi.

3.Jaka to figura? – klasyfikownie i segregowanie figur geometrycznych.

N. dzieli dzieci na 4 grupy, każda siada przy jednej obręczy. Pierwsze zadanie polega na klasyfikowaniu i segregowaniu figur wg kształtu zgodnie z informacją na umieszczonym w obręczy kartoniku. Po zakończeniu N. sprawdza wraz z dziećmi poprawność wykonania zadania , wszystkie klocki wracają na wspólny stos .

N. zabiera jedną obręcz, jedna grupę rozdziela do pozostałych.

Drugie zadanie polega na klasyfikowaniu i segregowaniu figur wg koloru zgodnie  z informacją na umieszczonych w 3 obręczach kartonikach. Po sprawdzeniu klocki wracają na wspólny stos. N. znowu odkłada jedną obręcz , grupę rozdziela do pozostałych .Trzecie zadanie polega na klasyfikowaniu i segregowaniu figur wg wielkości , zgodnie z informacją na umieszczonych w 2 obręczach kartonikach.

Do jednej obręczy dzieci wkładają  duże a do drugiej małe figury.

4. Wybierz klocek – zapoznanie ze sposobem definiwania , słowne określanie kształtu , koloru , wielkości.

Dzieci siedzą na dywanie . N. kładzie przed  wybranym dzieckiem 3 kartoniki z kodem i mówi: znajdź mi duże , czerwone koło . Gdy dziecko odnajdzie wskazany  klocek N. potwierdza  tak , to jest duże czerwone koło . Dz. także potwierdza  mam  duże , czerwone koło.

5. Pląs – zabawa utrwalająca nazwy figur geometrycznych, rozwijająca koncentrację uwagi , ćwiczenia rytmu.

Dzieci podają sobie figury geometryczne i rytmicznie mówią tekst :

Trójkąt tu , trójkąt tam

Nasz trójkącik dobrze znam .

Jak to miło i wesoło ,

Gdy trójkącik krąży w koło. (To samo: kwadrat , koło , prostokąt .)

6. Geometryczne rytmy – układanie rytmów z figur geometrycznych.

N. układa na tablicy rytm z figur geometrycznych .Dz. układają taki sam na swoich kartonach  . N . proponuje, aby każdy ułożył swój powtarzający

się rytm (szlaczek).

7. Kapturek myśliciela – ćwiczenie z kinezjologii Dennisona poprawiające koncentrację.

Dz. chwyta małżowinę uszną kciukiem , palcwm eskazującym i środkowym.
Masuje delikatnie 2-3 razy do góry . Odwraca głowę w lewo – masuje ucho , następnie w prawo i wykonuje taki sam masaż.

8 . Praca indywidualna – zróżnicowana , dostosowana do możliwości dzieci .

Dzieci siedzą przy stolikach . Każde otrzymuje kartkęz narysowanym , powtarzającym się rytmem z figur geometrycznych. Dz. układają figury wg podanego rytmu na kartonie a następnie przyklejają go .

Dobrze wykonane zadanie nagradzane jest uśmiechniętą buzią.

9. Podsumowanie zajęć : ocena wkonanych prac , porządkowanie miejsca pracy.

 

Ewluacja

Obserwacja działań dzieci .

Poprawność wykonania pracy indywidualnej .

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl