Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców - zajęcia przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania wg metody Ireny Majchrzak

Data: 26.11.2012r.

Grupa: 5 – latki

Prowadząca: mgr Małgorzata Trojnar, mgr Marzena Skirak

Temat: „Zabawy z literkami”

Obszar podstawy programowej:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej (1)
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9).
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14).

Treści programowe / zadania:

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • Utrwalenie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich,
 • Dzielenie słów na sylaby,
 • Wyodrębnianie w słowach głosek,
 • Liczenie głosek w słowach,
 • Posługiwanie się różnymi rodzajami kredek i mazaków,
 • Wykonywanie prostych prac plastycznych,
 • Uczestniczenie w zabawach przy muzyce,

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie dziecka w świat liter,
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • Dostrzeganie pozytywnych odczuć i satysfakcji z osiągniętego sukcesu,

Cele szczegółowe – dziecko:

 • rozumie polecenia i umie je wykonać,
 • odczytuje kolejno litery alfabetu z tablicy umieszczonej w sali,
 • rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem,
 • rozpoznaje litery w swoim imieniu,
 • porusza się w rytm muzyki,
 • wie, że imiona rozpoczynają się wielką literą,
 • współpracuje z rówieśnikami i rodzicami,
 • wyszukuje obrazki na określoną głoskę,
 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • składa wyraz z usłyszanych głosek,
 • układa wyrazy z sylab,
 • odczytuje ułożony wyraz i rysuje jego znaczenie

Metody:

Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń
Słowne – rozmowy, 
Oglądowe – pokaz,

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne:

Alfabet ścienny, wizytówki z imionami dzieci, płyta CD z muzyką, kartki z literami, koperty z obrazkami, kostka literowa, kartoniki z wyrazami, kartoniki z sylabami, kartki, kredki, klej, kartki z uśmiechniętą i smutną miną, naklejki,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie wszystkich dzieci.

2. Przypomnienie kolejno poznanych liter alfabetu.

3. Sprawdzanie obecności - wizytówki z imionami dzieci i rodziców rozłożone na dywanie, nauczyciel kolejno przywołuje dzieci i rodziców, a one podchodzą i szukają wizytówki ze swoim imieniem i wkładają do koszyka z napisem obecni, pozostałe imiona razem odczytują, a chętne dziecko wkłada do koszyka z napisem nieobecni.

4. „Wizytówka w kręgu”- wyszukanie swojej wizytówki poprzez przekazywanie
pozostałych  wizytówek osobom siedzących obok.

5. Litery w imionach – wyszukanie w wizytówkach liter podanych przez nauczyciela. Nauczyciel podaje jakąś głoskę głośno, a dzieci  i rodzice, mające je w swoim imieniu wstają:

- Proszę aby wstały dzieci których imiona rozpoczynają się literą M itd.

- Proszę aby wstały dzieci które mają dwie literki „a” w swoim imieniu,

- Proszę aby wstały dzieci które na końcu imienia mają literę „r” itd.

6. Zabawa ruchowa „Samolot” – wszystkie dzieci udają samoloty stojące na lotnisku. Nauczycielka pokazuje jedną z liter; te dzieci, które mają ją w swoim imieniu, startują do lotu.

7. Zabawa dydaktyczna ,,Słowa”- wyszukiwanie obrazków na określoną głoskę, podział słów na sylaby i głoski.

Dzieci otrzymują w kopertach obrazki rozkładają je przed sobą. Nauczyciel unosi do góry kartonik z literą, a dzieci wskazują obrazek rozpoczynający się na określoną głoskę. Wspólnie z nauczycielem dzielenie nazwy obrazków na sylaby.

Jaki wyraz powiedziałam?

Dzieci słuchają uważnie przeliterowanego przez nauczyciela wyrazu i podnoszą odpowiednik kartonik z obrazkiem.

8. Tańczące dzieci – dzieci i rodzice tańczą swobodnie przy muzyce, nauczyciel pokazuje kolejno wizytówki z imionami, po rozpoznaniu swojego imienia każdy podchodzi do nauczyciela.

9. Zabawa z kostką literową – nauczycielka rozkłada kartoniki z wyrazami na dywanie. Każde dziecko wybiera sobie dowolny wyraz. Następnie chętne dziecko rzuca kostką literową a pozostałe szukają wskazanej przez kostkę litery w wyrazach.

10. Gra w sylaby – układanie wyrazów z sylab. Wspólne z rodzicami odczytanie powstałych wyrazów. Wybieranie jednego z nich, przyklejanie go na kartkę i rysowanie znaczenia danego wyrazu.

11. Ewaluacja – przyklejanie naklejek na kartę z uśmiechniętą buzią (jeśli zajęcie podobało się) lub smutną ( jeśli się nie podobało).

12. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach i zakończenie zajęć.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl