Geometryczne królestwo

ZAJĘCIE KOLEŻEŃSKIE 
Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH NAUCZYCIELI NASZEGO PRZEDSZKOLA

Scenariusz zajęcia z obszaru edukacji matematycznej.

 1. Grupa wiekowa- 3,4 latki
 2. Prowadząca: Elżbieta Obirek
 3. Termin: 26.10.2012r.
 4. Temat: „Geometryczne królestwo”- posługiwanie się nazwami figur geometrycznych.

Obszar podstawy programowej (13)

Cel ogólny

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania, dobierania

Cele szczegółowe:

 1. Budowanie szeregu w toku działania
 2. Porządkowanie jednorodnych obiektów na podstawie różnic panujących miedzy nimi
 3. Dostrzeganie różnic miedzy przedmiotami
 4. Rozwijanie kreatywności
 5. Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych

Cele operacyjne

Dziecko:

- potrafi rozpoznać kształty figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

- potrafi rozpoznać i nazwać koło

- potrafi rozpoznać i nazwać kolory podstawowe,

- dobiera pary figur o identycznym kształcie

- potrafi liczyć w zakresie co najmniej do trzech

- dobiera figury według kodu obrazkowego

- rozumie i zapamiętuje polecenia nauczyciela,

- potrafi poruszać się przy muzyce,

- stosuje wdrożone zasady współpracy w grupie

- ilustruje ruchem treść znanej zabawy muzyczno-ruchowej

Metody pracy

1. Problemowa

2. Aktywizująca

3. Praktyczna

Środki dydaktyczne: klocki Dienesa, korona i peleryna dla króla,  woreczek, magnetofon, płyta CD.

Przebieg zajęcia:

 1. Ćwiczenie wprowadzające – „Pięć  paluszków” (witamy się rączką P, L ), ćwiczą nóżki.

 

 1. Zabawa integracyjna „Iskierka grzeczności”– odwołanie się do kontraktu grupy, który mówi 
  o zasadach obowiązujących w zespole, kontrakt grupowy.
 2. Słuchanie krótkiego opowiadania.

Na tablicy ułożony obrazek przedstawiający zamek zbudowany z figur geometrycznych.

„Była kraina dziwna, w której wszystko było zbudowane z figur geometrycznych. Stał tam zamek, bardzo dziwny, z figur geometrycznych. 
W zamku tym na tronie siedział król bardzo dziwny, z figur geometrycznych. Miał koronę bardzo dziwną, z figur geometrycznych.
I patrzył z okien wieży na dziwną swą krainę, gdzie wszystko miało kształt figur geometrycznych.”

 

 1. Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania (nazywanie, przeliczanie figur geometrycznych, 
  z których zbudowany jest zamek).

- z jakich figur geometrycznych zbudowany jest zamek?

- policz ile jest trójkątów, kwadratów, prostokątów, kół,

- policz ile jest figur w kolorze żółtym,

- kto spróbuje policzyć wszystkie figury, z których zbudowany jest zamek?

Policz figury (nauczyciel pokazuje kod)

Dzieci starsze otrzymują trudniejsze polecenia, przeliczają więcej elementów

 1. Czerwono-żółty dywan króla. Każde dziecko jedna figurę, kolejno dzieci układają rytm kolorów- kolor czerwony lub żółty.
 2. Zabawa muzyczno-ruchowa PARASOLE
 3. Telefon dotykowy (dzieci mają frotki na prawej rączce) - rysowanie KÓŁ  (duże i małe) na plecach kolegi, zmiana ról w parach
 4. Zabawa „Czarodziejski woreczek.” Dzieci rozpoznają wielkość i kształt figury poprzez dotyk, 
  a następnie starają się odłożyć je na stolik oznaczony kolorem.
 5. Układanie kompozycji z figur geometrycznych na temat „ZAMEK KRÓLA” Dzieci siadają do stolików
  i budują zamki, wykorzystując w tym celu KLOCKI DIENESA.

10.  Opowiadanie dzieci o swoich KOMPOZYCJACH. Wypowiedzi dzieci starszych są bogatsze

11.  Informacja zwrotna RUCHOMA TARCZA, lub dziecko, które trzyma klocek wypowiada się na temat zajęć.

 

 

Opracowała: Elżbieta Obirek

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl