Scenariusz z zakresu rozwijania mowy i myślenia- zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania wg metody Ireny Majchrzak

Grupa: 4,5 – latki

Temat: „Bawimy się literkami”

Obszar podstawy programowej:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej (1)
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9).
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14).

Treści programowe / zadania:

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • Utrwalenie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich,
 • Dzielenie słów na sylaby,
 • Wyodrębnianie w słowach głosek,
 • Liczenie głosek w słowach,
 • Posługiwanie się różnymi rodzajami kredek i mazaków,
 • Wykonywanie prostych prac plastycznych,
 • Uczestniczenie w zabawach przy muzyce,

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie dziecka w świat liter,
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • Dostrzeganie pozytywnych odczuć i satysfakcji z osiągniętego sukcesu,

Cele szczegółowe – dziecko:

 • rozumie polecenia i umie je wykonać,
 • odczytuje kolejno litery alfabetu z tablicy umieszczonej w sali,
 • rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem,
 • rozpoznaje litery w swoim imieniu,
 • porusz się w rytm muzyki,
 • wie, że imiona rozpoczynają się wielką literą,
 • współpracuje z rówieśnikami,
 • wyszuka obrazki na określoną głoskę,
 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • składa wyraz z usłyszanych głosek,
 • określa liczbę głosek w wyrazie i wskazuje kartonik z odpowiednia liczbą kropek,
 • wyszukuje pierwszą literę swojego imienia i ozdabia ją flamastrami i kredkami według własnego pomysłu,

Metody:

Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń
Słowne – rozmowy, 
Oglądowe – pokaz,

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne:

Alfabet ścienny, wizytówki z imionami dzieci, płyta CD z muzyką, kartki z literami, koperty z obrazkami, koperty z kartonikami z określoną liczbą kropek, kartki z sylwetami pierwszych liter imion dzieci, kartki z uśmiechniętą i smutną miną, naklejki,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie wszystkich dzieci.

2. Przypomnienie kolejno poznanych liter alfabetu.

3. Sprawdzanie obecności - wizytówki z imionami dzieci rozłożone na stoliku, nauczyciel kolejno przywołuje dzieci a one kolejno podchodzą i szukają wizytówki ze swoim imieniem i wkładają do koszyka z napisem obecni, pozostałe imiona razem odczytują i chętne dziecko wkłada do koszyka z napisem nieobecni.

4. „Wizytówka w kręgu”- wyszukanie swojej wizytówki poprzez przekazywanie
pozostałych  wizytówek osobom siedzących obok.

5. Litery w imionach – wyszukanie w wizytówkach liter podanych przez nauczyciela. Nauczyciel podaje jakąś literkę głośno, a dzieci które mają je w swoim imieniu wstają:

- Proszę aby wstały dzieci których imiona rozpoczynają się literą M itd.

- Proszę aby wstały dzieci które mają dwie literki „a” w swoim imieniu,

- Proszę aby wstały dzieci które na końcu imienia mają literę „r” itd.

Po zakończeniu zabawy oddanie wizytówek nauczycielowi.

6. Tańczące dzieci – dzieci tańczą swobodnie przy muzyce, nauczyciel pokazuje kolejno wizytówki z imionami, dziecko po rozpoznaniu swojego imienia podchodzi do nauczyciela.

7. Zabawa dydaktyczna ,,Słowa”- wyszukiwanie obrazków

na określoną głoskę, podział słów na sylaby i głoski.

Dzieci otrzymują w kopertach obrazki rozkładają je przed sobą. Nauczyciel unosi do góry kartonik z literą, a dzieci wskazują obrazek rozpoczynający się  na określoną głoskę. Wspólnie z nauczycielem dzielenie nazwy obrazków na sylaby.

8. Jaki wyraz powiedziałam?

Dzieci słuchają uważnie przeliterowanego przez nauczyciela wyrazu i podnoszą odpowiednik kartonik z obrazkiem.

Zebranie kopert i rozłożenie kolejnych kopert z kartonikami.
9. Zabawa „ Liczymy litery”

Dzieci otrzymują koperty z kartonikami. Nauczyciel pokazuje obrazek a dzieci przeliczają głoski w wyrazie i pokazują kartonik z odpowiednią liczbą kropek. 
10. Utrwalenie - dzieci wyszukują sylwetę konturową pierwszej litery swojego imienia 
i ozdabiają ją flamastrami i kredkami według własnego pomysłu.

11. Ewaluacja –przyklejanie naklejek na kartę z uśmiechniętą buzią (jeśli zajęcie podobało się) lub smutną ( jeśli się nie podobało).

12. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach i zakończenie zajęć.

mgr Małgorzata Trojnar

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl