Scenariusz zajęcia z dziećmi wykazującymi obniżoną sprawność manualną

Scenariusz zajęcia z dziećmi  wykazującymi obniżoną sprawność manualną

Temat: „Patrzę, chwytam i układam”

Obszar podstawy programowej:

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14)

Treści programowe / zadania:

 • Kształtowanie mięśni palców,
 • Rozluźnianie mięśni, likwidowanie i zwalnianie napięć,
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

Cel ogólny:

 • Stymulowanie rozwoju motoryki małej

Cele szczegółowe:

 • Stosowanie odpowiedniego napięcia mięśniowego palców i dłoni,
 • Ćwiczenia usprawniające chwytny ruch palców (stukanie czubkami palców, dociskanie i przenoszenie różnych przedmiotów),
 • Wyrabianie płynności ruchów z uwzględnieniem spostrzegania wzrokowego,
 • Układanie złożonych kompozycji według podanego wzoru i własnego pomysłu,
 • Ćwiczenia sprawności rąk przy pomocy zabaw ruchowych ( ugniatanie, rzucanie),

Cele szczegółowe:

 • Dziecko stosuje odpowiednie napięcie mięśni palców i dłoni – stuka czubkami palców, dociska, ugniata, zgina,
 • Sprawnie chwyta palcami różne elementy segreguje je i przenosi na kartkę odwzorowując kod,
 • Dziecko spostrzega podobiznę między kodem a układem,
 • Dziecko układa kompozycje według własnego pomysłu,
 • Chętnie bierze udział w zabawie ruchowej – ugniata „śnieżynki” z białych kartek i rzuca nimi do celu,
 • Rozumie polecenia nauczyciela
 • Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela sprząta po zakończeniu zabawy

Metody:

 • czynnościowa - zadań stawianych dziecku,
 • zadań inspirujących: rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka.

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, flamastry, patyczki, fasola, cukierki, kody dla każdego dziecka, kolorowe sznurki, białe kartki.

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie dzieci na zajęciach. 
  Podczas powitania witają się całe dłonie, potem witają się same palce po kolei 
  i „tańczą ze sobą”.
 2. Segregowanie przedmiotów według rodzaju.
  Rozdanie dzieciom pudełek z pomieszanymi patyczkami, fasolą i cukierkami. Zadaniem każdego dziecka jest posegregowanie tych przedmiotów na trzy zbiory.
 3. Układanie kompozycji według kodu.

Losowanie przez dzieci kodu i układanie go z danych przedmiotów oraz układanie swojej własnej kompozycji.

 1. Układanie kompozycji z kolorowego sznurka.

Układanie własnych kompozycji ze sznurka, a następnie według kodu.

 1. Ugniatanie „śnieżynek” z białego papieru i celowanie nimi do celu.

Na zakończenie zajęć zabawa w rzucanie do celu „śnieżkami”i bitwa na „śnieżki”.

 1. Wspólne posprzątanie po zakończonej zabawie.
 2. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.
 3. Zakończenie zajęć.

mgr Małgorzata Trojnar

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl