Scenariusz do zajęć z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania

Scenariusz do zajęć z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania

Grupa: 4,5 –latki

Temat: „Bawimy i uczymy się z misiem”.

Obszary podstawy programowej:

 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3)
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13)
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14)

Zagadnienia programowe:

 • wyodrębnianie w słowach sylaby,
 • wypowiadanie się na temat obrazka,
 • budowanie zdań, wyodrębnianie w nich słów, liczenie słów zdaniach,
 • liczenie usłyszanych dźwięków,
 • różnicowanie głosów zwierząt,
 • posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym,
 • orientowanie się na kartce papieru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według instrukcji,

Cele ogólne:

 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele szczegółowe:

 • dzieli swoje imię na sylaby,
 • składa usłyszany wyraz w całość,
 • układa krótkie zadania na podstawie obrazków,
 • wskazuje liczbę usłyszanych dźwięków,
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt i przyporządkowuje im obrazki,
 • opisuje słowami wygląd misia,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • łączy kropki i dorysowuje brakujące elementy, koloruje obrazek,

Metody: 
Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń
Słowne – rozmowy, 
Oglądowe – pokaz,

Formy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:

Piłka, tamburino, obrazki z podpisami, bębenek, szarfy, drewniane klocki, koperty ze zwierzątkami, płyta CD z odgłosami zwierząt, odtwarzacz CD, płyta CD z piosenką, pacynka miś, kartki z misiami z kropek, kredki, kartki z uśmiechniętą i smutną buzią, naklejki,

Przebieg zajęcia:

1.Powitanie dzieci .

2. Zabawa z piłką „Imiona” – ćwiczenia analizy sylabowej

Wszyscy stoją w kole. Nauczycielka rzuca piłkę do wybranych dzieci. Kto ma piłkę wymawia sylabami swoje imię. Utrwalenie pojęcia sylaba.

3. Zaprezentowanie dzieciom postaci misiów ze znanych bajek i dzielenie ich imion na sylaby: Kubuś Puchatek, miś Koralgol, miś Uszatek.

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem syntezy słuchowej wyrazów „Jakie to słowo?”.
Uczestnicy biegają w rytm tamburyna. Na sygnał zatrzymują się, nauczycielka wymawia słowo sylabami, np. Ku-buś, a dzieci składają wyraz w całość i wypowiadają go głośno.  Inne słowa to: miód, miś, gawra, Kubuś, Uszatek, Koralgol, bajka, niedźwiedź, misiolandia

4. Układanie zdań na podstawie obrazków z podpisami.

Nauczyciel wspólnie z dziećmi buduje zdania pokazując kolejne obrazki lub symbole które ułatwią budowanie zdań. Przeliczanie wyrazów w zdaniu:

- Miś z bajki to Kubuś Puchatek
- Kubuś Puchatek bardzo lubi miód.
- Kubuś Puchatek mieszka w lesie.
- Pszczółka robi miód.
- Prosiaczek, kłapouchy to przyjaciele Kubusia Puchatka.
- Miś Koralgol to bardzo wesoły miś.
- Miś Uszatek kocha dzieci.
- Gdy dzieci są niegrzeczne to misie są smutne.

5.Zagadki słuchowe:

Zabawa „Ile dźwięków usłyszałeś?”Wszyscy siedzą w kole, każde dziecko ma przed sobą szarfę i drewniane klocki. Dzieci zamykają oczy a nauczycielka uderza w bębenek kilka razy. Dzieci w myśli przeliczają ilość dźwięków, po czym wkładają odpowiednią liczbę klocków do szarfy.

6.Zagadka słuchowa „Czyj to głos?”

Uczestnicy zabawy siedząc w kole otrzymują koperty z obrazkami zwierząt i układają przed sobą. Słuchają głosu wydawanego przez zwierzę z płyty CD i podnoszą w górę odpowiedni obrazek i odkładają na bok. Jako ostatni zostaje obrazek misia – dzieci opisują wygląd misia. Po zakończeniu zabawy dzieci wkładają obrazki do kopert.

7. Zabawa ruchowa „Ćwiczymy z misiem”

Dzieci biegają po Sali w dowolnych kierunkach w rytm muzyki „Jadą, jadą misie” na pauzie w muzyce wykonują polecenia „misia”

-podskocz cztery raz,

-klaśnij pięć razy,

-tupnij trzy razy,

- podskocz na jednej nodze dwa razy,

- podskocz na drugiej nodze raz,

8. „Miś” - łączenie kropek i dorysowywanie misiowi brakujących elementów. Kolorowanie misia po zakończeniu zajęć.

-dorysuj misiowi po prawej stronie kartki brakujące uszko,

- dorysuj po lewej stronie kartki brakującą nóżkę,

- narysuj na środku kartki na brzuszku misia kółko,

9. Ewaluacja –przyklejanie naklejek na kartę z uśmiechniętą buzią (jeśli zajęcie podobało się) lub smutną ( jeśli się nie podobało).

10. Zakończenie zajęć i podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

mgr Małgorzata Trojnar

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl