Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji plastycznej

Grupa: 4,5 – latki

Temat: „Ciepłe ubranka Eskimosów”

Obszar podstawy programowej:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku (2).
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9).

Treści programowe / zadania:

 • Odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • Poznawanie zwyczajów różnych ras (ubiór, mieszkanie),
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji,
 • Rozpoznawanie zapisu swojego imienia,
 • Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami,
 • Wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni – wycinanie,
 • Słowne określanie struktury kartki i swobodne próby plastycznego eksperymentowania z jej właściwościami,
 • Nabywanie wrażliwości dotykowej poprzez kontakt z różnorodnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej,

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach,
 • Doskonalenie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik,
 • Rozwijanie poczucia piękna i estetyki,

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Wypowiada się na temat Grenlandii i życia Eskimosów,
 • Wypowiada się w oparciu o ilustrację,
 • Opisuje wygląd Eskimosa i jego ubranie,
 • Uważnie słuch czytanych przez nauczyciela informacji,
 • Zgodnie bawi się z rówieśnikami podczas zabawy ruchowej,
 • Rozpoznaje zapis swojego imienia na kartce,
 • Przykleja na kartkę gotowe elementy,
 • Wycina i przykleja brakujące elementy,
 • Wycina i dorysowuje brakujące elementy,
 • Dba o porządek po skończonej pracy,

Metody:

Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń
Słowne – rozmowy, 
Oglądowa – pokaz,

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne:

Obrazki tematyczne, chusta animacyjna, talerzyki papierowe, tacki papierowe, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, kolorowy papier o różnej strukturze, nożyczki, klej,

Przebieg:

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 2. Powtórzenie wiadomości na temat Grenlandii i życia Eskimosów w oparciu 
  o ilustracje.
 3. Opisywanie wyglądu Eskimosów – zwrócenie uwagi na ubiór mieszkańców Grenlandii w oparciu  o ilustrację przedstawiającą rodzinę Eskimosów.
 4. Odczytanie przez nauczyciela ciekawostek na temat ubioru Eskimosów. Kurtka Eskimosa jest bardzo ciepła, żeby była cieplejsza nie zapina się jej tylko wkłada przez głowę. Wysokie buty jak i całe ubranie obszyte są futrem. Futro też mają pod butami na podeszwie, aby się nie ślizgać i szybko poruszać. Mamy eskimoskie mają olbrzymie kaptury, większe niż tatusiowie – po to by nosić tam swoje malutkie dzieci. Nie wożą w wózkach ani sankach, tylko noszą w kapturach. Ubrania wykonane są ze skór zwierząt.
 5. Zabawa z chusta animacyjną: „ Zabawa w igloo”. Dzieci falują chustą –wieje lekki wietrzyk , wieje silny wiatr , zamieć śnieżna. Na sygnał dziewczynki podnoszą do góry chustę , chłopcy chowają się w igloo. Następnie chustę opuszczamy.
 6. Zapoznanie dzieci z tematem pracy plastycznej oraz różnorodnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej.
 7. Odszukanie kartki z własnym imieniem i przygotowanie miejsca pracy.
 8. Przyklejanie na niebieską kartkę gotowych elementów (tacki, płatki kosmetyczne).
 9. Wycinanie i przyklejanie brakujących elementów z kartek o różnorodnej fakturze (ręce, nogi) i doklejanie wacików jako rękawiczki i buty Eskimosów.
 10. Dorysowywanie brakujących elementów twarzy (oczy, nos, usta).
 11. Ewaluacja –przyklejanie naklejek na kartę z uśmiechniętą buzią (jeśli zajęcie podobało się) lub smutną ( jeśli się nie podobało).
 12. Zakończenie zajęć i zwrócenie uwagi na zachowanie porządku  po skończonej pracy.
 13. Wyeksponowanie prac dzieci na wyznaczonej tablicy w szatni.

mgr Małgorzata Trojnar

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl