Scenariusz zajęć adaptacyjnych dla dzieci 5,6-letnich

Scenariusz zajęcia adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych

Grupa wiekowa: 5- 6 latki
Prowadząca: Marzena Skirak,   mgr Małgorzata Trojnar
Data: 20. 05.2011 r.
Temat: "Bawimy się wesoło"


Obszar podstawy programowej:

 • Kształtowanie postaw społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Treści programowe:
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Uważne słuchanie rozmówcy.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała ( w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).
 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję  i radość.
 • Dzielenie się swoimi przeżyciami.

Cele główne:

 • Eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej.
 • Integracja środowiska dzieci i rodziców poprzez stwarzanie im możliwości wspólnych zabaw.
 • Stwarzanie okazji do poznania siebie i innych.
 • Przezwyciężenie strachu przed nowym otoczeniem.
 • Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkolnymi personelem przedszkola.
 • Przybliżenie rodzicom codziennej pracy z dzieckiem.
 • Zapoznanie z techniką lepienia z masy solnej.


Cele operacyjne:  Dziecko

 • Potrafi wyrażać własne emocje i uczucia.
 • Umie współdziałać z dorosłymi i rówieśnikami.
 • Przeżywa radość z działania w grupie.
 • Nawiązuje nowe kontakty i przyjaźnie z innymi dziećmi.
 • Pokonuje nieśmiałość, lęk i niepewność.
 • Zna pomieszczenia przedszkolne i personel przedszkola.
 • Lepi z masy solnej.


Metody: Elementy pedagogiki zabawy

Formy: praca z cała grupą, indywidualna.

Pomoce dydaktyczne: piłka, skakanki, magnetofon, masa solna, magnetofon

Przebieg:

1. Powitanie dzieci i rodziców przez nauczyciela.
2. Utworzenie pociągu i przejazd do sali.
3. Zapoznanie z salą zajęć i łazienką- zawieranie umów, zachęcanie do     samodzielności. 
4. Rozdanie dzieciom wizytówek i wpisanie imienia dziecka.
5. Zabawa w kręgu z piłką na powitanie , służąca poznaniu imion ,,Mam na imię…”
6. Zabawa przy muzyce z elementami pedagogiki zabawy ,, Witam cię”. Dowolny taniec przy muzyce, na przerwę w muzyce witanie się przez podanie ręki ze swoim sąsiadem.
7. Zabawa integracyjna ,,Nić porozumienia” Dzieci z rodzicami ustawiają się w kole. Wszyscy trzymają się obiema rękami skakanki. Nauczycielka wyjaśnia, że jest to nasza ,,Nić porozumienia’’ i trzeba bardzo uważać, żeby jej nie zerwać. Wszystkie czynności należy wykonywać razem np. ręce w dół, ręce w górę, podskoki, przysiady, trucht w kółeczku itp.
8. Zabawa ze skakanką- naśladowanie odgłosów zwierząt na podstawie ilustracji prezentowanej przez nauczyciela.
9. Odsłuchanie odgłosów zwierząt, nazwanie ich.
10. „Pudełko ze zwierzątkami” – zabawa ruchowa. Dzieci siedzą na kolanach rodziców w kręgu. Na hasło „Z pudełek wychodzą...  np. kotki”, dzieci wychodzą na środek sali naśladując koty.   Na słowa „ Zamykam pudełka” – dzieci wracają do rodziców. 
11. Lepienie z masy solnej na temat,, Moje ulubione zwierzątko”
12. Zapoznanie dzieci i rodziców z pomieszczeniami przedszkola.
13. Zapoznanie dzieci i rodziców z pomieszczeniami przedszkola.
14. Swobodne zabawy w sali.
15. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za pomoc w zabawie.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl